English version of this page

Avdeling for kreftbehandling

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS, Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Ullernchausseen 70 OUS Radiumhospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13158005 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534910 Vortex, FS m.m.