Elisabeth Qvigstad

Bilde av Elisabeth Qvigstad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Trondheimsveien 235 OUS Aker 0586 Oslo
Postadresse Postboks 4959 Nydalen OUS HF Aker sykehus 0424 Oslo

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Institutt for Klinisk Medisin 2019-
 • Seksjonsleder for Forskning og Utvikling 2018-
 • Overlege Avdeling for endokrinologi , Sykelig Overvekt og Forebyggende Medisin, Aker, Oslo Universitetssykehus 2013-
 • Spesialist i indremedisin og endokrinologi 2013
 • Assistentlege, Seksjon for Endokrinologi, Rikshospitalet 2005-2013, avbrutt av postdoc 2007-2010, STORK prosjektet, Seksjon for Endokrinologi, Rikshospitalet
 • Assistentlege, Medisinsk avdeling St.Olavs Hospital 2002-2005.
 • Cand. med, NTNU 1993, dr. med. 2003 (Endokrinologi, Medisin; Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin, NTNU

Faglige interesser

Jeg har vært involvert i diabetes- og metabolismeforskning siden stipendiattiden ved NTNU og senere på OUS som post.doc, endokrinolog og diabeteslege. Tematisk har min forskning forskjøvet seg noe fra klinisk fysiologi ved type 2 diabetes over mot metabolske endringer i svangerskap, men her er i stor grad metode og teorigrunnlag sammenfallende, som for eksempel ved testing av insulinfrigjøring og insulinfølsomhet i STORK prosjektet.

Svngerskapsdiabetes
Forståelsen av hvilke faktorer som øker insulinresistens og svekker insulinfrigjøringen er sentralt for å finne for eksempel korrekte diagnosekriterier og biomarkører som kan lede til mer presis og tidlig diagnose og målrettet forebygging og behandling. En sentral utfordring under svangerskap er at både den gravide og barnet hennes behandles, noe som krever spesiell aktsomhet og vanskeliggjør vanlige tester og utredninger.

I de siste årene har jeg særlig vært interessert i hvordan genetiske og epigenetiske mekanismer bidrar til risk for svangerskapsdiabetes hos mor og for eksempel høy fødselsvekt hos barnet, som igjen gir økt risiko for fødselskomplikasjoner. De genetiske analysene har ført til et nært samarbeid med Kåre Birkeland, Gunn-Helen Moen, Christine Sommer og Kirsten Holven ettersom dette materialet er svært godt karakterisert. Videre har disse prosjektene før til internasjonale samarbeidspartnere som L.Groop, Lunds universitet, og det internasjonale GDM konsortiet GenDIP.

Diabetes og fertilitet

I tillegg skaffer vi nå kunnskap om utfordringene rundt fertilitet hos kvinner og menn med diabetes i Norges, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (Hanne L.Gulseth, Siri E. Haaberg, Kari Furu). I prosjektet inngår analyser på epidemiologiske data (prevensjon, svangerskapsutfall, behov for kunstig befruktning), pilotstudier i STORK materialet og også kvalitativ metodikk:

I denne siste delen kartlegger vi hvilke tanker og bekymringer som ligger til grunn for at personer med diabetes føder ca 25% færre barn enn befolkningen ellers.

Diabeteslaboratoriet på Aker

Jeg er leder for Seksjon for Forskning og utvikling ved ESF, og ansvarlig for Diabeteslaboratoriet på Aker, der vi gjennomfører avansert testing bl.a. av insulinfølsomhet. Der gjennomføres også oppdragsforskning som en viktig måte å få erfaring med preparater som er aktuelle for klinisk bruk. Videre er deltakelse i slike studier (fase 2-4 studier) et bidrag til å gi slike utprøvinger en god kvalitet. Studiene har i mange år gitt inntjening som muliggjør finansiering av andre egeninitierte prosjekter på Diabeteslaboratoriet.

Undervisning

 • Forelesninger og klinikker i diabetes og endokrinologi i medisinstudiets Modul 2, Modul 3, Modul 8
 • Smågruppeundervisning i endokrinologi i medisinstudiets Modul 3, Modul 8
 •  Valgfritt emne Modul 3: MED3063 Endokrinologiske metoder, kursleder
 • Kurs-komiteen for det obligatoriske skandinaviske kurset i endokrinologi: diabetes og lipidsykdommer (Consul): 2008, 2012, 2015. Kursleder i 2015.
 • Obligatorisk kurs: Endokrinologi for indremedisinere, diabetes ansvarlig 2018-2020

Samarbeid


Med STORK Groruddalen

Verv

 • YLF representant i Spesialitetskomiteen for endokrinologi (2006-2013)
 • Kasserer Norsk Endokrinologisk forening 2009-13
 • ESF undervisningsutvalg, utdanningsansvarlig overlege ESF Aker, 2013-2019
 • Medlem av avdelingens fagråd
 • Norsk Interessegruppe for diabetes i svangerskapet (NIDS), 2015-, stifter og leder
 • EPIPREG (medlem i styringsgruppe)
 • DIASA (medlem i stryingsgruppe)
Emneord: Svangerskapsdiabetes, Insulinresistens, Diabetes, Endokrinologi, Fertilitet

Publikasjoner

 • Pervjakova, Natalia; Moen, Gunn-Helen Øiseth; Borges, Maria-Carolina; Ferreira, Teresa; Cook, James P. & Allard, Catherine [Vis alle 73 forfattere av denne artikkelen] (2022). Multi-ancestry genome-wide association study of gestational diabetes mellitus highlights genetic links with type 2 diabetes. Human Molecular Genetics. ISSN 0964-6906. 31(19), s. 3377–3391. doi: 10.1093/hmg/ddac050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sharma, Archana; Nermoen, Ingrid; Qvigstad, Elisabeth; Tran, Anh Thi; Sommer, Christine & Sattar, Naveed [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). High prevalence and significant ethnic differences in actionable HbA1C after gestational diabetes mellitus in women living in Norway. BMC Medicine. ISSN 1741-7015. 20(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s12916-022-02515-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fragoso-Bargas, Nicolas; Opsahl, Julia Onsrud; Kiryushchenko, Nadezhda; Böttcher, Yvonne; Lee-Ødegård, Sindre & Qvigstad, Elisabeth [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cohort profile: Epigenetics in Pregnancy (EPIPREG) – Population-based sample of European and South Asian pregnant women with epigenome-wide DNA methylation (850k) in peripheral blood leukocytes. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(8), s. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0256158. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Agnethe; Ebbing, Cathrine; Rasmussen, Svein; Qvigstad, Elisabeth; Kiserud, Torvid & Kessler, Jørg (2021). Pre-gestational diabetes: Maternal body mass index and gestational weight gain are associated with augmented umbilical venous flow, fetal liver perfusion, and thus birthweight. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(8), s. 1–17. doi: 10.1371/journal.pone.0256171. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sharma, Archana; Birkeland, Kåre I.; Nermoen, Ingrid; Qvigstad, Elisabeth; Tran, Anh T. & Gulseth, Hanne L. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Understanding mechanisms behind unwanted health behaviours in Nordic and South Asian women and how they affect their gestational diabetes follow-ups: A qualitative study. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. 38(10), s. 1–12. doi: 10.1111/dme.14651. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sletner, Line; Jenum, Anne Karen; Qvigstad, Elisabeth & Hammerstad, Sara Salehi (2021). Thyroid Function during Pregnancy in A Multiethnic Population in Norway. Journal of the Endocrine Society (JES). ISSN 2472-1972. 5(7), s. 1–12. doi: 10.1210/jendso/bvab078. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Julia Onsrud; Moen, Gunn-Helen; Qvigstad, Elisabeth; Böttcher, Yvonne; Birkeland, Kåre I. & Sommer, Christine (2020). Epigenetic signatures associated with maternal body mass index or gestational weight gain: A systematic review. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. ISSN 2040-1744. s. 1–11. doi: 10.1017/S2040174420000811. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arora, G. P.; Åkerlund, M.; Bruns, C; Moen, Gunn-Helen; Wasenius, N. S. & Sommer, Christine [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). Phenotypic and genotypic differences between Indian and Scandinavian women with gestational diabetes mellitus. Journal of Internal Medicine. ISSN 0954-6820. doi: 10.1111/joim.12903.
 • Moen, Gunn-Helen Øiseth; LeBlanc, Marissa; Sommer, Christine; Prasad, Rashmi B.; Lekva, Tove & Normann, Kjersti Ringvoll [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Genetic determinants of glucose levels in pregnancy: Genetic risk scores analysis and GWAS in the Norwegian STORK cohort. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN 0804-4643. 179(6), s. 363–372. doi: 10.1530/EJE-18-0478.
 • Moen, Gunn-Helen Øiseth; Qvigstad, Elisabeth; Birkeland, Kåre I.; Evans, David & Sommer, Christine (2018). Are serum concentrations of vitamin B-12 causally related to cardiometabolic risk factors and disease? A Mendelian randomization study . American Journal of Clinical Nutrition. ISSN 0002-9165. 108(2), s. 398–404. doi: 10.1093/ajcn/nqy101.
 • Lekva, Tove; Godang, Kristin; Michelsen, Annika; Qvigstad, Elisabeth; Normann, Kjersti Ringvoll & Norwitz, Errol R. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Prediction of gestational diabetes mellitus and pre-diabetes 5 years postpartum using 75 g oral glucose tolerance test at 14-16 Weeks' gestation. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8:13392, s. 1–9. doi: 10.1038/s41598-018-31614-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Gunn-Helen Øiseth; Sommer, Christine; Prasad, Rashmi B.; Sletner, Line; Groop, Leif & Qvigstad, Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Epigenetic modifications and gestational diabetes: A Systematic review of published literature. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN 0804-4643. 176(5), s. R247–R267. doi: 10.1530/EJE-16-1017.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland Paasche, Marie Cecilie; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors. Journal of Clinical Lipidology. ISSN 1933-2874. 10(6), s. 1369–1378. doi: 10.1016/j.jacl.2016.08.016.
 • Frøslie, Kathrine Frey; Røislien, Jo; Qvigstad, Elisabeth; Godang, Kristin; Bollerslev, Jens & Henriksen, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Shape information in repeated glucose curves during pregnancy provided significant physiological information for neonatal outcomes. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(3). doi: 10.1371/journal.pone.0090798.
 • Godang, Kristin; Frøslie, Kathrine Frey; Henriksen, Tore; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens (2014). Seasonal variation in maternal and umbilical cord 25(OH) vitamin D and their associations with neonatal adiposity. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN 0804-4643. 170(4), s. 609–617. doi: 10.1530/EJE-13-0842.
 • Friis, Camilla Margrethe; Qvigstad, Elisabeth; Paasche, Marie Cecilie; Godang, Kristin; Voldner, Nanna & Bollerslev, Jens [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Newborn Body Fat: Associations with Maternal Metabolic State and Placental Size. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 8(2). doi: 10.1371/journal.pone.0057467.
 • Frøslie, Kathrine Frey; Røislien, Jo; Qvigstad, Elisabeth; Godang, Kristin; Bollerslev, Jens & Voldner, Nanna [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Shape information from glucose curves: Functional data analysis compared with traditional summary measures. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 13. doi: 10.1186/1471-2288-13-6.
 • Frøslie, Kathrine Frey; Godang, Kristin; Bollerslev, Jens; Henriksen, Tore; Røislien, Jo & Veierød, Marit Bragelien [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Time-dependent trends in glucose values during long-term use of a glucose measurement system. Clinical Biochemistry. ISSN 0009-9120. 44(17-18), s. 1483–1486. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2011.08.1150.
 • Frøslie, Kathrine Frey; Røislien, Jo; Laake, Petter; Henriksen, Tore; Qvigstad, Elisabeth & Veierød, Marit Bragelien (2010). Categorisation of continuous exposure variables revisited. A response to the Hyperglycaemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) Study. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 10. doi: 10.1186/1471-2288-10-103.
 • Voldner, Nanna; Qvigstad, Elisabeth; Frøslie, Kathrine Frey; Godang, Kristin; Henriksen, Tore & Bollerslev, Jens (2010). Increased risk of macrosomia among overweight women with high gestational rise in fasting glucose. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. ISSN 1476-7058. 23(1), s. 74–81. doi: 10.3109/14767050903121472.
 • Godang, Kristin; Qvigstad, Elisabeth; Voldner, Nanna; Isaksen, Gunhild Aker; Frøslie, Kathrine Frey & Nøtthellen, Jacob A [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Assessing Body Composition in Healthy Newborn Infants: Reliability of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry. Journal of clinical densitometry. ISSN 1094-6950. 13(2), s. 151–160. doi: 10.1016/j.jocd.2010.01.121.
 • Grill, Valdemar; Radtke, Maria; Qvigstad, Elisabeth; Kollind, Magnus & Bjorklund, A (2009). Beneficial effects of K-ATP channel openers in diabetes: an update on mechanisms and clinical experiences. Diabetes, obesity and metabolism. ISSN 1462-8902. 11, s. 143–148. doi: 10.1111/j.1463-1326.2009.01119.x.
 • Radtke, Maria; Kollind, Magnus; Qvigstad, Elisabeth & Grill, Valdemar (2007). Twelve weeks' treatment with diazoxide without insulin supplementation in Type 2 diabetes is feasible but does not improve insulin secretion. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. 24(2), s. 172–177. doi: 10.1111/j.1464-5491.2006.02056.x.
 • Mostad, Ingrid Løvold; Qvigstad, Elisabeth; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (2004). Effects of a 3-day low-fat diet on metabolic control, insulin sensitivity, lipids and adipocyte hormones in Norwegian subjects with hypertriacylglycerolaemia and type 2 diabetes. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 64(6), s. 565–74.
 • Qvigstad, Elisabeth; Kollind, M & Grill, Valdemar (2004). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and improves beta-cell function in subjects with Type 2 diabetes. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. 21(1), s. 73–76.
 • Qvigstad, Elisabeth; Kollind, Magnus & Grill, Valdemar (2004). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and improves beta-cell function in subjects with Type 2 diabetes. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. 21, s. 73–76.
 • Qvigstad, Elisabeth; Grill, Valdemar; Bjerve, Kristian S & Mostad, Ingrid Løvold (2003). Acute lowering of fatty acids improves insulin secretion in a subset of type II diabetes subjects. American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism. ISSN 0193-1849. 284, s. E129–E137.
 • Qvigstad, Elisabeth; Grill, Valdemar & Bjerve, Kristian S (2002). Effects of long-term fasting on insulin responses to fatty acids in man. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 62, s. 271–278.
 • Qvigstad, Elisabeth; Mostad, Ingrid Løvold; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (2002). Acute lowering of circulating fatty acids improves insulin secretion in a subset of type 2 diabetes subjects. American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism. ISSN 0193-1849. 284, s. 129–137.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stalheim, Astrid M.; Iversen, Marjolein M.; Jenum, Anne Karen; Sletner, Line; Stafne, Signe Nilssen & Qvigstad, Elisabeth [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Seasonal variation in gestational diabetes mellitus.
 • Qvigstad, Elisabeth (2018). The diversity of gestational diabetes: A therapeutic challenge. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN 0804-4643. 178(3), s. C1–C5. doi: 10.1530/EJE-18-0012.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Women with elevated LDL-C in early pregnancy have offspring with elevated LDL-C at 6-13 years of age.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Women with elevated LDL-C in early pregnancy have offspring with elevated LDL-C at 6-13 years of age.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Women with elevated LDL-C in early pregnancy have offspring with elevated LDL-C at 6-13 years of age.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Women with elevated LDL-C in early pregnancy have offspring with elevated LDL-C at 6-13 years of age.
 • Christensen, Jacob J.; Retterstøl, Kjetil; Godang, Kristin; Roland, Marie Cecilie Paasche; Qvigstad, Elisabeth & Bollerslev, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). LDL cholesterol in early pregnancy and offspring cardiovascular disease risk factors.
 • Qvigstad, Elisabeth; Gulseth, Hanne Løvdal; Risstad, Hilde; le Roux, Carel W.; Berg, Tore Julsrud & Mala, Tom [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). A novel technique of Roux-en-Y gastric bypass reversal for postprandial hyperinsulinemic hypoglycaemia: A case report. International Journal of Surgery Case Reports (IJSCR). ISSN 2210-2612. 21, s. 91–94. doi: 10.1016/j.ijscr.2016.02.033.
 • Qvigstad, Elisabeth; Voldner, Nanna; Bollerslev, Jens & Henriksen, Tore (2009). Diabetes i svangerskapet - forebygging over generasjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(23), s. 2494–2496.
 • Qvigstad, Elisabeth; Grill, Valdemar & Kollind, Magnus (2002). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and beta cell beneficial in subjects with type 2 diabetes.
 • Grill, Valdemar; Kollind, Magnus & Qvigstad, Elisabeth (2002). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and beta cell beneficial in subjects with type 2 diabetes.
 • Grill, Valdemar; Qvigstad, Elisabeth & Kollind, Magnus (2002). Nine weeks of bedtime diazoxide is well tolerated and beta cell beneficial in subjects with type 2 diabetes.
 • Qvigstad, Elisabeth (2001). Effekter av frie fettsyrer på insulinfrigjøringen.
 • Mostad, Ingrid Løvold; Qvigstad, Elisabeth; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (2000). A low-fat diet for three days decreases insulin sensitivity in type-2 diabetes patients with hypertriglyceridemia.
 • Qvigstad, Elisabeth & Grill, Valdemar (2000). Modulation by fatty acids of glucose-induced insulin secretion: diminished stimulatory effects after prolonged fasting.
 • Qvigstad, Elisabeth & Grill, Valdemar (2000). Modulation by fatty acids of glucose-induced insulin secretion: diminished stimulatory effects after prolonged fasting.
 • Qvigstad, Elisabeth; Mostad, Ingrid Løvold; Bjerve, Kristian & Grill, Valdemar (1999). Akutt senking av fettsyrer øker insulinfrigjøringen ved type 2-diabetes.
 • Qvigstad, Elisabeth; Mostad, Ingrid Løvold; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (1999). Lowering of fatty acids by acipimox improves insulin secretion in type-2 diabetes.
 • Qvigstad, Elisabeth; Mostad, Ingrid Løvold; Bjerve, Kristian S & Grill, Valdemar (1999). Acute reduction of fatty acids increases insulin secretion in type-2 diabetes.
 • Buan, Bjørn; Grimsmo, Anders; Holmes, Peter; Nguyen, Man Hoang; Nilsen, Bjørn & Nystadnes, Torbjørn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Forslag til fellesløsninger for registrene. Sosial- og helsedirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2019 12:54 - Sist endret 19. apr. 2021 10:40