Johny Kongerud

Professor emeritus - Thoraxkirurgisk avdeling
Bilde av Johny Kongerud
English version of this page
Telefon +47 23072517
Mobiltelefon +47 91370622
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Lungeavdelingen

Faglige interesser

Hovedinteresse for egen forskning har vært epidemiologiske og kliniske studier innen yrkesbetingede lungesykdommer med hovedvekt på inflammatoriske og obstruktive tilstander. Som forskningsansvarlig for Lungeavdelingen-HLK, Rikshospitalet har jeg også involvert meg i kreftforskning og transplantasjonsforskning, i sistnevnte med hovedfokus på inflammasjonsstudier.

Undervisning

Jeg har ansvar for forelesninger, gruppeundervisning og PBL-undervisning på 4, 5, 11 og 12. semester av medisinstudiet.

Bakgrunn

 • Avdelingsleder, Lungemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, 2002- d.d.
 • Professor II i medisin, Universitetet i Oslo, 1996 - d.d.
 • Professor II ved Instituttgruppe for klinisk medisin, Rikshospitalet, 1996 – 2001 og 2003 – d.d. 
 • Leder/ koordinator Hjerte- Lungeklinikken, Rikshospitalet, 2002 - 2005 
 • Nestleder ved Lungemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, 1997 – 2001  
 • Overlege med faglig og administrativt ansvar for Senter for yrkes- og miljørelaterte lungesykdommer, 1993 - 2001
 • Fungerende avdelingsoverlege ved Lungemedisinsk avdeling, Rikshospitalet ,,,, juli 1997- juni 1998   
 • Bygde opp Senter for yrkes- og miljørelaterte lungesykdommer (SYML) ved lungemedisinsk avdeling i samarbeid med Jacob Boe, Rikshospitalet
 • Spesialist i indremedisin og lungemedisin fra 1992
 • Avla medisinsk doktorgrad i 1991 under tittelen “Occupational exposure and asthma. An epidemiologic study of aluminium potroom workers”.
 • Forskningsleder for en epidemiologisk, prospektiv, multisenterstudie i aluminiumindustrien fra 1985 til 1990. Den epidemiologiske forskningen har vært videreført i flere større epidemiologiske prosjekter
 •  Medisinsk embetseksamen ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1976 

 Verv   

Medlem av semesterstyret for 11 – 12 semester, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,  2004 – d.d.

Priser

LHLs KOLS pris (2013) – Johny Kongerud

Kirkevolls medisinske pris (2011) - Johny Kongerud

Samarbeid

Environmental Protection Agency, University of North Carolina, USA. Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Lungeavdelingen ved Akershus Universitetssykehus. Yrkesmedisinsk avdeling, Sykehuset Telemark. Avdeling for miljømedisin, Folkehelseinstituttet. Institutt for indremedisin, Immunologisk institutt og Hjertemedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

 

Emneord: Yrkesbetingede lungesykdommer, Indusert sputum, Yrkeasastma, Lunger, Epidemiologi, Respirasjonsfysiologi
Publisert 13. apr. 2011 11:40 - Sist endret 24. nov. 2015 13:07