Martin Øverlien Myhre

Bilde av Martin Øverlien Myhre
English version of this page
Telefon +47-22029144
Mobiltelefon 99235846
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 OSLO
Postadresse Sognsvannsveien 21 0372 OSLO

Prosjektmedarbeider på Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Utdanning

Bachelor i vernepleie - Høgskolen i Lillehammer

Master i læring i komplekse systemer med fordypning i atferdsanalyse - Høgskolen i Oslo og Akershus

Arbeidserfaring

Erfaring fra akuttpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bidratt i flere fagutviklingsprosjekter i akuttpsykiatrien.

Faglige interesseområder

Suicidologi

Selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Behandling av emosjonelle forstyrrelser

Atferdsanalyse

Evidensbasert praksis og meta-analyser

Emneord: selvmordsforebygging, Selvmord, Atferdsanalyse, Atferdsaktivering

Publikasjoner

 • Myhre, Martin Øverlien; Strømgren, Børge; Arnesen, Eimund F. & Veland, Martin Cornelius (2018). The feasibility of Brief Behavioral Activation Treatment for Depression in an acute inpatient ward psychiatric intensive care unit– a systematic replication. Journal of Psychiatric Intensive Care.  ISSN 1742-6464. . doi: 10.20299/jpi.2018.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien & Kildahl, Anine Therese (2018). Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychiatric Services.  ISSN 1075-2730. . doi: 10.1176/appi.ps.201700475
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2015). Atferdsaktivering for depresjon - En klinisk evaluering med et AB design. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  42(2), s 91- 95
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2015). Atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  42(2), s 79- 90 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kildahl, Anine Therese; Myhre, Martin Øverlien & Walby, Fredrik A (2018). Contact with in- and outpatient mental health services preceding suicide - a nationwide registry study from Norway.
 • Myhre, Martin Øverlien (2018). Læringspsykologi for DBT terapeuter.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2018). Selvmordsatferd hos psykisk utviklingshemmede - Forekomst, utfordringer, og behandling.
 • Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Walby, Fredrik A (2018). Suicide after contact with substance misuse services - A nationwide registry study.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese & Myhre, Martin Øverlien (2018). Contact with different mental health services in the year before suicide; a nationwide registry-based study.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Atferdsaktivering for depresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(5)
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Atferdsaktivering for depresjon - En opplevelsesbasert workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Brief Behavioral Activation Treatment for Depression for deprimerte pasienter i akuttpsykiatrisk døgnbehandling.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Kontingensfeller.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse.
 • Myhre, Martin Øverlien; Walby, Fredrik A & Kildahl, Anine Therese (2017). Contact with mental health services prior to suicide - A systematic review and meta-analysis.
 • Walby, Fredrik A; Kildahl, Anine Therese; Caruso, Giulia & Myhre, Martin Øverlien (2017). Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bakgrunn, utviklingsprosess og formål. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  (3), s 28- 33
 • Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Kildahl, Anine Therese & Caruso, Giulia (2017). Nasjonalt Kartleggingssystem for Selvmord.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering – En introduksjon.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering for depresjon - Behandling og implementering.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Verdier i klinisk endringsarbeid.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Verdier i klinisk endringsarbeid.
 • Olstad, Jorunn & Myhre, Martin Øverlien (2016). Pasientenes opplevelse av tvang på en akuttpsykiatrisk inntakspost.
 • Braaten, Live Fay; Eilertsen, Jon Magnus; Walle, Anine & Myhre, Martin Øverlien (2015). Oslo og Akershus studentlag av NAFO..
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering - En kortfattet innføring.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering for depresjon - Presentasjon av resultater fra en nylig gjennomført studie.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2015). Student-støtte til Henriksbø. Khrono.no.
 • Veland, Martin Cornelius & Myhre, Martin Øverlien (2015). Reduksjon av tvang på mottakspost ved psykiatrisk klinikk.
 • Myhre, Martin Øverlien (2014). Atferdsaktivering for depresjon - Et innendeltager design.
 • Myhre, Martin Øverlien (2014). Atferdsanalyse av depresjon - Konseptualisering og behandling.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2014). En atferdsanalytisk tolkning av depresjonsbehandling.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2014). Preliminary Data on Brief Behavioral Activation Treatment for Depression With Inpatients.
 • Viken, Kjetil & Myhre, Martin Øverlien (2013). Kontekstuell funksjonalisme, RFT og ACT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2016 09:13 - Sist endret 10. sep. 2018 12:57