Arild Nesbakken

Bilde av Arild Nesbakken
English version of this page
Mobiltelefon +4791141398 +47 911 41 398
Treffetider Kontor tlf 22 11 74 91
Brukernavn
Besøksadresse Oslo Universitetssykehus - Ullevål Kirkevn 147 Oslo
Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Translasjonsforskning / Molekylærbiologi colorectal cancer

 • Molekylære biomarkører ved colorektal cancer

  • (diagnostiske, prognostiske, prediktive, monitorering) i primærtumor og levermetastaser

 • Heterogenitet ved kolorektal cancer

 • Kolorektal kirurgi

 • Kolorektale polypper

 • Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM)

 • Gastrointestinal endoskopi

 • Gastrointestinal stenting

 • Rektal ultrasonografi

Bakgrunn

 • Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi

 • Overlege Gastrokir. avd., Oslo Universitetssykehus fra 1995

 • Clinical associate ved Centre for cancer biomedicine, Institutt for Kreftforskning, OUS-Radiumhospitalet

 • Tidl. avdelingsoverlege, sjeflege, Leder Arbeidsgruppe fritt sykehusvalg i helsereg II (1994-99), Leder av Koordineringsrådet i Buskerud (1991-95)

Verv

 • Leder Forskningsutvalget i Avd. Gastrokirurgi og Barn, Oslo Universitetssykehus

 • Leder Forskningsgruppe Colorektal kirurgi, Klinikk for Kreftmedisin, kirurgi og Transplantasjon, Oslo Universitetssykehus

 • Medlem Forskningsutvalget i Klinikk for Kreftmedisin, kirurgi og Transplantasjon, Oslo Universitetssykehus

 • Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) - Colorektal, medl. Referansegruppen og Forskningsutvalget

 • UiO Fagmiljøleder i Gastrokirurgisk avd, Oslo Universitetssykehus

Forskningssamarbeid

 • Prof. Ragnhild A. Lothe, Avd. for Kreftforebygging, Kreftforskningsinstituttet, OUS - Radiumhospitalet

 • Førsteamanuensis, Anita Sveen, Molekylærgenetikk, Avd for molekylær onkologi, OUS

 • Senior scientist, Professor Guro Elisabeth Lind, Avd. for Kreftforebygging, Kreftforskningsinstituttet, OUS - Radiumhospitalet

 • Gruppeleder, Ass professor, Rolf Skotheim, Avd. for Kreftforebygging, Kreftforskningsinstituttet, OUS - Radiumhospitalet

 • Prof. Håvard A. Danielsen, Avd. for medisinsk informatikk, Kreftforskningsinstituttet, OUS-Radiumhospitalet

 • Overlege, dr. med. Tom Mala, Avd. for Gastrokirurgi og Barn, Oslo Universitetssykehus

 • Overlege dr. med. Marianne Grønlie Guren, Onkologisk avd., Oslo Universitetssykehus

 • Overlege dr. med Tormod Kyrre Guren, Onkologisk avd, Oslo Universitetssykehus

 • Prof. Aud Svindland, Avd. for Patologi, Oslo Universitetssykehus- Radiumhospitalet

 • Overlege dr. med. Bjørn Atle Bjørnbeth, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

 • Overlege dr. med. Bård Ingvald Røsok, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

 • Dr med Kristoffer Watten Brudvik, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

 • Rodrigo Dienstmann, Principal Investigator, Oncology Data Science (ODysSey) Group, Vall D'Hebron Inst of Oncology, Barcelona

 • Justin Guinney, Vice President, Computational Oncology group at Sage Bionetworks

 

Emneord: Colorectal cancer, Translasjonsforskning, Molekylære biomarkører, Tumor heterogenitet
Publisert 13. apr. 2011 11:42 - Sist endret 3. sep. 2020 14:57