Seksjon for HR og HMS

Seksjon for HR og HMS er instituttets fagkompetanse innen HR og personaladministrasjon.

Seksjonen bistår ansatte og ledere i prosesser som gjelder rekruttering, ansettelser, forlengelser og avslutning av arbeidsforhold, i tillegg til rådgivning og behandling av saker som gjelder arbeidsrettslige forhold, lønn, ferie, fravær og permisjoner.

Vi bistår ansatte og ledere ved å

  • levere i henhold til avtale og avstemte forventninger

  • legge til rette for gode og effektive rekrutteringsprosesser

  • gi råd innen HR og personaladministrasjon

  • ha god kjennskap til lov-, regel- og avtaleverk

  • gi veiledning og støtte til ledere i vanskelige personalsaker

  • være en samarbeidspartner med god kjennskap til fagmiljøene slik at vi kan være proaktive og i forkant av prosesser

I personalseksjonen verdsetter vi tillit, åpenhet og faglig og tjenestelig integritet. Vi er opptatt av å ivareta instituttets og de ansattes interesser, bidra til gode arbeidsforhold og ha en god dialog med fagmiljøene.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1171 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 2(Søsterhjemmet) 0450 Oslo Telefon: +47 22844650

Enhetskoder

Koststed 13150510 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 530102 Vortex, FS m.m.