Martin Øverlien Myhre

Bilde av Martin Øverlien Myhre
English version of this page
Telefon +47 22029144
Mobiltelefon +4799235846
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Jeg er stipendiat på prosjektet Selvmord i rusbehandling, der vi undersøker kjennetegn ved selvmord etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Jeg er også prosjektmedarbeider på Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I Kartleggingssystemet jeg er ansvarlig for TSD og database, og bidrar med analyse av data og formidling av resultater.

Mine faglige interesser er suicidologi, selvmordsforebygging, psykiatrisk epidemiologi, akuttpsykiatri, klinisk atferdsanalyse og behandling av emosjonelle forstyrrelser. Jeg er også interessert i organisering, innsamling og analyse av data med R og bruk av databaser forskning. 

Utdanning og arbeidserfaring

  • Bachelor i vernepleie - Høgskolen i Lillehammer 2008-2011
  • Vernepleier - DPS Vindern 2011-2012
  • Vernepleier/spesialvernepleier - Lovisenberg diakonale sykehus 2012 -
  • Master i atferdsvitenskap - Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-14
  • Rådgiver - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging 2016 -
  • Stipendiat - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging 2021-25
Emneord: selvmordsforebygging, Selvmord, Atferdsanalyse, Atferdsaktivering
Publisert 9. sep. 2016 09:13 - Sist endret 8. sep. 2021 16:05