English version of this page

Overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-2008 (avsluttet)

Norge er et av de landene i Europa som har flest overdosedødsfall i forhold til innbyggertallet.

Om prosjektet

Ca 1/3 av alle norske overdosedødsfall finner sted i Oslo, og det ble derfor, på oppdrag fra Oslo kommune, gjennomført en undersøkelse av overdosedødsfall i Oslo for perioden 2006-2008.

Studien inkluderer blant annet data fra dødsårsaksregisteret samt informasjon om forbruk av helse og sosialtjenester i Oslo i perioden.

Et delprosjekt belyser spesielt forbruk av akutt-helsetjenester blant personer som senere døde av overdose.

Publikasjoner i forbindelse med prosjektet

Hovedrapporten som ble publisert i 2011

Vitenskapelige artikler

Medisinstudentoppgaver

Masteroppgaver

 

 

Publisert 27. jan. 2012 14:32 - Sist endret 26. mars 2019 13:32

Kontakt

Prosjektleder

Thomas Clausen

Deltakere

  • Kristine Vinge-Holmquist
Detaljert oversikt over deltakere