Marianne T. S. Holter

Forsker

 

Marianne har jobbet med kvalitativ metode i doktorgrad og mastergrad. Hun har primært jobbet med individuelle intervjuer i ulike former (narrative, semi-strukturelle, samskapende), og har erfaring med Grounded Theory og tematisk analyse. Hun har også kompetanse innenfor eHelse (internettbaserte helse-intervensjoner) og har i samarbeid med hovedveileder på doktorgraden Håvar Brendryen utviklet et automatisk, nettbasert program for røykeslutt ("Endre", www.tilendre.no). I utviklingsarbeidet var hun ansvarlig for innholdsutviklingen, og planla innholdet med Intervention Mapping, en metode for systematisk og kunnskapsbasert utvikling av helseintervensjoner som hun er sertifisert i. Innholdet er blant annet basert på automatisert Motiverende Intervju. For tiden er hun tilknyttet et prosjekt som har som formål å evaluere Fritt behandlingsvalg, en reform som ble implementert i Norge i 2015. Marianne har ansvar for et kvalitativt delprosjekt i denne evalueringen som skal samle erfaringene og synspunktene til pasienter og helsepersonell gjennom fokusgrupper. 

Marianne leverte i desember 2018 avhandlingen sin ved SERAF. Doktorgradsprosjektet besto av utviklingen av det nevnte røykesluttprogrammet "Endre" og to kvalitative, Grounded Theory-studier. Temaet for doktorgradsprosjektet var hvorvidt et automatisk eHelse-program som "Endre" kan støtte en såkalt arbeidsallianse til programmet - arbeidsallianse (eller "terapeutisk allianse") er et konsept fra psykoterapi som beskriver den funksjonen relasjonen mellom klient og terapeut har for klientens endringsprosesser. Marianne utviklet "Endre" til å være maksimalt støttende for en slik potensiell person-til-program-allianse. De kvalitative studiene tok utgangspunkt i programbrukernes erfaringer og perspektiver og omhandler hvorvidt "arbeidsallianse" er et meningsfylt og nyttig begrep innen automatisert terapi. 

Bakgrunn

 • 2018 - Forsker ved SERAF. 
 • 2014 - 2018 Doktorgrad ved SERAF, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 • 2010 - 2014 Jobbet i barnevernet, først som saksbehandler og senere i en administrativ stilling fokusert på kvalitetsforbedring. 
 • 2008 - 2010 Mastergrad i kultur- og samfunnspsykologi, Universitetet i Oslo. Deltidsansatt som veileder ved Røyketelefonen til Helsedirektoratet.  

Interesser

 • eHelse (internett- og telefonbaserte atferdsendringsprogrammer)
 • Kvalitativ forskning
 • Intervention Mapping
 • Helsepsykologi
 • Atferdsendring
 • MI
 • Identitet
 • Kultur- og samfunnspsykologi
 • Barnevern
 • Røykeslutt

Prosjekter

Emneord: eHelse, Kvalitativ metode, Intervensjon

Publikasjoner

 • Holter, Marianne T. S.; Johansen, Ayna Beate; Ness, Ottar; Brinkmann, Svend; Høybye, Mette Terp & Brendryen, Håvar (2019). Qualitative Interview Studies of Working Mechanisms in Electronic Health: Tools to Enhance Study Quality. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  21(5) . doi: 10.2196/10354 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holter, Marianne T. S.; Ness, Ottar; Johansen, Ayna Beate & Brendryen, Håvar (2019). Getting Change-Space: A Grounded Theory Study of Automated eHealth Therapy. Qualitative Report.  ISSN 1052-0147.  24(7), s 1636- 1657 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Johansen, Ayna Beate & Brendryen, Håvar (2016). How a Fully Automated eHealth Program Simulates Three Therapeutic Processes: A Case Study. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  18(6), s e176 . doi: 10.2196/jmir.5415 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Holter, Marianne Therese Smogeli (2019). The working alliance in automated therapy: Development of an alliance-supporting eHealth program and two grounded theory studies of relating and change.. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Ness, Ottar; Johansen, Ayna & Brendryen, Håvar (2015). Challenges in qualitative interviewing about user experience in eHealth: Moving beyond the superficial user interview.
 • Brendryen, Håvar; Danaher, Brian G; Johansen, Ayna & Holter, Marianne Therese Smogeli (2014). Testing the Efficacy of an Automated Lapse Management System: an RCT-Protocol of an Internet-Delivered Smoking Cessation Intervention.
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna & Danaher, Brian G (2014). What’s therapeutic alliance got to do with it? A qualitative (ongoing) study of how the user’s relationship to an eHealth program for smoking cessation might be important for program adherence and treatment outcome.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2014 09:12 - Sist endret 15. jan. 2019 14:26