English version of this page

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Registrering av kartleggingsskjema

Alle selvmord skal registreres hvis personen har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste år før dødsfallet. Det er ønskelig at behandleren som kjente pasienten best fyller ut skjemaet.

 

Til registrering av selvmord

Ny rapport lansert 31. august 2022

Selvmord med illegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus

 

Se video med Martin Ø. Myhre der han forteller om rapporten

 

Om Kartleggingssystemet

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og evaluere effekten av ulike tiltak.