Kliniske Studier

 

 • Kliniske studier på kolorektal kreft
  Overlevelse, prognostiske faktorer, komplikasjoner til kirurgi
   
 • Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) for lokal eksisjon av store polypper og tidlig cancer i rektum
   Vi har regionfunksjon for denne pasientgruppen.
   
 • Sammen med geriatere (Prof. Torgeir Brun-Wyller):

  Bred geriatrisk vurdering for å vurdere operasjonsrisiko hos eldre
  Siri G Kristjansson

  Bred geriatrisk vurdering for å identifisere pasienter med risiko for komplikasjoner etter kirurgi, og undersøke om preoperativ intervensjon gir gevinst for disse pasientene.
  RCT, stipendiat Nina Ommundsen
   
 • Sammen med gastromedisinere (Ass. Prof. Truls Hauge)
  Bruk at selvekspandernde stenter ved malign stenose i GI-tractus
  Stipendiat Lene Larssen
   
 • Sammen med helseøkonomer  (Ass Prof. Eline Aas)
  Model for å estimere kostnader og overlevelse av kolorektal cancer
  Stipendiat Pål Jordanger
Publisert 1. mai 2013 14:43 - Sist endret 26. mai 2020 09:40