Dag Kvale

Bilde av Dag Kvale
English version of this page
Telefon +47 22850546
Mobiltelefon +47 95200709
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for klinisk medisin Søsterhjemmet Campus Ullevål
Postadresse Postboks 1171 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Som immunologisk interessert og som infeksjonsmedisiner har immunforsvaret ved kroniske infeksjoner vært særlig interessant. Kroniske infeksjoner har mange av de samme kliniske og immunologiske karakteristika som revmatiske sykdommer. Min interesse har vært fokusert på de 2 store pågående pandemier, hhv HIV-infeksjon og tuberkulose. Forståelsen av immunforsvaret her er nøkkelen til å kunne utvikle nye terapiformer og finne kandidater for markører som bedre kan differensiere pasienter for terapi. I de siste årene har jeg særlig vært interessert i de immunologiske bremse-systemene som typisk oppstår ved kroniske infeksjoner når antigener (virus/bakterier) ikke forsvinner. Slike bremse-mekanismer er komplekse, vanskelige å måle og vanskelig å spå betydningen av in vivo. Spesielt har vår gruppe lett etter målemetoder som er enkle nok til å gjennomføre i "klinisk skala", dvs for pasienter som deltar i kliniske intervensjoner som terapeutiske vaksiner. Vi har lært at det spesielt mellom HIV-pasienter er svære forskjeller i "immunologisk brems" mot HIV-antigener, og at dette kan forutse effekten av vaksiner.

Som partner i Jebsensenteret for influensavaksine deltar avdelingen med prøver for å forstå patogenese ved influensa-sykdom. I forlengelsen av Jebsensenteret forbereder vi nå den første kliniske studien av DNA-vaksiner i Norge med et vaksine-konstrukt mot pandemisk influensa på Vaccibody-plattformen (fase 1), forankret ved UiO med OUS som sponsor.

Sepsis-forskning har økt nå fokus. Sykdomsbildet er fortsatt dårlig forstått, sannsynligvis fordi sepsis-syndromet egentlig består av mange patofysiologiske endotyper. Deltar i egen forskningsgruppe som har som mål å tilnærme seg sepsis med omics-tilnærming, basert på stor pasientstrøm inn i våre akuttmottak. 

Bakgrunn

 • Cand. med, UiO 1982, dr. med. 1989 (Immunologi, Medisin; Institutt for patologi og Institutt for indremedisinsk forskning), postdoc samme sted (bred metodologisk bakgrunn)
 • Spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer (Rikshospitalet) med ekstra tjeneste fra Forsvarets mikrobiologiske avdeling og Mikrobiologisk avdeling, Rikshospitalet
 • Overlege Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus 2000
 • Fra 2002 bygget opp immunologisk forskningslaboratorium ved Infeksjonsmedisinsk avdeling med forskning på biobank-materiale fra pasienter og gjennomføring av forsker-initierte kliniske fase 1/2 studier, totalt 9 PhD og 2 forskerlinje-studenter
 • Professor i Infeksjonsmedisin 2007
 • Forskningsleder og UiO linjeleder, Medisinsk klinikk UiO (OUS) 2010-2013
 • Seksjonsleder FOU, Infeksjonsmedisinsk avdeling 2010-2013
 • Avdelingsleder (OUS/UiO), Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS 2013-2018

Verv

 • Medlem i OUS Forskningsutvalg (inkl. arbeidsutvalget, nå ex officio)
 • Leder for undergruppe "Infeksjoner", Det nasjonale publiseringsutvalget
 • Styreleder i SFF NORMENT og SFF CanCell  (ex officio)

Samarbeid

 • Kjetil Taskén's gruppe i Bioteknologi-senteret / NCMM, spesielt m.h.p. dysfunksjonell T celle-signalering ved kroniske infeksjoner og terapeutisk immunmodulering med cyclooxygenase-hemmere ved HIV og i forbindelse med terapeutisk TB-vaksine (partner Statens Seruminstitut, København)
 • Samarbeid med prof. Anne Ma Dyrhol Riise, seksjonsleder FOU ved egen avdeling, som har hovedansvaret for translasjonell TB-forskning inkl. samarbeid med Stellenbosch-universitetet, SA og europeiske partnere.
 • Tidl. partner i KG Jebsen senter for betennelsesforskning: Senterleder Guttorm Haraldsen, Avd. for patologi, UiO og OUS, Pål Aukrust og Arne Yndestad, Inst. for indremedisinsk forskning, UiO og OUS, Tom H. Karlsen, Inst. for indremedisinsk forskning OUS, Benedicte A. Lie, Avd. for medisinsk genetikk og Immunologisk institutt, UiO og OUS, Tom Eirik Mollnes, Immunologisk institutt, UiO og OUS, Johanna Olweus, Inst. for kreftforskning, UiO og OUS, Kjetil Taskén og Einar Martin Aandahl, Bioteknologisenteret og NCMM, UiO)
 • TIdl. partner i KG Jebsen senter for forskning på influensavaksiner: Senterleder Bjarne Bogen, adm. koordinator og forsker Gunnveig Grødeland,  Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, UiO og OUS, Rebecca Cox,  Influensasenteret, Gades institutt, UiB, Siri Mjaaland, Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet). I forlengelse av senteret forberedes en klinisk fase I studie for DNA vaksine mot pandemisk influensa.
Emneord: Immunologi, Infeksjoner, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, HIV, Tuberkulose, Virologi, Virushepatitt C
Publisert 13. apr. 2011 11:41 - Sist endret 14. sep. 2021 10:55