English version of this page

Oslo HIV Research Network

Oslo HIV Research Network er et nettverk av hiv-forskere tilsluttet flere forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Om nettverket 

De fleste gruppene som deltar i nettverket driver klinisk translasjonsforskning. Det betyr testing av hypoteser  på kliniske problemstillinger og bruk av biomedisinske laboratoriemetoder på biologisk materiale fra personer med hiv. Vi driver også utprøvende kliniske studier på nye behandlingsprinsipper mot hiv.
Nettverket ønsker også å inkludere forskere med epidemiologiske, kliniske eller virologiske prosjekter. 

Langsiktige mål

Oslo HIV Research Network ble etablert i 2020 for stimulere til økt samarbeid mellom forskere som er involvert i prosjekter relatert til hiv-infeksjon. Forskningsmiljøene som er engasjert i hiv, holdt på å bli fragmenterte og samarbeid mellom dem for sporadisk. Vi vil motvirke dette ved å etablere en plattform for regelmessig koordinert samarbeid rundt hiv-forskning i Oslo og Norge.

Målene med nettverket er å

 • Dra veksel på komplementær kompetanse mellom de ulike forskningsgruppene, særlig med tanke på metodologisk repertoar
 • Systematiske samarbeid om prosjekter helt fra unnfangelse av forskningside og hypoteseutvikling, via prosjektsøknader og til gjennomføring av forskningsarbeidet. 
 • Invitere og oppfordre forskere i andre medisinske områder til å delta i hiv-prosjekter.
 • Rekruttere studenter og leger i spesialisering til hiv-forskning.

Prosjekter

Vennligst gå til vår engelske side for mer informasjon om pågående prosjekter

Samarbeidspartnere

Nasjonalt

 • Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Asle W. Medhus
 • Center for Clinical Heart Research, Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo, Ingebjørg Seljeflot
 • NoPSC, Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo, Johannes R. Hov, Martin Kummen

Internasjonalt

 • Rigshospitalet University Hospital, Copenhagen: Susanne Dam Nielsen
 • Karolinska Institute, Stockholm: Piotr Nowak
 • Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid: Sergio Serrano-Villar
 • Aarhus University Hospital: Ole Schmeltz Søgaard, Jesper Damsgaard Gunst
Publisert 29. sep. 2020 14:31 - Sist endret 17. nov. 2021 13:46

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere