Martin Øverlien Myhre

Bilde av Martin Øverlien Myhre
English version of this page
Telefon +47 22029144
Mobiltelefon +4799235846
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Prosjektmedarbeider på Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ansvarlig for database, datahåndtering og analyse.

Utdanning og arbeidserfaring

 • Bachelor i vernepleie - Høgskolen i Lillehammer 2008-2011
 • Vernepleier - DPS Vindern 2011-2012
 • Master i atferdsvitenskap - Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-14
 • Vernepleier/spesialvernepleier - Lovisenberg diakonale sykehus 2012-
 • Timelærer/høgskolelektor - OsloMet 2014-
 • Rådgiver - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging 2016-

Faglige interesseområder

 • Selvmord og selvmordsforebygging
 • Behandling av emosjonelle forstyrrelser
 • Klinisk atferdsanalyse
 • R
 • Evidensbasert praksis og systematiske litteraturoppsummeringer
Emneord: selvmordsforebygging, Selvmord, Atferdsanalyse, Atferdsaktivering

Publikasjoner

 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2020). Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study. BJPsych Open.  ISSN 2056-4724.  6(3), s 1- 6 . doi: 10.1192/bjo.2020.23. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2020). Change in prevalence of self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  30(4), s 688- 692 . doi: 10.1093/eurpub/ckaa042 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge; Arnesen, Eimund Fløisbonn & Veland, Martin Cornelius (2018). The feasibility of Brief Behavioral Activation Treatment for Depression in an acute inpatient ward psychiatric intensive care unit– a systematic replication. Journal of Psychiatric Intensive Care.  ISSN 1742-6464. . doi: 10.20299/jpi.2018.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge & Walby, Fredrik A (2018). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  (2)
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychiatric Services.  ISSN 1075-2730.  69(7), s 751- 759 . doi: 10.1176/appi.ps.201700475
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2015). Atferdsaktivering for depresjon - En klinisk evaluering med et AB design. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  42(2), s 91- 95
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2015). Atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  42(2), s 79- 90 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Myhre, Martin Øverlien & Arnesen, Eimund Fløisbonn (2020). Vi er midt i en nasjonal krise. Dette er ikke tiden for profesjonskamp. Fontene.  ISSN 0805-5432.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Sjåfjell, Tommy Lunde & Walby, Fredrik A (2020). Liv kan reddes i rusbehandlingen. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2020). Selvmord, villet egenskade og selvmordstanker, I: Marianne Thorsen Gonzalez (red.),  Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205516700.  19.  s 187 - 199
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2020). Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 - En nasjonal registerstudie. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Kildahl, Anine Therese & Mehlum, Lars (2020). Myter og fakta om selvmordsforebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(4), s 295- 297
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2020). En korreksjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(6)
 • Arntzen, Erik; Kostewics, Douglas E.; Holden, Børge; Myhre, Martin Øverlien; Roulund, Alvdis; Viken, Kjetil; Lian, Torunn; Sjøberg, Espen A. & Eilifsen, Christoffer (2019). Panel Discussion: "What are the limits of measurement".
 • Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik A (2019). Suicide After Contact With Outpatient Mental Health Services - A Nationwide Registry Study from Norway.
 • Myhre, Martin Øverlien (2019). Indirect (Functional) Assessment in Clinical Behavior Analysis.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Bergsager, Dagfinn; Bjørn, Halvor; Jensberg, Heidi & Walby, Fredrik A (2019). The Norwegian Surveillance System for Suicide in Mental Health-and Substance Misuse Services -Combining Registry and Clinical Data.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2019). Selvmord under og etter behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2019). Suicide in Substance Abuse Services - The impact of Mental Health Service Contact.
 • Myhre, Martin Øverlien & Veland, Martin Cornelius (2019). Selvmordsforebygging i døgnbehandling - Fokus på miljøpersonalets rolle.
 • Myhre, Martin Øverlien & Viken, Kjetil (2019). Funksjonelle analyser i tredje generasjons atferdsanalyse.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Change in prevalence of Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Trender i selvskading blang ungdom over en femtenårsperiode i Norge.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2019). Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole - Resultater fra Ungdata undersøkelsen 2017/2018.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Kartleggingssystemet).
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Short description of the newly established Norwegian Surveillance System for Suicide..
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Some results form a national registry based study of all suicides in mental health care in Norway 2008-2015..
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Suicide Rates and Risk Ratios in Persons With or Without Contact With Secondary Mental Health Services in Norway.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Selvmord ved personlighetsforstyrrelse.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Suicide rates and risk ratios in people with and without contact with mental health services in Norway.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Vi trenger både høyrisiko- og befolkningsrettede strategier. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (12) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0519
 • Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik A (2018). Contact with in- and outpatient mental health services preceding suicide - a nationwide registry study from Norway.
 • Myhre, Martin Øverlien (2018). Læringspsykologi for DBT terapeuter.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2018). Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede - Forekomst, utfordringer, og behandling.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2018). Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede - Forekomst, utfordringer, og behandling.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2018). Suicide after contact with substance misuse services - A nationwide registry study.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2018). Contact with different mental health services in the year before suicide; a nationwide registry-based study.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). 1910 døde pasienter - Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 - en nasjonal registerstudie.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Atferdsaktivering for depresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(5)
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Atferdsaktivering for depresjon - En opplevelsesbasert workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Brief Behavioral Activation Treatment for Depression for deprimerte pasienter i akuttpsykiatrisk døgnbehandling.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Kontingensfeller.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse.
 • Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A & Kildahl, Anine Therese (2017). Contact with mental health services prior to suicide - A systematic review and meta-analysis.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Caruso, Giulia & Myhre, Martin Øverlien (2017). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bakgrunn, utviklingsprosess og formål. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  (3), s 28- 33
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Caruso, Giulia (2017). Nasjonalt Kartleggingssystem for Selvmord.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering – En introduksjon.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering for depresjon - Behandling og implementering.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Verdier i klinisk endringsarbeid.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Verdier i klinisk endringsarbeid.
 • Olstad, Jorunn & Myhre, Martin Øverlien (2016). Pasientenes opplevelse av tvang på en akuttpsykiatrisk inntakspost.
 • Braaten, Live Fay; Eilertsen, Jon Magnus; Walle, Anine & Myhre, Martin Øverlien (2015). Oslo og Akershus studentlag av NAFO..
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering - En kortfattet innføring.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering for depresjon - Presentasjon av resultater fra en nylig gjennomført studie.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2015). Student-støtte til Henriksbø. Khrono.no.
 • Veland, Martin Cornelius & Myhre, Martin Øverlien (2015). Reduksjon av tvang på mottakspost ved psykiatrisk klinikk.
 • Myhre, Martin Øverlien (2014). Atferdsaktivering for depresjon - Et innendeltager design.
 • Myhre, Martin Øverlien (2014). Atferdsanalyse av depresjon - Konseptualisering og behandling.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2014). En atferdsanalytisk tolkning av depresjonsbehandling.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2014). Preliminary Data on Brief Behavioral Activation Treatment for Depression With Inpatients.
 • Viken, Kjetil & Myhre, Martin Øverlien (2013). Kontekstuell funksjonalisme, RFT og ACT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2016 09:13 - Sist endret 7. okt. 2020 13:19