Frode Vartdal

Bilde av Frode Vartdal
English version of this page
Mobiltelefon +47 99700152
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Målsetting

Saman med mine tre prodekanar, har vi djerve mål om å leie fakultetet mot betre kvalitet i forskning og undervisning, der ein legg vekt på at fakultetet sine medarbeidarar betre får utvikle seg sjølv og sine fagområde.

Faglege interesse

Nevroimmunologi og transplantasjonsimmunologi har vore forskningsfokus. Medisinsk immunologi med temaene B-lymfocytter, benmargsceller, multippel sklerose og T-lymfocytter.

Bakgrunn

Valgt dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2011 – 2014.

  • Instituttleiar for Institutt for klinisk medisin (2010)
  • Leiar for Fakultetsdivisjon Rikshospitalet (2006-2009)
  • Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin
  • Professor i immunologi sidan 1990
  • Cand. med. (1975) og dr. med. (1984) frå Universitetet i Oslo

Eg har publisert meir enn 100 vitskaplege artiklar og har vore veiledar for åtte dr.gradsstudentar.

Tilknytta Rikshospitalet sidan 1978, som stipendiat, underordna lege, seksjonsoverlege, avdelingssjef og klinikksjef. Eg har vore medlem av tallrike evalueringskomitear for doktorgradsavhandlingar og vitskaplege stillingar.

Verv

  • Medlem av Nordisk forskningskomite (2000-2009)
  • Leiar for Norsk selskap for immunologi (1999-2002)
  • Medlem av EUs ekspertkomité for biomedisinsk forskning (1989-92)
Emneord: Ledelse, Multippel sklerose, Immunologi, Sentralnervesystemet, Transplantasjonsimmunologi, Autoimmunitet
Publisert 12. apr. 2011 15:33 - Sist endret 9. nov. 2017 10:50

Forskergrupper