Deltakerinformasjon

Denne siden inneholder informasjon om hvem som kan delta i Ungdoms-TOP studien, hva det innebærer og de ulike testene som benyttes. 

Kriteriene for å delta i Ungdoms-TOP:

  • Psykotisk lidelse (schizofreni, schizofreniform, schizoaffektiv lidelse, affektiv psykose, paranoid psykose, psykose NOS) bipolar lidelse (I og II)
  • Alder 12-18 år
  • Lidelsen skyldes ikke organisk lidelse eller rus
  • Pasienten er i stand til å gi informert samtykke
  • Pasienten behersker et skandinavisk språk

For å delta i Ungdoms-TOP må man ta kontakt med sin behandler. 

Utredningen

Alle pasienter som deltar i Ungdoms-TOP blir grundig utredet av en lege og/eller psykolog med spesialkompetanse i å utrede psykoselidelser. Utredningen omfatter strukturerte psykiatriske intervjuer, nevropsykologisk utredning, somatisk undersøkelse, blodprøver, urinprøver og MR-avbildning av hjernen.

I tillegg samler vi også inn informasjon fra en stor gruppe mennesker som ikke har psykotiske lidelser. Disse deltar i akkurat de samme undersøkelsene, og kan derfor brukes som sammenlikningsgrunnlag (kontrollgruppe).

Prosjektdeltagelse er frivillig, og man kan når som helst trekke seg fra prosjektet og få sine data slettet.

Protokollen

De som deltar følges opp i 2 år, hvor de har 5 møter med en lege/psykolog (inkludør) i Ungdoms-TOP. De som inkluderes må gjennom en protokoll som består av:

  • Kliniske undersøkelser, hvor sykdommens symptomer, forløp og kjennetegn beskrives
  • Nevropsykologisk testing, som kartlegger oppmerksomhet, hukommelse og andre nevrokognitive egenskaper
  • MR - Hjerneavbildning, som beskriver hjernens struktur og funksjon
  • Genanalyser, hvor man ser etter sårbarhetsgener

Kontakt oss

For spørsmål knyttet til deltakelse i studien:

Prosjektkoordinator Tarje Tinderholt (e-post), tlf. 92 81 32 23

Publisert 5. des. 2013 15:35 - Sist endret 15. feb. 2021 15:12