Martin Øverlien Myhre

Bilde av Martin Øverlien Myhre
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postadresse Sognsvannsveien 21,Bygg 12 0372 Oslo

Jeg er stipendiat på prosjektet Selvmord i rusbehandling, der vi undersøker kjennetegn ved selvmord etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Jeg er også prosjektmedarbeider på Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I Kartleggingssystemet jeg er ansvarlig for TSD og database, og bidrar med analyse av data og formidling av resultater.

Mine faglige interesser er suicidologi, selvmordsforebygging, psykiatrisk epidemiologi, akuttpsykiatri, miljøterapi, atferdsanalyse og behandling av emosjonelle forstyrrelser. Jeg er også interessert i organisering, datainnsamling og analyse av data med R og forskningsinfrastruktur.

Utdanning og arbeidserfaring

 • Bachelor i vernepleie - Høgskolen i Lillehammer 2008-2011
 • Vernepleier - DPS Vindern 2011-2012
 • Vernepleier/spesialvernepleier - Lovisenberg diakonale sykehus 2012 -
 • Master i atferdsvitenskap - Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-14
 • Rådgiver - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging 2016 -
 • Stipendiat - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging 2021-25

Verv

 • Styremedlem - Norsk atferdsanalytisk forening 2022-2024
Emneord: selvmordsforebygging, Selvmord, Atferdsanalyse, Atferdsaktivering

Publikasjoner

 • Pandey, Susmita; Bolstad, Ingeborg; Lien, Lars; Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Bramness, Jørgen Gustav (2022). Sex-specific factors associated with lifetime suicide attempt among patients with alcohol use disorders. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 8(4), s. 1–7. doi: 10.1192/bjo.2022.545. Fulltekst i vitenarkiv
 • Walby, Fredrik Andreas; Myhre, Martin Øverlien & Mehlum, Lars (2022). Suicide among users of mental health and addiction services in the first 10 months of the COVID-19 pandemic: observational study using national registry data. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 8(4). doi: 10.1192/bjo.2022.510. Fulltekst i vitenarkiv
 • Astrup, Helene; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik Andreas (2022). Suicide After Contact With Child and Adolescent Mental Health Services—A National Registry Study. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 13. doi: 10.3389/fpsyt.2022.886070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Martin Øverlien & Løkke, Jon Arne (2022). Kognitiv atferdsterapi. I Høium, Kari; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Gjermestad, Anita & Berge, Ulf (Red.), Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215053165.
 • Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik (2021). The Impact of a Widely Publicized Celebrity Suicide on Suicide-Related Internet Search Activity. Archives of Suicide Research. ISSN 1381-1118. doi: 10.1080/13811118.2021.1875942. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2020). Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 6(3), s. 1–6. doi: 10.1192/bjo.2020.23.. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2020). Change in prevalence of self-harm from 2002 to 2018 among Norwegian adolescents. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 30(4), s. 688–692. doi: 10.1093/eurpub/ckaa042. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge & Walby, Fredrik A (2018). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychiatric Services. ISSN 1075-2730. 69(7), s. 751–759. doi: 10.1176/appi.ps.201700475.
 • Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge; Arnesen, Eimund Fløisbonn & Veland, Martin Cornelius (2018). The feasibility of Brief Behavioral Activation Treatment for Depression in an acute inpatient ward psychiatric intensive care unit– a systematic replication. Journal of Psychiatric Intensive Care. ISSN 1742-6464. doi: 10.20299/jpi.2018.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2015). Atferdsaktivering for depresjon - En klinisk evaluering med et AB design. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 42(2), s. 91–95.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2015). Atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 42(2), s. 79–90. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Astrup, Helene & Kildahl, Anine Therese (2022). Stressful life events before suicide before suicide in mental health patients: a national study.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Walby, Fredrik A & Rossow, Ingeborg Margrete (2022). Time spent on social media: a risk factor for self-harm in adolescence? A nationwide study.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Mehlum, Lars (2022). No increase in Suicides among users of Mental Health and Addiction services in the first 10 months of the Covid-19 Pandemic .
 • Myhre, Martin Øverlien (2022). Narkotikautløste dødsfall: Selvmord og overdoser.
 • Myhre, Martin Øverlien (2022). Kognitiv atferdsterapi og dialektisk atferdsterapi.
 • Myhre, Martin Øverlien (2022). Bare atferd?
 • Walby, Fredrik Andreas; Myhre, Martin Øverlien & Astrup, Helene (2022). Ja takk til debatt om selvmord blant barn og unge. Tidskrift for Norsk Psykologforening.
 • Walby, Fredrik Andreas; Astrup, Helene; Kildahl, Anine Therese; Giil, Ebba & Myhre, Martin Øverlien (2022). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling .
 • Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna & Løkke, Jon Arne (2022). Dialektisk Atferdsterapi. I Høium, Kari; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Gjermestad, Anita & Berge, Ulf (Red.), Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215053165.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Rossow, Ingeborg Margrete & Kildahl, Anine Therese (2021). Time spent on social media: a risk factor for self-harm in adolescence? A nationwide cross-sectional study.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Astrup, Helene (2021). Suicides in people diagnosed with personality disorders in contact with mental health services. A national registry study 2008–2018.
 • Astrup, Helene; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2021). Suicide After Contact with Child and Adolescent Mental Health Services - A National Registry Study from Norway 2008–2018.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Astrup, Helene; Kildahl, Anine Therese & Mehlum, Lars (2021). Suicides Among People Diagnosed with Personality Disorders in Contact with Mental Health Services: A National Registry Study 2008–2018.
 • Myhre, Martin Øverlien (2021). Selvmordsforebyggende tiltak på gruppenivå.
 • Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Bramness, Jørgen Gustav & Mehlum, Lars (2021). Use of Health Services Last Year Before Suicide in People with Substance Use Disorders - A National Registry Study.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian; Myhre, Martin Øverlien & Dechsling, Anders (2021). Autisme og selvmord: En systematisk litteraturgjennomgang.
 • Viken, Kjetil & Myhre, Martin Øverlien (2020). Atferdsanalyse og psykisk helsearbeid. I Bakken, Trine Lise (Red.), Håndbok i miljøterapi. Til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming.. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3267-3.
 • Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2020). Selvmord, villet egenskade og selvmordstanker. I Gonzalez, Marianne Thorsen (Red.), Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205516700. s. 187–199.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna & Mehlum, Lars (2020). En korreksjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(6).
 • Myhre, Martin Øverlien & Arnesen, Eimund Fløisbonn (2020). Vi er midt i en nasjonal krise. Dette er ikke tiden for profesjonskamp. Fontene. ISSN 0805-5432.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Kildahl, Anine Therese & Mehlum, Lars (2020). Myter og fakta om selvmordsforebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(4), s. 295–297.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Sjåfjell, Tommy Lunde & Walby, Fredrik A (2020). Liv kan reddes i rusbehandlingen. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Arntzen, Erik; Kostewics, Douglas E.; Holden, Børge; Myhre, Martin Øverlien; Roulund, Alvdis & Viken, Kjetil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Panel Discussion: "What are the limits of measurement".
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Short description of the newly established Norwegian Surveillance System for Suicide.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Some results form a national registry based study of all suicides in mental health care in Norway 2008-2015. .
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Selvmord ved personlighetsforstyrrelse.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Trender i selvskading blang ungdom over en femtenårsperiode i Norge.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A; Grøholt, Berit & Rossow, Ingeborg Margrete (2019). Change in prevalence of Self-harm from 2002-2018 among Norwegian adolescents.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Kartleggingssystemet).
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Suicide rates and risk ratios in people with and without contact with mental health services in Norway.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2019). Suicide Rates and Risk Ratios in Persons With or Without Contact With Secondary Mental Health Services in Norway .
 • Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik A (2019). Suicide After Contact With Outpatient Mental Health Services - A Nationwide Registry Study from Norway .
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2019). Suicide in Substance Abuse Services - The impact of Mental Health Service Contact.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese; Bergsager, Dagfinn; Bjørn, Halvor; Jensberg, Heidi & Walby, Fredrik A (2019). The Norwegian Surveillance System for Suicide in Mental Health-and Substance Misuse Services -Combining Registry and Clinical Data .
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2019). Vi trenger både høyrisiko- og befolkningsrettede strategier. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.19.0519.
 • Tørmoen, Anita Johanna; Walby, Fredrik A & Myhre, Martin Øverlien (2019). Selvskading siste år hos elever i ungdoms- og videregående skole - Resultater fra Ungdata undersøkelsen 2017/2018.
 • Myhre, Martin Øverlien & Viken, Kjetil (2019). Funksjonelle analyser i tredje generasjons atferdsanalyse .
 • Myhre, Martin Øverlien (2019). Indirect (Functional) Assessment in Clinical Behavior Analysis.
 • Myhre, Martin Øverlien & Veland, Martin Cornelius (2019). Selvmordsforebygging i døgnbehandling - Fokus på miljøpersonalets rolle.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2019). Selvmord under og etter behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2018). Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede - Forekomst, utfordringer, og behandling.
 • Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik A (2018). Contact with in- and outpatient mental health services preceding suicide - a nationwide registry study from Norway.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2018). Contact with different mental health services in the year before suicide; a nationwide registry-based study.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2018). Suicide after contact with substance misuse services - A nationwide registry study.
 • Myhre, Martin Øverlien (2018). Læringspsykologi for DBT terapeuter.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2018). Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede - Forekomst, utfordringer, og behandling.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Caruso, Giulia (2017). Nasjonalt Kartleggingssystem for Selvmord.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Brief Behavioral Activation Treatment for Depression for deprimerte pasienter i akuttpsykiatrisk døgnbehandling.
 • Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A & Kildahl, Anine Therese (2017). Contact with mental health services prior to suicide - A systematic review and meta-analysis.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Caruso, Giulia & Myhre, Martin Øverlien (2017). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bakgrunn, utviklingsprosess og formål. Suicidologi. ISSN 1501-6994. s. 28–33.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Kontingensfeller.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Atferdsaktivering for depresjon - En opplevelsesbasert workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Atferdsaktivering for depresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(5).
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering – En introduksjon.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Verdier i klinisk endringsarbeid.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering for depresjon - Behandling og implementering.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Verdier i klinisk endringsarbeid.
 • Olstad, Jorunn & Myhre, Martin Øverlien (2016). Pasientenes opplevelse av tvang på en akuttpsykiatrisk inntakspost.
 • Braaten, Live Fay; Eilertsen, Jon Magnus; Walle, Anine & Myhre, Martin Øverlien (2015). Oslo og Akershus studentlag av NAFO.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2015). Student-støtte til Henriksbø. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering - En kortfattet innføring.
 • Veland, Martin Cornelius & Myhre, Martin Øverlien (2015). Reduksjon av tvang på mottakspost ved psykiatrisk klinikk.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering for depresjon - Presentasjon av resultater fra en nylig gjennomført studie.
 • Myhre, Martin Øverlien (2014). Atferdsanalyse av depresjon - Konseptualisering og behandling.
 • Myhre, Martin Øverlien (2014). Atferdsaktivering for depresjon - Et innendeltager design.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2014). Preliminary Data on Brief Behavioral Activation Treatment for Depression With Inpatients.
 • Viken, Kjetil & Myhre, Martin Øverlien (2013). Kontekstuell funksjonalisme, RFT og ACT.
 • Walby, Fredrik Andreas; Astrup, Helene; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2022). Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008 til 2018 - en nasjonal registerstudie. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-692827-0-2.
 • Walby, Fredrik A; Astrup, Helene; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2021). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsrapport 2018. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ISSN 978-82-995816-8-4.
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2020). Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 - En nasjonal registerstudie. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Fulltekst i vitenarkiv
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). 1910 døde pasienter - Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 - en nasjonal registerstudie. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-995816-4-6.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2014). En atferdsanalytisk tolkning av depresjonsbehandling. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2016 09:13 - Sist endret 7. nov. 2022 13:54