Beredskap ved Klinmed

Institutt for klinisk medisin følger beredskapsplanen ved Det medisinske fakultet. Den beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på

22 85 66 66 (Døgnbemannet)

Alternativt kontakt brannvesen/politi/ambulanse.

Iverksettelse av beredskap

Beredskap skal iverksettes når en uforutsett hendelse kan medføre store konsekvenser for UiO på kort eller lang sikt. Med iverksettelse av beredskap menes at ledelsen samles for å ivareta sitt ansvar for informasjon, tiltak og ledelse ved en fare/ulykkessituasjon.

Eksempler på hendelser/situasjoner som kan utløse beredskap:

  • Brann/vannskade/eksplosjon
  • Ran/vold/trusler
  • Bombetrussel/sabotasje
  • Alvorlig ulykke/dødsfall
  • Forurensning

Vakt- og alarmsentralen varsler sentral- og lokal beredskapsgruppe ved situasjoner/hendelser som kan tilsi etablering av beredskap.

Universitetsdirektøren avgjør om en situasjon/ hendelse er av en slik karakter at beredskap må iverksettes. Mindre alvorlige hendelser vil ofte kunne ivaretas lokalt uten at beredskapsplanene tas i bruk.

Beredskap ved Institutt for klinisk medisin

Instituttet har ansatte på flere lokasjoner. Under finner du en oversikt over interne ressurs- og kontaktpersoner ved Klinmed.

Stilling/funksjon Navn Telefon Mobil
Instituttleder Ivar Prydz Gladhaug

23071343

22850535

40553960
Nestleder (OUS) Hanne F. Harbo

22850544

99546680
Nestleder (Ahus) Pål Gulbrandsen 67968718 95827288
Administrasjonssjef Hans Mossin 22857659
22844654
99164241
Administrativ koordinator, Campus Ahus Berit Lund Opheim 67968846 95894659

Ansatte med arbeidsplass på sykehusene

Ansatte som har sin arbeidsplass i OUS- eller på Ahuslokaler skal følge sykehusets beredskapsplaner.

Ansatte med arbeidsplass i leide lokaler/bygg på sykehusene

Ansatte som har sin arbeidsplass i lokaler som UiO leier av sykehusene (for eksempel lokalene i Søsterhjemmet på Ullevål sykehus og lokalene i Forskningsveien 2 B) skal forholde seg til sykehusets beredskapsplan, men varsle Vakt- og alarmsentralen ved UiO dersom UiOs ansatte er berørt.

Ansatte med arbeidsplass i leide lokaler/bygg utenfor sykehusene

Ansatte som har sin arbeidsplass i lokaler som UiO leier (for eksempel i Sogn Arena, Frederik Holsts hus og i Stjerneblokka) skal varsle i henhold til UiOs beredskapsplan.

Lokal beredskapsplan

 

Publisert 28. apr. 2014 09:34 - Sist endret 24. nov. 2017 12:42