Organisasjon

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) er ett av tre institutter ved fakultet. Vi har ansvar for fakultetets kliniske undervisnings- og forskningsvirksomhet og samarbeider tett med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Et mangfoldig institutt

Med ca 800 ansatte fordelt på om lag 450 årsverk er Klinmed universitetets største institutt. Vår virksomhet følger den kliniske aktiviteten ved sykehusene og er spredt over en rekke geografiske områder. Organisasjonen har tre formelle nivåer: institutt, klinikk og avdeling.

Samspill med universitetssykehusene

Det tette samspillet med de to universitetssykehusene preger instituttet som organisasjon. En stor andel av våre ansatte har kombinerte stillinger ved universitetet og helseforetakene.

Rådgivende organer

To organer har en rådgivende funksjon ovenfor instituttledelsen: Instituttrådet og Forskningslederforum.

Samarbeidsavtale

Samarbeidet med universitetssykehusene reguleres av de respektive samarbeidsavtalene mellom institusjonene.

Publisert 23. mars 2011 13:01 - Sist endret 2. apr. 2019 10:47