Dag Kvale

Bilde av Dag Kvale
English version of this page
Telefon +47 22850546
Mobiltelefon +47 95200709
Rom 03U1066
Brukernavn
Besøksadresse Bygg 3 Ullevål universitetssykehus
Postadresse Postboks 1171 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Som immunologisk interessert og som infeksjonsmedisiner har immunforsvaret ved kroniske infeksjoner vært særlig interessant. Kroniske infeksjoner har mange av de samme kliniske og immunologiske karakteristika som revmatiske sykdommer. Min interesse har vært fokusert på de 2 store pågående pandemier, hhv HIV-infeksjon og tuberkulose. Forståelsen av immunforsvaret her er nøkkelen til å kunne utvikle nye terapiformer og finne kandidater for markører som bedre kan differensiere pasienter for terapi. I de siste årene har jeg særlig vært interessert i de immunologiske bremse-systemene som typisk oppstår ved kroniske infeksjoner når antigener (virus/bakterier) ikke forsvinner. Slike bremse-mekanismer er komplekse, vanskelige å måle og vanskelig å spå betydningen av in vivo. Spesielt har vår gruppe lett etter målemetoder som er enkle nok til å gjennomføre i "klinisk skala", dvs for pasienter som deltar i kliniske intervensjoner som terapeutiske vaksiner. Vi har lært at det spesielt mellom HIV-pasienter er svære forskjeller i "immunologisk brems" mot HIV-antigener, og at dette kan forutse effekten av vaksiner.

Som partner i Jebsensenteret for influensavaksine deltar avdelingen med prøver for å forstå patogenese ved influensa-sykdom. I forlengelsen av Jebsensenteret forbereder vi nå den første kliniske studien av DNA-vaksiner i Norge med et vaksine-konstrukt mot pandemisk influensa på Vaccibody-plattformen (fase 1), forankret ved UiO med OUS som sponsor.

Sepsis-forskning har økt nå fokus. Sykdomsbildet er fortsatt dårlig forstått, sannsynligvis fordi sepsis-syndromet egentlig består av mange patofysiologiske endotyper. Deltar i egen forskningsgruppe som har som mål å tilnærme seg sepsis med omics-tilnærming, basert på stor pasientstrøm inn i våre akuttmottak. 

Bakgrunn

 • Cand. med, UiO 1982, dr. med. 1989 (Immunologi, Medisin; Institutt for patologi og Institutt for indremedisinsk forskning), postdoc samme sted (bred metodologisk bakgrunn)
 • Spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer (Rikshospitalet) med ekstra tjeneste fra Forsvarets mikrobiologiske avdeling og Mikrobiologisk avdeling, Rikshospitalet
 • Overlege Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus 2000
 • Fra 2002 bygget opp immunologisk forskningslaboratorium ved Infeksjonsmedisinsk avdeling med forskning på biobank-materiale fra pasienter og gjennomføring av forsker-initierte kliniske fase 1/2 studier, totalt 9 PhD og 2 forskerlinje-studenter
 • Professor i Infeksjonsmedisin 2007
 • Forskningsleder og UiO linjeleder, Medisinsk klinikk UiO (OUS) 2010-2013
 • Seksjonsleder FOU, Infeksjonsmedisinsk avdeling 2010-2013
 • Avdelingsleder (OUS/UiO), Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS 2013-

Verv

 • Medlem i OUS Forskningsutvalg (inkl. arbeidsutvalget, nå ex officio)

Samarbeid

 • Mangeårig samarbeide med Kjetil Taskén's gruppe i Bioteknologi-senteret / NCMM, spesielt m.h.p. dysfunksjonell T celle-signalering ved kroniske infeksjoner og terapeutisk immunmodulering med cyclooxygenase-hemmere ved HIV og i forbindelse med terapeutisk TB-vaksine (partner Statens Seruminstitut, København)
 • Samarbeid med prof. Anne Ma Dyrhol Riise, seksjonsleder FOU ved egen avdeling, som har hovedansvaret for translasjonell TB-forskning inkl. samarbeid med Stellenbosch-universitetet, SA og europeiske partnere.
 • Tidl. partner i KG Jebsen senter for betennelsesforskning: Senterleder Guttorm Haraldsen, Avd. for patologi, UiO og OUS, Pål Aukrust og Arne Yndestad, Inst. for indremedisinsk forskning, UiO og OUS, Tom H. Karlsen, Inst. for indremedisinsk forskning OUS, Benedicte A. Lie, Avd. for medisinsk genetikk og Immunologisk institutt, UiO og OUS, Tom Eirik Mollnes, Immunologisk institutt, UiO og OUS, Johanna Olweus, Inst. for kreftforskning, UiO og OUS, Kjetil Taskén og Einar Martin Aandahl, Bioteknologisenteret og NCMM, UiO)
 • TIdl. partner i KG Jebsen senter for forskning på influensavaksiner: Senterleder Bjarne Bogen, adm. koordinator og forsker Gunnveig Grødeland,  Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, UiO og OUS, Rebecca Cox,  Influensasenteret, Gades institutt, UiB, Siri Mjaaland, Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet). I forlengelse av senteret forberedes en klinisk fase I studie for DNA vaksine mot pandemisk influensa.
Emneord: Immunologi, Infeksjoner, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, HIV, Tuberkulose, Virologi, Virushepatitt C

Publikasjoner

 • Lyngbakken, Magnus; Berdal, Jan Erik; Eskesen, Arne N; Kvale, Dag; Olsen, Inge Christoffer; Rueegg, Corina Silvia; Rangberg, Anbjørg; Jonassen, Christine M; Omland, Torbjørn; Røsjø, Helge & Dalgard, Olav (2020). A pragmatic randomized controlled trial reports lack of efficacy of hydroxychloroquine on coronavirus disease 2019 viral kinetics. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  11:5284, s 1- 6 . doi: 10.1038/s41467-020-19056-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Meyer-Myklestad, Malin Holm; Medhus, Asle Wilhelm; Lorvik, Kristina Berg; Seljeflot, Ingebjørg; Hansen, Simen Hyll; Holm, Kristian; Stiksrud, Birgitte; Trøseid, Marius; Hov, Johannes Espolin Roksund; Kvale, Dag; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Kummen, Martin & Reikvam, Dag Henrik (2020). HIV-infected immunological non-responders have colon-restricted gut mucosal immune dysfunction. Journal of Infectious Diseases.  ISSN 0022-1899. . doi: 10.1093/infdis/jiaa714 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Kristin; Sommerfelt, Maja; Ökvist, Mats Erik; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Kvale, Dag (2017). The therapeutic HIV Env C5/gp41 vaccine candidate Vacc-C5 induces specific T cell regulation in a phase I/II clinical study. BMC Infectious Diseases.  ISSN 1471-2334.  17:228, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12879-017-2316-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Feruglio, Siri; Kvale, Dag & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2017). T Cell Responses and Regulation and the Impact of In Vitro IL-10 and TGF-beta Modulation During Treatment of Active Tuberculosis. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  85(2), s 138- 146 . doi: 10.1111/sji.12511 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prebensen, Christian; Trøseid, Marius; Ueland, Thor; Dahm, Anders Erik A; Sandset, Per Morten; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Waalen, Kristian; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Tasken, Kjetil & Kvale, Dag (2017). Immune activation and HIV-specific T cell responses are modulated by a cyclooxygenase-2 inhibitor in untreated HIV-infected individuals: An exploratory clinical trial. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(5) . doi: 10.1371/journal.pone.0176527 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prebensen, Christian; Lind, Andreas; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Kvale, Dag (2016). Regulation of Gag- and Env-specific CD+ T cell responses in ART-naïve HIV-infected patients: Potential implications for individualized immunotherapy. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0153849 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stiksrud, Birgitte; Lorvik, Kristina Berg; Kvale, Dag; Mollnes, Tom Eirik; Ueland, Per Magne; Trøseid, Marius; Tasken, Kjetil & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2016). Plasma IP-10 is increased in immunological nonresponders and associated with activated regulatory T cells and persisting low CD4 counts. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  ISSN 1525-4135.  73(2), s 138- 148 . doi: 10.1097/QAI.0000000000001080
 • Tonby, Kristian; Wergeland, Ida; Lieske, Nora Valeska; Kvale, Dag; Tasken, Kjetil & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2016). The COX- inhibitor indomethacin reduces Th1 effector and T regulatory cells in vitro in Mycobacterium tuberculosis infection. BMC Infectious Diseases.  ISSN 1471-2334.  16:599, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12879-016-1938-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Feruglio, Siri; Tonby, Kristian; Kvale, Dag & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2015). Early dynamics of T helper cell cytokines and T regulatory cells in response to treatment of active Mycobacterium tuberculosis infection. Clinical and Experimental Immunology.  ISSN 0009-9104.  179(3), s 454- 465 . doi: 10.1111/cei.12468
 • Lieske, Nora Valeska; Tonby, Kristian; Kvale, Dag; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Tasken, Kjetil (2015). Targeting tuberculosis and HIV infection-specific regulatory T cells with MEK/ERK signaling pathway inhibitors. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10:e0141903(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0141903 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Prebensen, Christian; Ueland, Thor; Michelsen, Annika; Lind, Andreas; Pettersen, Frank Olav; Mollnes, Tom Eirik; Aukrust, Pål; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Kvale, Dag (2015). High MIP-1β levels in plasma predict long-term immunological nonresponse to suppressive antiretroviral therapy in HIV infection. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  ISSN 1525-4135.  69(4), s 395- 402 . doi: 10.1097/QAI.0000000000000617
 • Stiksrud, Birgitte; Nowak, Piotr; Nwosu, Felix Chinweije; Kvale, Dag; Thalme, Anders; Sönnerborg, Anders; Ueland, Per Magne; Holm, Kristian; Birkeland, Stein-Erik; Dahm, Anders Erik A; Sandset, Per Morten; Rudi, Knut; Hov, Johannes Espolin Roksund; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Trøseid, Marius (2015). Reduced levels of D-dimer and changes in gut microbiota composition after probiotic intervention in HIV-infected individuals on stable ART. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  ISSN 1525-4135.  70(4), s 329- 337 . doi: 10.1097/QAI.0000000000000784
 • Tonby, Kristian; Ruhwald, Morten; Kvale, Dag & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2015). IP-10 measured by Dry Plasma Spots as biomarker for therapy responses in Mycobacterium Tuberculosis infection. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  5 . doi: 10.1038/srep09223 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ushakova, Anastasia; Pettersen, Frank Olav; Mæland, Arild; Lindqvist, Bo Henry & Kvale, Dag (2015). Bayesian estimation of HIV-1 dynamics in vivo. Mathematical Medicine and Biology.  ISSN 1477-8599.  32(1), s 38- 55 . doi: 10.1093/imammb/dqt018
 • Wergeland, Ida; Pullar, Nadine Durema; Assmus, Jörg; Ueland, Thor; Tonby, Kristian; Feruglio, Siri; Kvale, Dag; Damås, Jan Kristian; Aukrust, Pål; Mollnes, Tom Eirik & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2015). IP-10 differentiates between active and latent tuberculosis irrespective of HIV status and declines during therapy. Journal of Infection.  ISSN 0163-4453.  70(4), s 381- 391 . doi: 10.1016/j.jinf.2014.12.019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Kristin; Lind, Andreas; Holm-Hansen, Carol J C; Haugen, Inger Lise; Sørensen, Birger; Sommerfelt, Maja & Kvale, Dag (2014). Intranasal administration of a therapeutic HIV vaccine (Vacc-4x) induces dose-dependent systemic and mucosal immune responses in a randomized controlled trial. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0112556 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Drozd, Filip; Skeie, Linda Gail; Kraft, Pål & Kvale, Dag (2014). A web-based intervention trial for depressive symptoms and subjective well-being in patients with chronic HIV infection. AIDS Care.  ISSN 0954-0121.  26(9), s 1080- 1089 . doi: 10.1080/09540121.2013.869541 Vis sammendrag
 • Kran, Anne-Marte Bakken; Lind, Andreas; Sommerfelt, Maja A; Baksaas, I; Sørensen, Birger & Kvale, Dag (2014). Comparable cellular immune responses in patients with and without antiretroviral treatment after immunization with HIV-1 P24, P17 and Tat consensus peptides (Vacc-5q). Journal of AIDS and Clinical Research.  ISSN 2155-6113.  5(4), s 296- 304 . doi: 10.4172/2155-6113.1000296
 • Lind, Andreas; Brekke, Kristin; Pettersen, Frank Olav; Mollnes, Tom Eirik; Trøseid, Marius & Kvale, Dag (2014). A parameter for IL-10 and TGF-β mediated regulation of HIV-1 specific T cell activation provides novel information and relates to progression markers. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(1) . doi: 10.1371/journal.pone.0085604 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, KK; MANNER, INGJERD W; Seljeflot, Ingebjørg; Kvale, Dag; Os, Ingrid; Gerstoft, J; Nielsen, SD & Trøseid, Marius (2014). Monocyte activation, but not micribial translocation, is independently associated with markers of endovascular dysfunction in HIV-infected patients receiving cART. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  ISSN 1525-4135.  67(4), s 370- 374 . doi: 10.1097/QAI.0000000000000339
 • Trøseid, Marius; Manner, Ingjerd Wangensteen; Pedersen, Karin K.; Haissman, Judith M.; Kvale, Dag & Nielsen, Susanne D. (2014). Microbial translocation and cardiometabolic risk factors in HIV infection. AIDS Research and Human Retroviruses.  ISSN 0889-2229.  30(6), s 514- 522 . doi: 10.1089/aid.2013.0280
 • Feruglio, Siri; Trøseid, Marius; Damås, Jan Kristian; Kvale, Dag & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2013). Soluble Markers of the Toll-Like Receptor 4 Pathway Differentiate between Active and Latent Tuberculosis and Are Associated with Treatment Responses. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0069896 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Andreas; Brekke, Kristin; Sommerfelt, Maja; Holmberg, Jens O.; Aass, Hans Christian; Baksaas, Ingebjørg; Sørensen, Birger; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Kvale, Dag (2013). Boosters of a therapeutic HIV-1 vaccine induce divergent T cell responses related to regulatory mechanisms. Vaccine.  ISSN 0264-410X.  31(41), s 4611- 4618 . doi: 10.1016/j.vaccine.2013.07.037
 • MANNER, INGJERD W; Bækken, Morten; Kvale, Dag; Øktedalen, Olav; Pedersen, M.; Nielsen, SD; Nowak, P.; Os, Ingrid & Trøseid, Marius (2013). Markers of microbial translocation predict hypertension in HIV-infected individuals. HIV Medicine.  ISSN 1464-2662.  14(6), s 354- 361 . doi: 10.1111/hiv.12015
 • Pedersen, K. K.; Trøseid, Marius; Gaardbo, J. C.; Lund, T. T.; Thomsen, C.; Gerstoft, J; Kvale, Dag & Nielsen, S. D. (2013). Translocation in HIV Infection is Associated with Dyslipidemia, Insulin Resistance, and Risk of Myocardial Infarction. JAIDS.  ISSN 1077-9450.  64(5), s 425- 433
 • Pedersen, Karin K.; Pedersen, Maria; Trøseid, Marius; Gaardbo, Julie C.; Lund, Tamara T.; Thomsen, Carsten; Gerstoft, Jan; Kvale, Dag & Nielsen, Susanne D. (2013). Microbial Translocation in HIV Infection Is Associated With Dyslipidemia, Insulin Resistance, and Risk of Myocardial Infarction. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  ISSN 1525-4135.  64(5), s 425- 433 . doi: 10.1097/qai.0b013e31829f919d
 • Trøseid, Marius; Lind, Andreas; Nowak, Piotr; Barqasho, Babilonia; Heger, Bernt; Lygren, Idar; Pedersen, Karin K.; Kanda, Tatsuo; Funaoka, Hiroyuki; Damås, Jan Kristian & Kvale, Dag (2013). Circulating levels of HMGB1 are correlated strongly with MD2 in HIV-infection: Possible implication for TLR4-signalling and chronic immune activation. Innate Immunity.  ISSN 1753-4259.  19(3), s 290- 297 . doi: 10.1177/1753425912461042
 • Brantsæter, Arne; Johannessen, Asgeir; Holberg-Petersen, Mona; Sandvik, Leiv; Naman, Ezra; Kivuyo, Sokoine; Rollag, Halvor; Bruun, Johan N & Kvale, Dag (2012). Cytomegalovirus viremia in dried blood spots is associated with an increased risk of death in HIV-infected patients: a cohort study from rural Tanzania. International Journal of Infectious Diseases.  ISSN 1201-9712.  16(12), s E879- E885 . doi: 10.1016/j.ijid.2012.08.003
 • Kran, Anne-Marte Bakken; Sommerfelt, Maja A; Baksaas, Ingebjørg; Sørensen, Birger & Kvale, Dag (2012). Delayed-type hypersensitivity responses to HIV Gag p24 relate to clinical outcome after peptide-based therapeutic immunization for chronic HIV infection. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology.  ISSN 0903-4641.  120(3), s 204- 209 . doi: 10.1111/j.1600-0463.2011.02843.x
 • Lind, Andreas; Sommerfelt, Maja; Holmberg, Jens Olof; Baksaas, Ingebjørg; Sørensen, Birger & Kvale, Dag (2012). Intradermal vaccination of HIV-infected patients with short HIV Gag p24-like peptides induces CD4+ and CD8+ T cell responses lasting more than seven years. Scandinavian Journal of Infectious Diseases.  ISSN 0036-5548.  44(8), s 566- 572 . doi: 10.3109/00365548.2011.653581
 • Pettersen, Frank Olav; Torheim, Eirik A.; Dahm, Anders Erik A; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Lind, Andreas; Holm, Malin; Aandahl, Einar Martin; Sandset, Per Morten; Tasken, Kjetil & Kvale, Dag (2011). An exploratory trial of cyclooxygenase type 2 inhibitor in HIV-1 infection: Downregulated immune activation and improved T Cell-dependent vaccine responses. Journal of Virology.  ISSN 0022-538X.  85(13), s 6557- 6566 . doi: 10.1128/JVI.00073-11
 • Kran, Anne-Marte Bakken; Jonassen, Tom Øystein; Sommerfelt, Maja A.; Løvgården, G.; Sørensen, Birger & Kvale, Dag (2010). Low frequency of amino acid alterations following therapeutic immunization with HIV-1 Gag p24-like peptides. AIDS (London).  ISSN 0269-9370.  24(17), s 2609- 2618 . doi: 10.1097/QAD.0b013e32833e502b
 • Pettersen, Frank Olav; Tasken, Kjetil & Kvale, Dag (2010). Combined Env- and Gag-specific T cell responses in relation to programmed death-1 receptor and CD4+T cell loss rates in human immunodeficiency virus-1 infection. Clinical and Experimental Immunology.  ISSN 0009-9104.  161(2), s 315- 323 . doi: 10.1111/j.1365-2249.2010.04179.x
 • Bengtsson, P; Baksaas, Ingebjørg; Sommerfelt, MA; Sørensen, B. & Kvale, Dag (2009). Vacc-4x HIV p24-like peptide vaccine-associated increase of CD4 T-cells in chronically infected HIV-1 patients on antiretroviral therapy. Retrovirology.  ISSN 1742-4690.  6, s 413
 • Maagaard, Anne & Kvale, Dag (2009). Long term adverse effects related to nucleoside reverse transcriptase inhibitors: Clinical impact of mitochondrial toxicity. Scandinavian Journal of Infectious Diseases.  ISSN 0036-5548.  41(11-12), s 808- 817 . doi: 10.3109/00365540903186181
 • Maagaard, Anne & Kvale, Dag (2009). Mitochondrial toxicity in HIV-infected patients both off and on antiretroviral treatment: a continuum or distinct underlying mechanisms?. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.  ISSN 0305-7453.  64(5), s 901- 909 . doi: 10.1093/jac/dkp316
 • Torheim, Eirik A.; Ndhlovu, Lishomwa C.; Pettersen, F.O.; Torgersen, Knut Martin; Jha, Aashish; Kvale, Dag; Nixon, Douglas F.; Tasken, Kjetil; Aandahl, Einar Martin & Aandahl, EM (2009). Interleukin-10-secreting T cells define a suppressive subset within the HIV-1-specific T-cell population. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  39(5), s 1280- 1287 . doi: 10.1002/eji.200839002
 • Holm, Malin; Pettersen, Frank Olav & Kvale, Dag (2008). PD-1 predicts CD4 loss rate in chronic HIV-1 infection better than HIV RNA and CD38 but not in cryopreserved samples. Current HIV Research.  ISSN 1570-162X.  6, s 49- 58
 • Maagaard, Anne; Holberg-Petersen, Mona; Loevgaarden, G; Holm, Malin; Pettersen, Frank Olav & Kvale, Dag (2008). Distinct Mechanisms for Mitochondrial DNA Loss in T and B Lymphocytes from HIV-Infected Patients Exposed to Nucleoside Reverse-Transcriptase Inhibitors and Those Naive to Antiretroviral Treatment. Journal of Infectious Diseases.  ISSN 0022-1899.  198(19), s 345- 353 . doi: 10.1086/592713
 • Maagaard, Anne; Holberg-Petersen, M; Torjesen, PA; Bruun, Johan N & Kvale, Dag (2007). Insulin resistance is affected by increased levels of plasma lactate but not mitochondrial alterations in skeletal muscle in NRTIE-xposed HIV-Infected patients. HIV Clinical Trials.  ISSN 1528-4336.  8, s 345- 353 . doi: 10.1310/hct0805-345
 • Bakken, Anne-Marte; Sorensen, B; Sommerfelt, MA; Nyhus, J; Baksaas, I & Kvale, Dag (2006). Long-term HIV-specific responses and delayed resumption of antiretroviral therapy after peptide immunization targeting dendritic cells. AIDS (London).  ISSN 0269-9370.  20
 • Kvale, Dag; Ormaasen, V; Kran, AMB; Johansson, Carl Christian; Aukrust, Pål; Aandahl, Einar Martin; Frøland, Stig Sophus & Tasken, Kjetil (2006). Immune modulatory effects of cyclooxygenase type 2 inhibitors in HIV patients on combination antiretroviral treatment. AIDS (London).  ISSN 0269-9370.  20
 • Kvale, Dag; Kran, Anne-Marthe Bakken; Sommerfelt, Maja; Nyhus, J; Baksaas, I; Bruun, Johan N & Sørensen, B. (2005). Divergent in vitro and in vivo correlates of HIV-specific T-cell responses during onset of HIV viraemia. AIDS (London).  ISSN 0269-9370.  19, s 563- 567
 • Abrahamsen, IW; Somme, Stig; Heldal, Dag; Egeland, Torstein; Kvale, Dag & Tjønnfjord, Geir E (2005). Immune reconstitution after allogeneic stem cell transplantation: the impact of stem cell source and graft-versus-host disease. Haematologica.  ISSN 0390-6078.  90
 • Kran, AMB; Sommerfelt, MA; Sorensen, B; Nyhus, J; Baksaas, I; Bruun, Johan N & Kvale, Dag (2005). Reduced viral burden amongst high responder patients following HIV-1 p24 peptide-based therapeutic immunization. Vaccine.  ISSN 0264-410X.  23
 • Kran, Anne-Marte Bakken; Sommerfelt, Maja A; Sørensen, Birger; Nyhus, Jørgen; Baksaas, Ingebjørg; Bruun, Johan N & Kvale, Dag (2005). Reduced viral burden amongst high responder patients following HIV-1 p24 peptide-based therapeutic immunization. Vaccine.  ISSN 0264-410X.  23(31), s 4011- 4015
 • Kran, Anne-Marte Bakken; Sørensen, Birger; Nyhus, Jørgen; Sommerfelt, Maja A; Baksaas, Ingebjørg; Bruun, Johan N. & Kvale, Dag (2004). HLA- and Dose-Dependent Immunogenicity of a Peptide-Based HIV-1 Immunotherapy Candidate (Vacc-4x). AIDS (London).  ISSN 0269-9370.  18, s 1875- 1883
 • Krajci, Peter; Kvale, Dag; Tasken, Kjetil; Fossli, Terje; Jahnsen, Tore & Brandtzæg, Per (1990). Molecular biology studies of the humane transmembrane secretory component: cDNA cloning and mRNA expression, In T. T. MacDonal; S. J. Challacombe; P. W. Bland; C. R. Stokes; R. V. Heatley & A. M. Mowat (ed.),  Advances in Mucosal Immunology. Proceedings of the Fifth International Congress of Mucosal Immunology.  Springer.  ISBN 978-94-010-7323-3.  Chapter.  s 289 - 292
 • Tasken, Kjetil; Kvale, Dag; Hansson, Vidar & Jahnsen, Tore (1990). Protein kinase C activation selectively increases mRNA levels for one of the regulatory subunits (RI alpha) of cAMP-dependent protein kinases in HT-29 cells. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC.  ISSN 0006-291X.  172(2), s 409- 414

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvale, Dag; Ørn, Stein & Bach-Gansmo, Edvin (2016). Sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48233-3.  602 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyngbakken, Magnus; Berdal, Jan Erik; Eskesen, Arne N; Kvale, Dag; Inge Christoffer, Olsen; Rangberg, Anbjørg; Jonassen, Christine M.; Omland, Torbjørn; Røsjø, Helge & Dalgard, Olav (2020). Norwegian Coronavirus Disease 2019 (NO COVID-19) Pragmatic Open label Study to assess early use of hydroxychloroquine sulphate in moderately severe hospitalised patients with coronavirus disease 2019: A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. Trials.  ISSN 1745-6215.  21 . doi: 10.1186/s13063-020-04420-0
 • Lorvik, Kristina Berg; Meyer-Myklestad, Malin Holm; Medhus, Asle Wilhelm; Kvale, Dag; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Reikvam, Dag Henrik & Tasken, Kjetil (2019). Increased expression of gut and blood CD4+ T cells in people living with HIV and insufficient response to antiviral therapy.
 • Meyer-Myklestad, Malin Holm; Kummen, Martin; Stiksrud, Birgitte; Holm, Kristian; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Kvale, Dag; Seljeflot, Ingebjørg; Trøseid, Marius; Hov, Johannes Espolin Roksund; Medhus, Asle Wilhelm & Reikvam, Dag Henrik (2019). ALTERED GUT IMMUNITY IN IMMUNOLOGICAL NONRESPONDERS PARTLY RESTORED BY PROBIOTICS.
 • Kvale, Dag (2017). HIV-infeksjon, I:  Indremedisin I & II.  Forlag Vett & Viten.  ISBN 9788241207402.  47.  s 90 - 103
 • Kvale, Dag & Brubakk, Oddbjørn (2016). Infeksjoner, I:  Sykdom og behandling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48233-3.  4.  s 67 - 90
 • Stiksrud, Birgitte; Lorvik, Kristina Berg; Kvale, Dag; Mollnes, Tom Eirik; Ueland, Per Magne; Berge, Rolf Kristian; Trøseid, Marius; Tasken, Kjetil & Dyrhol-Riise, Anne Ma (2015). Plasma Interferon-inducible Protein 10 Levels, T-cell Activation and Regulation are Increased in HIV Immunological Non-Responders.
 • MANNER, INGJERD W; Bækken, Morten; Øktedalen, Olav; Kvale, Dag; Nowak, Piotr; Nielsen, Susanne D.; Os, Ingrid & Trøseid, Marius (2014). Plasma Lipopolysaccharide and Triglycerides are Independently Associated and Both Markers Correlate With the Development of Metabolic Syndrome in HIV Infection. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  ISSN 1525-4135.  65(4), s 158- 161 . doi: 10.1097/QAI.0000000000000055
 • Stiksrud, Birgitte; Nowak, Piotr; Kvale, Dag; Thalme, Anders; Birkeland, Stein-Erik; Dahm, Anders Erik A; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Trøseid, Marius (2014). Reduced D-dimer levels and inflammation markers after probiotic supplement in HIV-infected on ART.
 • Drozd, Filip; Skeie, Linda Gail; Kraft, P & Kvale, Dag (2012). A web-based intervention for HIV patients in adjunct to medical treatment: A randomized clinical trial. Psychology and Health.  ISSN 0887-0446.  27, s 39- 39 Vis sammendrag
 • Skeie, Linda Gail; Drozd, Filip; Kraft, Pål & Kvale, Dag (2012). A randomized controlled trial of a web-based psychological intervention for patients under treatment for chronic HIV infection. Journal of the International AIDS Society.  ISSN 1758-2652.  15, s 64- 65 . doi: 10.7448/IAS.15.6.18365
 • Skeie, Linda Gail; Drozd, Filip; Kraft, Pål & Kvale, Dag (2012). A randomized controlled trial of aweb-based psychological intervention for patients under treatment for chronic HIV infection.
 • Fløisand, Yngvar & Kvale, Dag (2010). Studies on dendritic cell ontogeny, differentiation and function. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo. 959.
 • Torheim, Eirik A.; Ndhlovu, Lishomwa C.; Jha, Aashish; Pettersen, Frank O.; Kvale, Dag; Nixon, Duglas F.; Tasken, Kjetil & Aandahl, Einar Martin (2007). IFN-y- and IL-10-producing HIV-specific T cells have suppressive properties.
 • Torheim, Eirik A.; Ndhlovu, Lishomwa C.; Jha, Aashish; Pettersen, Frank Olav; Kvale, Dag; Nixon, Douglas F.; Tasken, Kjetil & Aandahl, Einar Martin (2007). Isolation and characterization of suppressive HIV-specific T cells.
 • Tjelle, Torunn Elisabeth; Kjeken, R; Salte, Ragnar; Kvale, Dag & Mathiesen, Iacob (2004). Electroporation device for use in skeletal muscle; Clinical evaluation of pain and muscle damage.
 • Tjelle, Torunn Elisabeth; Kjeken, R; Salte, Ragnar; Kvale, Dag & Mathiesen, Iacob (2004). Electroporation device for use in skeletal muscle; Clinical evaluation of pain and muscle damage.
 • Krajci, Peter; Kvale, Dag; Fossli, Terje; Tasken, Kjetil; Jahnsen, Tore & Brandtzæg, Per (1989). Molecular biology studies of human transmembrane secretory component: cDNA cloning and mRNA expression.
 • Kvale, Dag & Jahnsen, Tore (1989). Nye bioteknologiske produkter i kurativ og forebyggende medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  109(33), s 3427- 3430
 • Tasken, Kjetil; Kvale, Dag; Sandberg, Mårten; Beebe, Stephen & Jahnsen, Tore (1988). TPA increases a regulatory subunit (RI) at the mRNA level.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:41 - Sist endret 1. juni 2021 15:14