Elisabeth Qvigstad

Bilde av Elisabeth Qvigstad
English version of this page
Telefon +47 23033433
Brukernavn
Besøksadresse Trondheimsveien 235 OUS Aker 0586 Oslo
Postadresse OUS HF Aker sykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Institutt for Klinisk Medisin 2019-
 • Seksjonsleder for Forskning og Utvikling 2018-
 • Overlege Avdeling for endokrinologi , Sykelig Overvekt og Forebyggende Medisin, Aker, Oslo Universitetssykehus 2013-
 • Spesialist i indremedisin og endokrinologi 2013
 • Assistentlege, Seksjon for Endokrinologi, Rikshospitalet 2005-2013, avbrutt av postdoc 2007-2010, STORK prosjektet, Seksjon for Endokrinologi, Rikshospitalet
 • Assistentlege, Medisinsk avdeling St.Olavs Hospital 2002-2005.
 • Cand. med, NTNU 1993, dr. med. 2003 (Endokrinologi, Medisin; Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin, NTNU

Faglige interesser

Jeg har vært involvert i diabetes- og metabolismeforskning siden stipendiattiden ved NTNU og senere på OUS som post.doc, endokrinolog og diabeteslege. Tematisk har min forskning forskjøvet seg noe fra klinisk fysiologi ved type 2 diabetes over mot metabolske endringer i svangerskap, men her er i stor grad metode og teorigrunnlag sammenfallende, som for eksempel ved testing av insulinfrigjøring og insulinfølsomhet i STORK prosjektet.

Svngerskapsdiabetes
Forståelsen av hvilke faktorer som øker insulinresistens og svekker insulinfrigjøringen er sentralt for å finne for eksempel korrekte diagnosekriterier og biomarkører som kan lede til mer presis og tidlig diagnose og målrettet forebygging og behandling. En sentral utfordring under svangerskap er at både den gravide og barnet hennes behandles, noe som krever spesiell aktsomhet og vanskeliggjør vanlige tester og utredninger.

I de siste årene har jeg særlig vært interessert i hvordan genetiske og epigenetiske mekanismer bidrar til risk for svangerskapsdiabetes hos mor og for eksempel høy fødselsvekt hos barnet, som igjen gir økt risiko for fødselskomplikasjoner. De genetiske analysene har ført til et nært samarbeid med Kåre Birkeland, Gunn-Helen Moen, Christine Sommer og Kirsten Holven ettersom dette materialet er svært godt karakterisert. Videre har disse prosjektene før til internasjonale samarbeidspartnere som L.Groop, Lunds universitet, og det internasjonale GDM konsortiet GenDIP.

Diabetes og fertilitet

I tillegg skaffer vi nå kunnskap om utfordringene rundt fertilitet hos kvinner og menn med diabetes i Norges, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (Hanne L.Gulseth, Siri E. Haaberg, Kari Furu). I prosjektet inngår analyser på epidemiologiske data (prevensjon, svangerskapsutfall, behov for kunstig befruktning), pilotstudier i STORK materialet og også kvalitativ metodikk:

I denne siste delen kartlegger vi hvilke tanker og bekymringer som ligger til grunn for at personer med diabetes føder ca 25% færre barn enn befolkningen ellers.

Diabeteslaboratoriet på Aker

Jeg er leder for Seksjon for Forskning og utvikling ved ESF, og ansvarlig for Diabeteslaboratoriet på Aker, der vi gjennomfører avansert testing bl.a. av insulinfølsomhet. Der gjennomføres også oppdragsforskning som en viktig måte å få erfaring med preparater som er aktuelle for klinisk bruk. Videre er deltakelse i slike studier (fase 2-4 studier) et bidrag til å gi slike utprøvinger en god kvalitet. Studiene har i mange år gitt inntjening som muliggjør finansiering av andre egeninitierte prosjekter på Diabeteslaboratoriet.

Undervisning

 • Forelesninger og klinikker i diabetes og endokrinologi i medisinstudiets Modul 2, Modul 3, Modul 8
 • Smågruppeundervisning i endokrinologi i medisinstudiets Modul 3, Modul 8
 •  Valgfritt emne Modul 3: MED3063 Endokrinologiske metoder, kursleder
 • Kurs-komiteen for det obligatoriske skandinaviske kurset i endokrinologi: diabetes og lipidsykdommer (Consul): 2008, 2012, 2015. Kursleder i 2015.
 • Obligatorisk kurs: Endokrinologi for indremedisinere, diabetes ansvarlig 2018-2020

Samarbeid


Med STORK Groruddalen

Verv

 • YLF representant i Spesialitetskomiteen for endokrinologi (2006-2013)
 • Kasserer Norsk Endokrinologisk forening 2009-13
 • ESF undervisningsutvalg, utdanningsansvarlig overlege ESF Aker, 2013-2019
 • Medlem av avdelingens fagråd
 • Norsk Interessegruppe for diabetes i svangerskapet (NIDS), 2015-, stifter og leder
 • EPIPREG (medlem i styringsgruppe)
 • DIASA (medlem i stryingsgruppe)
Emneord: Svangerskapsdiabetes, Insulinresistens, Diabetes, Endokrinologi, Fertilitet

Publikasjoner

 • Sletner, Line; Jenum, Anne Karen; Qvigstad, Elisabeth & Hammerstad, Sara Salehi (2021). Thyroid Function during Pregnancy in A Multiethnic Population in Norway. Journal of the Endocrine Society (JES).  ISSN 2472-1972.  5(7), s 1- 12 . doi: 10.1210/jendso/bvab078
 • Opsahl, Julia Onsrud; Moen, Gunn-Helen; Qvigstad, Elisabeth; Böttcher, Yvonne; Birkeland, Kåre I. & Sommer, Christine (2020). Epigenetic signatures associated with maternal body mass index or gestational weight gain: A systematic review. Journal of Developmental Origins of Health and Disease.  ISSN 2040-1744.  s 1- 11 . doi: 10.1017/S2040174420000811 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arora, G. P.; Åkerlund, M.; Bruns, C; Moen, Gunn-Helen; Wasenius, N. S.; Sommer, Christine; Jenum, Anne Karen; Almgren, P; Thaman, R. G.; Orho-Melander, M; Eriksson, Johan Gunnar; Qvigstad, Elisabeth; Birkeland, Kåre I.; Berntorp, K; Vaag, Allan Arthur; Groop, L & Prasad, Rashmi B. (2019). Phenotypic and genotypic differences between Indian and Scandinavian women with gestational diabetes mellitus. Journal of Internal Medicine.  ISSN 0954-6820. . doi: 10.1111/joim.12903
 • Lekva, Tove; Godang, Kristin; Michelsen, Annika; Qvigstad, Elisabeth; Normann, Kjersti Ringvoll; Norwitz, Errol R.; Aukrust, Pål; Henriksen, Tore; Bollerslev, Jens; Roland, Marie Cecilie & Ueland, Thor (2018). Prediction of gestational diabetes mellitus and pre-diabetes 5 years postpartum using 75 g oral glucose tolerance test at 14-16 Weeks' gestation. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:13392, s 1- 9 . doi: 10.1038/s41598-018-31614-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moen, Gunn-Helen Øiseth; LeBlanc, Marissa; Sommer, Christine; Prasad, Rashmi B.; Lekva, Tove; Normann, Kjersti Ringvoll; Qvigstad, Elisabeth; Groop, Leif; Birkeland, Kåre I.; Evans, David M. & Frøslie, Kathrine Frey (2018). Genetic determinants of glucose levels in pregnancy: Genetic risk scores analysis and GWAS in the Norwegian STORK cohort. European Journal of Endocrinology.  ISSN 0804-4643.  179(6), s 363- 372 . doi: 10.1530/EJE-18-0478
 • Moen, Gunn-Helen Øiseth; Qvigstad, Elisabeth; Birkeland, Kåre I.; Evans, David & Sommer, Christine (2018). Are serum concentrations of vitamin B-12 causally related to cardiometabolic risk factors and disease? A Mendelian randomization study. American Journal of Clinical Nutrition.  ISSN 0002-9165.  108(2), s 398- 404 . doi: 10.1093/ajcn/nqy101
 • Moen, Gunn-Helen Øiseth; Sommer, Christine; Prasad, Rashmi B.; Sletner, Line; Groop, Leif; Qvigstad, Elisabeth & Birkeland, Kåre I. (2017). Epigenetic modifications and gestational diabetes: A Systematic review of published literature. European Journal of Endocrinology.  ISSN 0804-4643.  176(5), s R247- R267 . doi: 10.1530/EJE-16-1017
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland Paasche, Marie Cecilie; Qvigstad, Elisabeth; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Henriksen, Tore & Holven, Kirsten Bjørklund (2016). LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors. Journal of Clinical Lipidology.  ISSN 1933-2874.  10(6), s 1369- 1378 . doi: 10.1016/j.jacl.2016.08.016 Vis sammendrag
 • Frøslie, Kathrine Frey; Røislien, Jo; Qvigstad, Elisabeth; Godang, Kristin; Bollerslev, Jens; Henriksen, Tore & Veierød, Marit Bragelien (2014). Shape information in repeated glucose curves during pregnancy provided significant physiological information for neonatal outcomes. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(3) . doi: 10.1371/journal.pone.0090798
 • Godang, Kristin; Frøslie, Kathrine Frey; Henriksen, Tore; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens (2014). Seasonal variation in maternal and umbilical cord 25(OH) vitamin D and their associations with neonatal adiposity. European Journal of Endocrinology.  ISSN 0804-4643.  170(4), s 609- 617 . doi: 10.1530/EJE-13-0842
 • Friis, Camilla Margrethe; Qvigstad, Elisabeth; Paasche, Marie Cecilie; Godang, Kristin; Voldner, Nanna; Bollerslev, Jens & Henriksen, Tore (2013). Newborn Body Fat: Associations with Maternal Metabolic State and Placental Size. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(2) . doi: 10.1371/journal.pone.0057467
 • Frøslie, Kathrine Frey; Røislien, Jo; Qvigstad, Elisabeth; Godang, Kristin; Bollerslev, Jens; Voldner, Nanna; Henriksen, Tore & Veierød, Marit Bragelien (2013). Shape information from glucose curves: Functional data analysis compared with traditional summary measures. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  13 . doi: 10.1186/1471-2288-13-6
 • Frøslie, Kathrine Frey; Godang, Kristin; Bollerslev, Jens; Henriksen, Tore; Røislien, Jo; Veierød, Marit Bragelien & Qvigstad, Elisabeth (2011). Time-dependent trends in glucose values during long-term use of a glucose measurement system. Clinical Biochemistry.  ISSN 0009-9120.  44(17-18), s 1483- 1486 . doi: 10.1016/j.clinbiochem.2011.08.1150
 • Frøslie, Kathrine Frey; Røislien, Jo; Laake, Petter; Henriksen, Tore; Qvigstad, Elisabeth & Veierød, Marit Bragelien (2010). Categorisation of continuous exposure variables revisited. A response to the Hyperglycaemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) Study. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  10 . doi: 10.1186/1471-2288-10-103
 • Godang, Kristin; Qvigstad, Elisabeth; Voldner, Nanna; Isaksen, Gunhild Aker; Frøslie, Kathrine Frey; Nøtthellen, Jacob A; Henriksen, Tore & Bollerslev, Jens (2010). Assessing Body Composition in Healthy Newborn Infants: Reliability of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry. Journal of clinical densitometry.  ISSN 1094-6950.  13(2), s 151- 160 . doi: 10.1016/j.jocd.2010.01.121
 • Voldner, Nanna; Qvigstad, Elisabeth; Frøslie, Kathrine Frey; Godang, Kristin; Henriksen, Tore & Bollerslev, Jens (2010). Increased risk of macrosomia among overweight women with high gestational rise in fasting glucose. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.  ISSN 1476-7058.  23(1), s 74- 81 . doi: 10.3109/14767050903121472
 • Grill, Valdemar; Radtke, Maria; Qvigstad, Elisabeth; Kollind, Magnus & Bjorklund, A (2009). Beneficial effects of K-ATP channel openers in diabetes: an update on mechanisms and clinical experiences. Diabetes, obesity and metabolism.  ISSN 1462-8902.  11, s 143- 148 . doi: 10.1111/j.1463-1326.2009.01119.x
 • Radtke, Maria; Kollind, Magnus; Qvigstad, Elisabeth & Grill, Valdemar (2007). Twelve weeks' treatment with diazoxide without insulin supplementation in Type 2 diabetes is feasible but does not improve insulin secretion. Diabetic Medicine.  ISSN 0742-3071.  24(2), s 172- 177 . doi: 10.1111/j.1464-5491.2006.02056.x
 • Mostad, Ingrid Løvold; Qvigstad, Elisabeth; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (2004). Effects of a 3-day low-fat diet on metabolic control, insulin sensitivity, lipids and adipocyte hormones in Norwegian subjects with hypertriacylglycerolaemia and type 2 diabetes. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  64(6), s 565- 74
 • Qvigstad, Elisabeth; Kollind, M & Grill, Valdemar (2004). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and improves beta-cell function in subjects with Type 2 diabetes. Diabetic Medicine.  ISSN 0742-3071.  21(1), s 73- 76
 • Qvigstad, Elisabeth; Kollind, Magnus & Grill, Valdemar (2004). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and improves beta-cell function in subjects with Type 2 diabetes. Diabetic Medicine.  ISSN 0742-3071.  21, s 73- 76
 • Qvigstad, Elisabeth; Grill, Valdemar; Bjerve, Kristian S & Mostad, Ingrid Løvold (2003). Acute lowering of fatty acids improves insulin secretion in a subset of type II diabetes subjects. American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism.  ISSN 0193-1849.  284, s E129- E137 Vis sammendrag
 • Qvigstad, Elisabeth; Grill, Valdemar & Bjerve, Kristian S (2002). Effects of long-term fasting on insulin responses to fatty acids in man. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  62, s 271- 278 Vis sammendrag
 • Qvigstad, Elisabeth; Mostad, Ingrid Løvold; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (2002). Acute lowering of circulating fatty acids improves insulin secretion in a subset of type 2 diabetes subjects. American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism.  ISSN 0193-1849.  284, s 129- 137

Se alle arbeider i Cristin

 • Qvigstad, Elisabeth (2018). The diversity of gestational diabetes: A therapeutic challenge. European Journal of Endocrinology.  ISSN 0804-4643.  178(3), s C1- C5 . doi: 10.1530/EJE-18-0012
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie; Qvigstad, Elisabeth; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Henriksen, Tore & Holven, Kirsten B. (2017). LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Henriksen, Tore & Holven, Kirsten Bjørklund (2016). LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Henriksen, Tore & Holven, Kirsten Bjørklund (2016). LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Henriksen, Tore & Holven, Kirsten Bjørklund (2016). Women with elevated LDL-C in early pregnancy have offspring with elevated LDL-C at 6-13 years of age.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Henriksen, Tore & Holven, Kirsten Bjørklund (2016). Women with elevated LDL-C in early pregnancy have offspring with elevated LDL-C at 6-13 years of age.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Henriksen, Tore & Holven, Kirsten Bjørklund (2016). Women with elevated LDL-C in early pregnancy have offspring with elevated LDL-C at 6-13 years of age.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth; Bollerslev, Jens; Ueland, Thor; Henriksen, Tore & Holven, Kirsten Bjørklund (2016). Women with elevated LDL-C in early pregnancy have offspring with elevated LDL-C at 6-13 years of age.
 • Qvigstad, Elisabeth; Gulseth, Hanne Løvdal; Risstad, Hilde; le Roux, Carel W.; Berg, Tore Julsrud; Mala, Tom & Kristinsson, Jon Adalsteinn (2016). A novel technique of Roux-en-Y gastric bypass reversal for postprandial hyperinsulinemic hypoglycaemia: A case report. International Journal of Surgery Case Reports (IJSCR).  ISSN 2210-2612.  21, s 91- 94 . doi: 10.1016/j.ijscr.2016.02.033
 • Qvigstad, Elisabeth; Voldner, Nanna; Bollerslev, Jens & Henriksen, Tore (2009). Diabetes i svangerskapet - forebygging over generasjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(23), s 2494- 2496
 • Buan, Bjørn; Grimsmo, Anders; Holmes, Peter; Nguyen, Man Hoang; Nilsen, Bjørn; Nystadnes, Torbjørn; Qvigstad, Elisabeth & Kvaase, Inger Elisabeth (red.) (2005). Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Forslag til fellesløsninger for registrene.
 • Grill, Valdemar; Kollind, Magnus & Qvigstad, Elisabeth (2002). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and beta cell beneficial in subjects with type 2 diabetes.
 • Grill, Valdemar; Qvigstad, Elisabeth & Kollind, Magnus (2002). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and beta cell beneficial in subjects with type 2 diabetes. Vis sammendrag
 • Qvigstad, Elisabeth; Grill, Valdemar & Kollind, Magnus (2002). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and beta cell beneficial in subjects with type 2 diabetes. Vis sammendrag
 • Qvigstad, Elisabeth (2001). Effekter av frie fettsyrer på insulinfrigjøringen. Vis sammendrag
 • Mostad, Ingrid Løvold; Qvigstad, Elisabeth; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (2000). A low-fat diet for three days decreases insulin sensitivity in type-2 diabetes patients with hypertriglyceridemia.
 • Qvigstad, Elisabeth & Grill, Valdemar (2000). Modulation by fatty acids of glucose-induced insulin secretion: diminished stimulatory effects after prolonged fasting.
 • Qvigstad, Elisabeth & Grill, Valdemar (2000). Modulation by fatty acids of glucose-induced insulin secretion: diminished stimulatory effects after prolonged fasting.
 • Qvigstad, Elisabeth; Mostad, Ingrid Løvold; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (1999). Acute reduction of fatty acids increases insulin secretion in type-2 diabetes.
 • Qvigstad, Elisabeth; Mostad, Ingrid Løvold; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (1999). Lowering of fatty acids by acipimox improves insulin secretion in type-2 diabetes.
 • Qvigstad, Elisabeth; Mostad, Ingrid Løvold; Bjerve, Kristian & Grill, Valdemar (1999). Akutt senking av fettsyrer øker insulinfrigjøringen ved type 2-diabetes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2019 12:54 - Sist endret 19. apr. 2021 10:40