English version of this page

Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK)

Hjerte-, lunge- og karklinikken er en stor klinikk i europeisk målestokk og skal ivareta både forskning og utdanning av helsepersonell.

Ved klinikken behandles pasienter med hjerte-, kar- og lungesykdommer.

Dette, kombinert med at vi har to forskningsinstitutt, bidrar til at det drives omfattende forskningsaktivitet både basalt, klinisk og translatorisk.

Ved klinikken driver vi utstrakt undervisning av medisinerstudenter, leger og andre helsearbeidere, og årlig avlegger et titalls av klinikkens kandidater sine doktorgrader.

Bjørn Bendz er klinikkleder i HLK, og Theis Tønnessen er forskningsleder i HLK.

Forskergrupper ved HLK

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo. Rom B1.3002 Telefon: +47-23074357 E-post: