Andre helseforetak i Helse Sør-Øst

Samarbeidet med helseforetakene reguleres av samarbeidsavtaler.

Formålet med samarbeidsavtalene er å konsolidere det eksisterende samarbeidet, legge til rette for forskningsnettverk/nettverkssamarbeid, og knytte praksisopplæringen tettere til forskningen.

Gjennom samarbeidsavtalene tas det sikte på

  • å fremme det felles faglige og vitenskapelige miljø
  • at helseforetaket innenfor sine områder legger til rette for undervisning, forskning og annet samarbeid med Det medisinske fakultet
  • at Det medisinske fakultet innenfor sine områder legger til rette for ivaretakelse av forsknings- og undervisningsvirksomheten ved helseforetakene
Publisert 11. mars 2016 17:30 - Sist endret 23. feb. 2018 10:22