Samarbeid ved instituttet

Samarbeid med universitetssykehusene

Samarbeidet med universitetssykehusene reguleres av samarbeidsavtaler med de to helseforetakene. 

Samarbeid med andre helseforetak

Samarbeid med andre helseforetak i Helse Sør-Øst reguleres av samarbeidsavtaler.

Forskningssamarbeid

Forskersgruppene våre samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner. Dersom du ønsker å drøfte mulighetene for forskningssamarbeid kan du ta kontakt med de enkelte forskergrupper.