Frode Vartdal

Bilde av Frode Vartdal
English version of this page
Mobiltelefon +47 99700152
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for medisinske basalfag

Målsetting

Saman med mine tre prodekanar, har vi djerve mål om å leie fakultetet mot betre kvalitet i forskning og undervisning, der ein legg vekt på at fakultetet sine medarbeidarar betre får utvikle seg sjølv og sine fagområde.

Faglege interesse

Nevroimmunologi og transplantasjonsimmunologi har vore forskningsfokus. Medisinsk immunologi med temaene B-lymfocytter, benmargsceller, multippel sklerose og T-lymfocytter.

Bakgrunn

Valgt dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2011 – 2014.

 • Instituttleiar for Institutt for klinisk medisin (2010)
 • Leiar for Fakultetsdivisjon Rikshospitalet (2006-2009)
 • Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin
 • Professor i immunologi sidan 1990
 • Cand. med. (1975) og dr. med. (1984) frå Universitetet i Oslo

Eg har publisert meir enn 100 vitskaplege artiklar og har vore veiledar for åtte dr.gradsstudentar.

Tilknytta Rikshospitalet sidan 1978, som stipendiat, underordna lege, seksjonsoverlege, avdelingssjef og klinikksjef. Eg har vore medlem av tallrike evalueringskomitear for doktorgradsavhandlingar og vitskaplege stillingar.

Verv

 • Medlem av Nordisk forskningskomite (2000-2009)
 • Leiar for Norsk selskap for immunologi (1999-2002)
 • Medlem av EUs ekspertkomité for biomedisinsk forskning (1989-92)
Emneord: Ledelse, Multippel sklerose, Immunologi, Sentralnervesystemet, Transplantasjonsimmunologi, Autoimmunitet

Publikasjoner

 • Tomescu-Baciu, Alina; Johansen, Jorunn; Holmøy, Trygve; Greiff, Victor; Stensland, Maria; De Souza, Gustavo Antonio; Vartdal, Frode & Lossius, Peter Andreas Vold (2019). Persistence of intrathecal oligoclonal B cells and IgG in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology.  ISSN 0165-5728.  333:576966, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.jneuroim.2019.576966 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Høglund, Rune Alexander; Polak, Justyna; Vartdal, Frode; Holmøy, Trygve & Lossius, Peter Andreas Vold (2018). B-cell composition in the blood and cerebrospinal fluid of multiple sclerosis patients treated with dimethyl fumarate. Multiple Sclerosis and Related Disorders.  ISSN 2211-0348.  26, s 90- 95 . doi: 10.1016/j.msard.2018.08.032 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tomescu-Baciu, Alina; Vartdal, Frode; Holmøy, Trygve; Vedeler, Christian A. & Lossius, Peter Andreas Vold (2018). G1m1 predominance of intrathecal virus-specific antibodies in multiple sclerosis. Annals of clinical and translational neurology.  ISSN 2328-9503.  5(10), s 1303- 1309 . doi: 10.1002/acn3.642 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Tomescu-Baciu, Alina; Holmøy, Trygve; Vedeler, Christian A.; Røsjø, Egil Rørvik; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Casetta, Ilaria & Vartdal, Frode (2017). Selective intrathecal enrichment of G1m1-positive B cells in multiple sclerosis. Annals of clinical and translational neurology.  ISSN 2328-9503.  4(10), s 756- 761 . doi: 10.1002/acn3.451 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Johansen, Jorunn; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2016). High-throughput sequencing of immune repertoires in multiple sclerosis. Annals of clinical and translational neurology.  ISSN 2328-9503.  3(4), s 295- 306 . doi: 10.1002/acn3.295 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Jorunn; Vartdal, Frode; Desmarais, Cindy; Tutturen, Astrid Elisabeth Voorham; De Souza, Gustavo Antonio; Lossius, Peter Andreas Vold & Holmøy, Trygve (2015). Intrathecal BCR transcriptome in multiple sclerosis versus other neuroinflammation: Equally diverse and compartmentalized, but more mutated, biased and overlapping with the proteome. Clinical Immunology.  ISSN 1521-6616.  160(2), s 211- 225 . doi: 10.1016/j.clim.2015.06.001
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Johansen, Jorunn; Vartdal, Frode; Robins, Harlan; Saltyte Benth, Jurate; Holmøy, Trygve & Olweus, Johanna (2014). High-throughput sequencing of TCR repertoires in multiple sclerosis reveals intrathecal enrichment of EBV-reactive CD8+ T cells. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  44(11), s 3439- 3452 . doi: 10.1002/eji.201444662
 • Vold, Lossius Peter Andreas; Johansen, Jorunn; Torkildsen, Øivind; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2012). Epstein-Barr Virus in Systemic Lupus Erythematosus, Rheumatoid Arthritis and Multiple Sclerosis—Association and Causation. Viruses.  ISSN 1999-4915.  4(12), s 3701- 3730 . doi: 10.3390/v4123701
 • Lossius, Peter Andreas Vold; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2011). Vitamin D sensitive EBNA-1 specific T cells in the cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology.  ISSN 0165-5728.  240, s 87- 96 . doi: 10.1016/j.jneuroim.2011.09.011
 • Holmøy, Trygve; Vartdal, Frode; Hestvik, Anne Lise Karlsgot; Munthe, Ludvig Andre & Bogen, Bjarne (2010). The idiotype connection: linking infection and multiple sclerosis. Trends in immunology.  ISSN 1471-4906.  31(2), s 56- 62 . doi: 10.1016/j.it.2009.11.001
 • Hestvik, Anne Lise Karlsgot; Skorstad, Gjertrud; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2009). Idiotope-specific CD4(+) T cells induce apoptosis of human oligodendrocytes. Journal of Autoimmunity.  ISSN 0896-8411.  32(2), s 125- 132 . doi: 10.1016/j.jaut.2009.01.004
 • Holmøy, Trygve; Harbo, hanne F.; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2009). Genetic and Molecular Approaches to the Immunopathogenesis of Multiple Sclerosis: An Update. Current molecular medicine.  ISSN 1566-5240.  9(5), s 591- 611
 • Holmøy, Trygve; Skorstad, Gjertrud; Hestvik, Anne Lise Karlsgot; Alvik, KMJ & Vartdal, Frode (2009). Protective and detrimental immunity: lessons from stiff person syndrome and multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica.  ISSN 0001-6314.  120, s 22- 26
 • Skorstad, Gjertrud; Hestvik, Anne Lise Karlsgot; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2009). Cerebrospinal fluid T cell responses against glutamic acid decarboxylase 65 in patients with stiff person syndrome. Journal of Autoimmunity.  ISSN 0896-8411.  32(1), s 24- 32 . doi: 10.1016/j.jaut.2008.10.002
 • Skorstad, Gjertrud; Vandvik, Bodvar; Vartdal, Frode & Holmøy, Trygve (2009). MS and clinically isolated syndromes: Shared specificity but diverging clonal patterns of virus-specific IgG antibodies produced in vivo and by CSF B cells in vitro. European Journal of Neurology.  ISSN 1351-5101.  16(10), s 1124- 1129 . doi: 10.1111/j.1468-1331.2009.02657.x
 • Lorentzen, Åslaug R; Smestad, Cathrine; Lie, Benedicte A; Lie, BA; Oturai, AB; Oturai, Annette; Åkesson, Eva; Akesson, E; Saarela, Janna; Myhr, Kjell-Morten; Vartdal, Frode; Celius, Elisabeth G; Sorensen, PS; Sørensen, Per S; Hillert, Jan; Spurkland, Anne; Harbo, Hanne F & Harbo, HF (2008). The SH2D2A gene and susceptibility to multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology.  ISSN 0165-5728.  197, s 152- 158 . doi: 10.1016/j.jneuroim.2008.04.037
 • Skorstad, G; Hestvik, Anne Lise Karlsgot; Torjesen, P; Alvik, K; Vartdal, Frode; Vandvik, B & Holmøy, Trygve (2008). GAD65 IgG autoantibodies in stiff person syndrome: clonality, avidity and persistence. European Journal of Neurology.  ISSN 1351-5101.  15, s 973- 980 . doi: 10.1111/j.1468-1331.2008.02221.x
 • Hestvik, Anne Lise Karlsgot; Vartdal, Frode; Fredriksen, Agnete; Thompson, Keith M; Kvale, Espen Østhagen; Skorstad, G; Bogen, Bjarne & Holmøy, Trygve (2007). T cells from multiple sclerosis patients recognize multiple epitopes on self-IgG. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  66, s 393- 401 . doi: 10.1111/j.1365-3083.2007.01955.x
 • Holmøy, Trygve & Vartdal, Frode (2007). The immunological basis for treatment of multiple sclerosis. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  66, s 374- 382 . doi: 10.1111/j.1365-3083.2007.01982.x
 • Holmøy, Trygve; Thompson, Keith; Hestvik, Anne Lise Karlsgot; Bogen, Bjarne & Vartdal, Frode (2005). Cerebrospinal fluid T cell clones from patients with multiple sclerosis: recognition of idiotopes on monoclonal IgG secreted by autologous cerebrospinal fluid B cells. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  35
 • Lorentzen, Åslaug Rudjord; Celius, Elisabeth Gulowsen; Ekstrøm, Per Olaf; Wiencke, Kristine; Lie, Benedicte Alexandra; Myhr, KM; Ling, V; Thorsby, Erik; Vartdal, Frode; Spurkland, Anne & Harbo, Hanne Flinstad (2005). Lack of association with the CD28/CTLA4/ICOS gene region among Norwegian multiple sclerosis patients. Journal of Neuroimmunology.  ISSN 0165-5728.  166
 • Harbo, Hanne Flinstad; Lie, Benedicte Alexandra; Sawcer, Stephen; Celius, EG; Dai, Kezheng; Oturai, Anette; Hillert, Jan; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Laaksonen, Mikko; Myhr, Kjell Morten; Ryder, Lars P.; Fredrikson, S.; Nyland, Harald I.; Sørensen, Per Soelberg; Sandberg-Wollheim, Magnhild; Andersen, Oluf; Svejgaard, Arne; Edland, A.; Mellgren, Svein Ivar; Compston, Alistair; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2004). Genes in the HLA class I region may contribute to the HLA class II-associated genetic susceptibility to multiple sclerosis. Tissue Antigens.  ISSN 0001-2815.  63, s 237- 247 Vis sammendrag
 • Holmøy, Trygve; Kvale, Espen Østhagen & Vartdal, Frode (2004). Cerebrospinal fluid CD4+ T cells from a multiple sclerosis patient cross-recognize Epstein-Barr virus and myelin basic protein. Journal of Neurovirology.  ISSN 1355-0284.  10, s 278- 283
 • Dai, Kezheng; Johansen, Finn Eirik; Kolltveit, Kristin Melkevik; Aasheim, Hans-Christian; Dembic, Zlatko; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2004). Transcriptional activation of the SH2D2A gene is dependent on a cyclic adenosine 5'-monophosphate-responsive element in the proximal SH2D2A promoter. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  172, s 6144- 6151 Vis sammendrag
 • Holmøy, Trygve & Vartdal, Frode (2004). Cerebrospinal fluid T cells from multiple sclerosis patients recognize autologous Epstein-Barr virus-transformed B cells. Journal of Neurovirology.  ISSN 1355-0284.  10(1), s 52- 56
 • Bakke, Oddmund; Fleckenstein, Burkhard; Gregers, Tone F.; Roepstorff, Peter; Sandlie, Inger & Vartdal, Frode (2003). MHC class II loading of high or low affinity peptides directed by Ii/peptide fusion constructs:implications for T cell activation. International Immunology.  ISSN 0953-8178.  15(11), s 1291- 1299
 • Etokebe, Godfrey Essien; Opsahl, Marit; Lie, Benedicte Alexandra; Tveter, Anne Kari; Thorsby, Erik; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2003). Physical separation of HLA-A alleles by denaturing high-performance liquid chromatography. Tissue Antigens.  ISSN 0001-2815.  61(6), s 443- 450 Vis sammendrag
 • Harbo, Hanne Flinstad; Datta, P.*; Oturai, Anette; Ryder, Lars P.; Sawcer, Stephen; Setakis, E.*; Clayton, DG; Åkesson, Eva; Celius, Elisabeth Gulowsen; Modin, H.*; Sandberg-Wollheim, Magnhild; Myhr, Kjell Morten; Andersen, Oluf; Sveigaard, A.*; Hillert, Jan; Sørensen, P S; Compston, Alistair; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2003). Two genome-wide linikage disequilirium screens in Scandinavian multiple sclerosis patients. Journal of Neuroimmunology.  ISSN 0165-5728.  143(1-2), s 101- 106
 • Holmøy, Trygve; Vandvik, Bodvar & Vartdal, Frode (2003). T cells from multiple sclerosis patients recognize immunoglobulin G from cerebrospinal fluid. Multiple Sclerosis.  ISSN 1352-4585.  9(3), s 228- 234 Vis sammendrag
 • Brandtzæg, Per; Vartdal, Frode & Natvig, Jacob B (2001). Immunitet - venn eller fiende?, I:  De tre Riker- Rikshospitalet 1826-2001.  Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, Norway..  s 250 - 260
 • Vartdal, Frode (2001). Genetic background for immune-mediated diseases. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  59(4), s 212- 215 Vis sammendrag
 • Vartdal, Frode (2001). Genetic background for immune-mediated diseases. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  59(4), s 212- 215
 • Celius, Elisabeth Gulowsen; Harbo, Hanne Flinstad; Egeland, Thore; Vartdal, Frode; Vandvik, Bodvar & Spurkland, Anne (2000). Sex and age at diagnosis are correlated with the HLA-DR2, DQ6 haplotype in multiple sclerosis. Journal of Neuroscience.  ISSN 0270-6474.  178, s 132- 135 Vis sammendrag
 • Harbo, Hanne Flinstad; Celius, Elisabeth Gulowsen; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (1999). CTLA4 promoter and exon 1 dimorphisms in multiple sclerosis. Tissue Antigens.  ISSN 0001-2815.  53, s 106- 110 Vis sammendrag
 • Leivestad, Torbjørn; Reisæter, Anna Varberg; Brekke, Inge Bjørn; Vartdal, Frode & Thorsby, Erik (1999). The role of HLA matching in renal transplantation: experience from one center. Rev Immunogenetics.  s 342- 350
 • Vartdal, Frode & Thorsby, Erik (1999). Immunologiske reaksjoner ved transplantasjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119, s 3167- 3170
 • Vartdal, Frode & Thorsby, Erik (1999). Transplantation immunology- the role of HLA in allorecognition, In C Berry (ed.),  Tansplantation Pathology.  Springer.  s 1 - 18
 • Reisæter, Anna Varberg; Leivestad, Torbjørn; Vartdal, Frode; Spurkland, Anne; Fauchald, Per; Brekke, Inge Bjørn & Thorsby, Erik (1998). A strong impact of matching for a limited number of HLA-DR antigens on graft survival and rejection episodes. A single center study of first cadaveric kidneys to non-sensitized recipients. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  66, s 523- 528
 • Spurkland, Anne; Brinchman, Jan E.; Markussen, G.; Pedeutour, Florence; Munthe, Else; Lea, Tor Erling; Vartdal, Frode & Aasheim, Hans-Christian (1998). Molecular cloning of TSAD, a cell specific adaptor protein containing a SH2 domain and putative SH3 and PTB binding sites. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  273(8), s 4539- 4546
 • Spurkland, Anne; Brinchman, Jan E.; Markussen, G.; Pedeutour, Florence; Munthe, Else; Lea, Tor Erling; Vartdal, Frode & Aasheim, Hans-Christian (1998). Molecular cloning of a T-cell specific adapter protein (TSAd) containing an Src homology (SH)2 domain and putative SH3 and phosphotyrosine binding sites. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  (273 (8)), s 4539- 4546
 • Spurkland, Anne; Brinchman, Jan E.; Markussen, G.; Pedeutour, Florence; Munthe, Else; Lea, Tor Erling; Vartdal, Frode & Aasheim, Hans-Christian (1998). Molecular cloning of a T-cell specific adapter protein (TSAd) containing an Src homology (SH)2 domain and putative SH3 and phosphotyrosine binding sites. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  (273 (8)), s 4539- 4546
 • Straumfors, Anne; Johansen, Bjørn; Vartdal, Frode; Sollid, Ludvig Magne; Thorsby, Erik & Buus, Søren (1998). A peptide-binding assay for the disease-associated HLA-DQ8 molecule. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  47, s 561- 567
 • Sølvik, Una Ørvim; Mollnes, Tom Eirik; Fiane, Arnt E.; Vartdal, Frode; Endresen, Marit Johanne R. & Thorsby, Erik (1998). Inhibition of complement and xenogeneic endothelial cell activation by Compstatin. Molecular Immunology.  ISSN 0161-5890.  35, s 372- 372
 • Spurkland, Anne; Celius, Elisabeth Gulowsen; Knutsen, Ingebjørg; Beiske, Antonie; Thorsby, Erik & Vartdal, Frode (1997). The HLA-DQ(alpha1*0102,beta1*0602) heterodimer may confer susceptibility to multiple sclerosis in the absence of the HLA-DR(alpha1*01,beta1*1501) heterodimer. Tissue Antigens.  ISSN 0001-2815.  50(1), s 15- 22
 • Sollid, Ludvig Magne; Johansen, Bente Helene; Lundin, Knut E. A.; Molberg, Øyvind; Scott, Helge; Sjöström, Hans; Thorpe, Christopher J.; Vartdal, Frode & Thorsby, Erik (1997). The molecular basis of the HLA association in celiac disease: a model for other HLA-associated diseases, In Arne Svejgaard; Søren Buus & Lars Fugger (ed.),  HLA and Disease - The Molecular Basis. Alfred Benzon Symposium 40.  Munksgaard, Copenhagen.  s 362 - 372
 • Sollid, Ludvig Magne; Johansen, Bente Helene; Lundin, Knut E. A.; Molberg, Øyvind; Scott, Helge; Vartdal, Frode & Thorsby, Erik (1997). The molecular basis of the HLA association in celiac disease. A model disease for type 1 diabetes and other HLA associated diseases, In  Immunogenetics: Advances and Education.  Kluwer Academic Publishers, the Netherlands.  s 61 - 69
 • Sollid, Ludvig Magne; Johansen, Bente Helene; Lundin, Knut E. A.; Molberg, Øyvind; Scott, Helge; Vartdal, Frode & Thorsby, Erik (1997). The molecular basis of the HLA association in celiac disease. A model disease for type 1 diabetes and other HLA associated diseases, In Alejandro J Madrigal; Margita Bencova; Derek Middleton & Dominique Charron (ed.),  Immunogenetics: Advances and education.  Kluwer Academic Press, The Netherlands..  s 61 - 69
 • Spurkland, Anne & Vartdal, Frode (1997). Genetic aspects of multipel sclerosis, In WC Russel (ed.),  Molecular biology of multiple sclerosis.  John Wiley & Sons.  ISBN 0-471-96966-4.  s 201 - 218
 • Johansen, Bente Helene; Gjertsen, Henrik A.; Vartdal, Frode; Buus, Søren; Thorsby, Erik; Lundin, Knut E. A. & Sollid, Ludvig Magne (1996). Binding of peptides from the N-terminal reagion of alpha-gliadin to the celiac disease associated HLA-DQ2 molecule assessed in biochemical and T cell assays. Clinical Immunology and Immunopathology.  ISSN 0090-1229.  79(3), s 288- 293
 • Johansen, Bente Helene; Jensen, Tore; Thorpe, Christopher J.; Vartdal, Frode; Thorsby, Erik & Sollid, Ludvig Magne (1996). Both alpha and beta chain polymorphisms determine the specificity of the disease-associated HLA-DQ2 molecules, with beta chain residues being most influential. Immunogenetics.  ISSN 0093-7711.  45, s 142- 150
 • Johansen, Bente Helene; Vartdal, Frode; Eriksen, Jon Amund; Thorsby, Erik & Sollid, Ludvig Magne (1996). Identification of a putative motif for binding of peptides to HLA-DQ2. International Immunology.  ISSN 0953-8178.  8(2), s 177- 182
 • Vartdal, Frode; Johansen, Bente Helene; Friede, T.; Thorpe, Christopher J.; Stevanovic, S.; Eriksen, Jon Amund; Sletten, Knut; Thorsby, Erik; Rammensee, H-G. & Sollid, Ludvig Magne (1996). The peptide binding motif for the disease assosiated HLA-DQ(alphal*0501,betal*0201)molecule. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  26, s 2764- 2772

Se alle arbeider i Cristin

 • Vartdal, Frode (2018). Gratulerer med studievalget!. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(12)
 • Vartdal, Frode (2014). I samsvar med lova. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(3), s 267- 267 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0078
 • Smeland, Erlend B; Vartdal, Frode & Wisløff, Finn Georg B (2010). Ledelse og akademisk kompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(6), s 591
 • Smeland, Erlend B; Vartdal, Frode & Wisløff, Finn Georg B (2010). Tett samarbeid, men ikke overstyring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(6), s 590- 591
 • Hestvik, AK; Vartdal, Frode; Fredriksen, Agnete; Thompson, Keith M; Kvale, EO; Skorstad, G; Bogen, Bjarne & Holmoy, T (2007). T-cells from multiple sclerosis patients recognise multiple epitopes on self-IgG from cerebrospinal fluid. Multiple Sclerosis.  ISSN 1352-4585.  13, s S153- S154
 • Holmøy, Trygve; Hestvik, Anne Lise Karlsgot & Vartdal, Frode (2006). Towards individualised multiple sclerosis treatment. Lancet Neurology.  ISSN 1474-4422.  5, s 111- 112
 • Lorentzen, Åslaug Rudjord; Celius, EG; Ekstrom, P; Wiencke, Kristine; Lie, Benedicte Alexandra; Myhr, KM; Ling, V; Thorsby, Erik; Vartdal, Frode; Spurkland, Anne & Harbo, Hanne Flinstad (2005). The CD28/CTLA4/ICOS gene region does not show assosiation in Norwegian multiple sclerosis patients. Genes and Immunity.  ISSN 1466-4879.  6
 • Holmøy, Trygve & Vartdal, Frode (2005). Infectious causes of multiple sclerosis. Lancet Neurology.  ISSN 1474-4422.  4
 • Holmøy, Trygve & Vartdal, Frode (2004). Intrathecal T cell responses in multiple sclerosis.
 • Dai, Ke-Zheng; Johansen, Finn-Eirik; Kolltveit, Kristin Melkevik; Aasheim, Hans-Christian; Dembic, Zlatko; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2003). Transcriptional activation of the SH2D2A gene is dependent on a cyclic adenosine 5� monophosphate responsive element in the proximal SH2D2A promoter.
 • Harbo, Hanne Flinstad; Celius, Elisabeth Gulowsen; Lie, Benedicte Alexandra; Sawcer, Stephen; Dai, Ke-Zheng; Oturai, Anette; Ryder, Lars P.; Sørensen, P S; Svejgaard, Arne; Hillert, Jan; Lorentzen, Åslaug R.; Fredrikson, S.; Sandberg-Wollheim, Magnhild; Laaksonen, Mikko; Myhr, Kjell Morten; Nyland, Harald I.; Edland, A.; Melgren, SI.*; Compston, Alistair; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2003). Genes in the HLA class I region may modify the genetic associated susceptiblility to multiple sclerosis.
 • Harbo, Hanne Flinstad; Celius, Elisabeth Gulowsen; Lie, Benedicte Alexandra; Sawcer, Stephen; Dai, Ke-Zheng; Oturai, Anette; Ryder, Lars P.; Sørensen, P S; Svejgaard, Arne; Hillert, Jan; Lorentzen, Åslaug R.; Fredrikson, S.; Sandberg-Wollheim, Magnhild; Laaksonen, Mikko; Myhr, Kjell Morten; Nyland, Harald I.; Edland, A.; Melgren, SI.*; Compston, Alistair; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2003). Genes in the HLA class I region may modify the genetic associated susceptiblility to multiple sclerosis.
 • Dai, Ke-Zheng; Harbo, Hanne Flinstad; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (2000). A polymorphism in the SH2D2A gene encoding the T cell specific adapter protein (TSAd ) is associated to multiple sclerosis. Vis sammendrag
 • Leivestad, Torbjørn; Reisæter, Anna Varberg; Brekke, Inge Bjørn; Vartdal, Frode & Thorsby, Erik (2000). The role of HLA matching in renal transplantation: experience from a single sentre.
 • Bell, Helge; Berg, Jens Petter; Undlien, Dag Erik; Raha-Chowdhury, R.; Distante, Sonia; Try, K.; Vartdal, Frode; Raknerud, Nils; Heier, Hans Erik; Thomassen, Yngvar; Haug, Egil & Thorsby, Erik (1999). Hemochromatosis in the absence of the HFE-Gene C282Y mutation is associated with excessive iron intake.
 • Harbo, Hanne Flinstad; Vartdal, Frode & Spurkland, Anne (1999). Search for susceptiblity genes in multiple sclerosis.
 • Bell, Helge; Undlien, Dag Erik; Raha-Chowdhury, R.; Berg, Jens Petter; Heier, Hans Erik; Thomassen, Yngvar; Raknerud, Nils; Haug, Egil; Vartdal, Frode & Thorsby, Erik (1997). Ny diagnostisk metode ved hemokromatose- en landevinning av stor praktisk betydning.
 • Bell, Helge; Undlien, Dag Erik; Raha-Chowdhury, R.; Berg, Jens Petter; Vartdal, Frode; Raknerud, Nils; Heier, Hans Erik; Thomassen, Yngvar; Haug, Egil; Kjekshus, John & Thorsby, Erik (1997). Prevalence of the hemochromatosis Cys282Tyr mutation amoung patients with hemochromatosis and blood donors in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 15:33 - Sist endret 9. nov. 2017 10:50

Forskergrupper