English version of this page

Første eksperimentelle studie av overføringsarbeid - for ungdommer (FEST-IT)

FEST-IT er en studie av effekt av psykoterapi for ungdom med depresjon. Studien er den første av sitt slag i Norden og et samarbeidsprosjekt mellom UiO og Sykehuset i Vestfold.

Bakgrunn

Depresjon hos ungdom synes å være økende og forårsaker lidelse samt bidrar til å hindre ungdom i å fullføre utdannelse og å komme ut i arbeidslivet. Det er også fare for gjentatte depresjoner i voksen alder. Behandling med psykoterapi har beskyttende virkning mot tilbakefall etter gjennomgått depresjon.

The First Experimental Study of Transference work – In Teenagers (FEST-IT) er en samarbeidsstudie mellom Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold. I studien undersøkes effekten av psykoterapi for ungdom.

Hensikten med studien er å finne ut mer om hvem som har best nytte av behandlingen. Ungdom fra 16 -18 år med depressive plager gis behandling.

Om prosjektet

FEST-IT er en randomisert klinisk studie med et ”dismantling” design (spesifikke komponenter er eksperimentelt kontrollert) inspirert av FEST-studien. 100 pasienter skal randomiseres til en av to terapityper som er like i alle henseender unntatt en liten forskjell i fokus på relasjoner til andre mennesker.

Mange pasientvariabler måles før terapistart, resultatvariabler blir målt tre ganger under behandlingen, ved avslutning og ett år etter avslutning. Samtalene tas opp.

FEST-IT er en multisenterstudie. Behandlerne er spesialister i barne- og ungdomspsykiatri eller klinisk psykologi med omfattende etterutdanning i psykoterapi for ungdom.

Ungdommene som inkluderes i studien er henvist til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker samt barne- og ungdomspsykiatere og psykologer i selvstendig praksis i Vestfold og Oslo.

Ungdommene blir grundig undersøkt før behandling og behandlingsforløpet blir evaluert både under behandling, ved behandlingsavslutning og ett år etter avsluttet behandling.

Behandlingen vil være tidsbegrenset samtalebehandling. Det vil bli tilbudt individualsamtaler en gang i uke med et maksimum på 28 timer.

For å kunne forbedre eksisterende behandlingsmetoder, og gi bedre opplæring til personale i psykisk helsevern trengs mer empirisk basert kunnskap om effekt av psykoterapi for ungdom.


FEST-IT kan få betydning for:

  • Utvikling av mer effektive psykoterapi metoder for depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser.
  • Utvikling av mer skreddersydde behandlinger for forskjellige typer pasienter.
  • Utvikle basal kunnskap om hvorfor og hvordan psykologisk terapi virker.
  • Utvikling av mer effektive undervisningsprogrammer for helsearbeidere i psykisk helsevern i Norge og internasjonalt.
  • Utvikle ny kunnskap om lege-pasientforholdet i medisinen generelt.
  • Utvikling av metodeplattformer for fremtidens psykoterapiforskning.

Publikasjoner

Jones, Maria-Helene; Råbu, Marit; Røssberg, Jan Ivar & Ulberg, Randi (2020). Therapists´experiences of psychodynamic therapy with and without transference interventions for adolescents with depression. International Journal of Environmental Research and Public Health.  ISSN 1661-7827. . doi: https://doi.org/10.3390/ijerph17134628

Løvgren, André; Røssberg, Jan Ivar; Engebretsen, Eivind & Ulberg, Randi (2020). Improvement in Psychodynamic Psychotherapy for Depression: A Qualitative Study of the Patients’ Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN 1661-7827.  17(18) . doi: 10.3390/ijerph17186843

Løvgren, A., Røssberg, J. I., Nilsen, L., Engebretsen, E., & Ulberg, R. (2019). How do adolescents with depression experience improvement in psychodynamic psychotherapy? A qualitative study. BMC psychiatry, 19(1), 95.

Ness, E., Dahl, H. S. J., Critchfield, K. L., & Ulberg, R. (2018). Exploring In-Session Process with Qualitative and Quantitative Methods in Psychotherapy with an Adolescent. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 17(4), 310-327.

Ness, E., Dahl, H. S. J., Tallberg, P., Amlo, S., Høglend, P., Thorén, A., ... & Ulberg, R. (2018). Assessment of dynamic change in psychotherapy with asdolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 12(1), 39.

Ulberg, Randi; Falkenberg, Anette Aardal; Nærdal, Taran Buran; Johannessen, Heidi; Olsen, Janne Elisabeth; Klokseth Eide, Trine; Hersoug, Anne Grete & Dahl, Hanne Sofie (2013). Countertransference feelings when treating teenagers. A psychometric evaluation of the Feeling Word Checklist-24. American Journal of Psychotherapy. 67(4), s 347- 358.

Hersoug, Anne Grete & Ulberg, Randi (2013). Betydning av søsken, venner og foreldre - pilotstudie av deprimert ungdom undersøkt med Adolescent Relationship Scale. Mellanrummet. 28, s 49- 53.

Hersoug, Anne Grete & Ulberg, Randi (2013). Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling av allianse i ungdomsterapi. Mellanrummet. 29, s 31- 38.

Hersoug AG, Ulberg R (2012). Siblings, friends, and parents: Who are the most important persons for adolescents? A pilot study of Adolescent Relationship Scale. Nordic Psychology 64, 77-86. doi.org/10.1080/19012276.2012.726813

Ulberg R, Hersoug AG, Høglend P (2012).Treatment of adolescents with depression: the effect of transference interventions in a randomized controlled study of dynamic psychotherapy. Trials 13:159.  doi:10.1186/1745-6215-13-159

Ulberg, R. & Hersoug, A.G. (2011). Bruk av overføringstolkninger i forandringens tid mellom barndom og voksen alder. Mellanrummet 24, 27-33.

Ulberg R (2008). Psykodynamisk korttidspsykoterapi med ungdom: STPP. Mellanrummet, , 19:135–144.

 

  • PhD: Ness, Elisabeth, Measuring psychodynamic process and change in psychotherapy, 2019.

 

Publisert 26. nov. 2012 11:55 - Sist endret 13. jan. 2022 10:07