Einar Kringlen

Bilde av Einar Kringlen
English version of this page
Mobiltelefon +47-94464501
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 7 3. etasje 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Bred klinisk, undervisnings- og forskningserfaring. Engasjert spesielt i arv-miljøforskning  vedrørende schizofreni og bipolare lidelser med tvillingmetoden og epidemiologisk forskning med undersøkelse av den psykiatriske sykeligheten i Oslo og Sogn og Fjordane.

Fullstendig publikasjonsliste

Bakgrunn

Født 1931 i Høyanger. Cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1958. Spesialist i psykiatri i 1965. Dr.med. ved Universitetet i Oslo i 1967. Dosent og overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus, 1968-71. Professor i klinisk psykologi ved Universiteet i Bergen 1970-71. Dosent ved Universitetet i Oslo 1972-75. Adm.overlege ved Psykiatrisk klinikk, Vinderen, Oslo, 1976-77. Professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo 1977-83. Professor og adm.overlege ved Psykiatrisk klinikk, Vinderen, 1984-91.

Aftenpostens omtale av Kringlens disputas (1967)

Studieopphold i England januar-mai 1964 ved London School of Hygiene and Tropical Medicine (medisinsk statistikk og epidemiologi) og Maudsley hospital, Genetic unit. Visiting scientist ved US National Institute of Mental Health, Bethesda, 1965-66. Invitert fellow ved Center of Advanced Studies in the Behavioral Sciences, Stanford, USA, 1974-75.

Medlem av Det norske Videnskabs-Akademi, Oslo, Det Konglige Norske Videnskabers Selskap, Trondheim, og St.Olavs Orden.

Verv

Har vært formann i Norsk psykiatrisk forening, Norske leger mot atomkrig og Rådet for psykisk helse som han tok initiativet til i 1984.

Emneord: tvillingstudier, epidemiologi, psykiatri, schizofreni
Publisert 11. apr. 2012 13:09 - Sist endret 1. feb. 2016 09:44