Kine Yttersian

Avdelingsleder - Administrasjon KIT
Bilde av Kine Yttersian
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sogsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo

Administrativ leder / koordinator for Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT), Kvinneklinikken (KVI) og Barne- og ungdomsklinikken (BAR)

  • Administrativ ledelse av KIT, KVI og BAR
  • Forskningsadministrasjon, forskningsstøtte og forskningsstrategi
  • Administrativt ansvar for klinikkenes forskningsutvalg
  • Økonomistyring, prosjektstyring, budsjettdisponeringer mm.
  • Personalforvaltning, rekrutteringsprosesser mm.

Bakgrunn:

  • Master i Human Resource Management fra University of Newcastle upon Tyne, 2005
Emneord: Administrativ ledelse, Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Budsjett, Rekruttering, Regelverk
Publisert 14. jan. 2013 08:58 - Sist endret 28. jan. 2021 15:49