English version of this page

Kontroll av dyadisk struktur i hjertemuskelceller

Hjerteslag er resultat av sammentrekning av muskelcellene i hjertet. Denne prosessen initieres i strukturer som kalles dyader.

3D kartet viser de funksjonelle forbindelsene mellom T-tubuli (TT) og sarkoplasmatisk retikulum (SR) som kalles "dyader". Disse strukturene er viktige for å initiere sammentrekningen av muskelcellene. Prosjektdeltakerne undersøker hvordan dyader utvikler seg gjennom livet og blir ødelagt ved sykdom. 

Tilpasset etter Hake et al., J Physiol, 2012.

Tidligere arbeid i vår gruppe has vist at dyader utvikles gradvis men at de blir ødelagt under sykdom.

Prosjektet fokuserer på undersøkelse av disse dyadiske strukturene og deres kontrollmekanismer. Forståelse av hvordan dyadene brytes ned under sykdom kan føre til utvikling av ny behandling for hjertesviktpasienter.

Om prosjektet

Dette 5-årige prosjektet ble startet i juli 2015 og er basert i forskergruppen til Professor William Louch på Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) ved UiO og OUS.

Samarbeid

Viktig samarbeid er etablert med forskere i Oslo-området og ved internasjonale institusjoner

  • Simula Research Centre
  • Rikshospitalet
  • Radiumhospitalet
  • University of California , San Diego
  • Oxford University
  • Kings College London

Les mer om vårt forskningsprosjekt på våre engelske nettsider.

Publisert 17. feb. 2016 14:12 - Sist endret 24. feb. 2016 11:20

Kontakt

Prosjektleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere