Universitetssykehusene

Samarbeidet med universitetssykehusene reguleres av samarbeidsavtaler med de to helseforetakene.  

Gjennom samarbeidsavtalen tas det sikte på å

  • fremme det felles faglige og vitenskapelige miljø
  • sikre at det enkelte universitetssykehus legger til rette for undervisning og andre tjenester for universitetet
  • sikre at Universitetet i Oslo ved Det medisinske fakultet legger forholdene til rette for optimal bruk av fakultetets ressurser til forskning og undervisningsformål i universitetssykehusene

Ved OUS er sykehus- og universitetsorganisasjonen i stor grad overlappende. Instituttet følger sykehusets klinikkstruktur, og overlapper til dels også avdelingsstrukturen i klinikkene.

Ved Ahus er universitetsvirksomheten organisert i tre UiO-klinikker på tvers av sykehusorganisasjonen.

Vi samarbeider med

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Publisert 26. apr. 2011 14:40 - Sist endret 15. feb. 2021 17:01