Marianne Therese Smogeli Holter

Bilde av Marianne Therese Smogeli Holter
English version of this page
Mobiltelefon 93623061 +47-93623061
Treffetider Etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Bakgrunn

 • 2014 - Marianne T. S. Holter begynte på en doktorgrad tilknyttet prosjektet Internettbasert program som tilbakefallsforebygging ved røykeslutt ved SERAF, Klinmed.
 • 2010 - Mastergrad i kultur- og samfunnspsykologi, Universitetet i Oslo. Hun har gjennom sin tidligere stilling som telefonveileder ved Røyketelefonen opplæring i veiledningsmetodikken Motivational Interviewing (MI)

Interesser

 • eHelse (internett- og telefonbaserte atferdsendringsprogrammer)
 • Kvalitativ forskning
 • Intervention Mapping
 • Helsepsykologi
 • Røykeslutt
 • Atferdsendring
 • MI
 • Identitet
 • Kultur- og samfunnspsykologi

Prosjekter

 • Internettbasert program som tilbakefallsforebygging ved røykeslutt. Doktorgradsprosjekt, påbegynt februar 2014, planlagt innlevering februar 2017 (treårig fulltidsstilling). Hovedveileder: Håvar Brendryen. Biveiledere: Ayna B. Johansen, Ottar Ness. Formålet med prosjektet er å teste effekten av en glipphåndteringskomponent. Marianne T. S. Holter sin rolle i prosjektet er å utvikle et helautomatisk, nettbasert røykesluttprogram - "Endre" - i samarbeid med prosjektgruppen. Hun har vært sentral i å designe programmet ved hjelp av metoden Intervention Mapping, basert blant annet på MI og prinsipper for å støtte en terapeutisk allianse mellom brukerne og programmet. I tillegg skal Marianne T. S. Holter gjennomføre en kvalitativ, utforskende studie av hvordan brukerne forholder seg til programmet, hvordan de konstruerer interaksjonen de har med programmet og hvordan disse konstruksjonene påvirker bruk av programmet og røykeslutten. Studien vil baseres på intervjuer og fokusgrupper med brukere, samt skriftlig materiale fra programmet. Så langt er innledende intervjuer og analyse gjennomført, og intervjuguiden videreutviklet metodisk. 
 • Å være et tomt skall: Selvopplevelsen i en psykisk mishandlende relasjon. En kvalitativ studie av psykisk mishandling i parforhold og identiteten til den som blir mishandlet. Egen masteroppgave fullført i 2010 som besto av narrative, utforskende intervjuer med fire personer som hadde vært utsatt for psykisk mishandling. Tematisk analyse.

Publikasjoner

 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Johansen, Ayna Beate & Brendryen, Håvar (2016). How a Fully Automated eHealth Program Simulates Three Therapeutic Processes: A Case Study. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  18(6), s e176 . doi: 10.2196/jmir.5415 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Ness, Ottar; Johansen, Ayna & Brendryen, Håvar (2015). Challenges in qualitative interviewing about user experience in eHealth: Moving beyond the superficial user interview.
 • Brendryen, Håvar; Danaher, Brian G; Johansen, Ayna & Holter, Marianne Therese Smogeli (2014). Testing the Efficacy of an Automated Lapse Management System: an RCT-Protocol of an Internet-Delivered Smoking Cessation Intervention.
 • Holter, Marianne Therese Smogeli; Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna & Danaher, Brian G (2014). What’s therapeutic alliance got to do with it? A qualitative (ongoing) study of how the user’s relationship to an eHealth program for smoking cessation might be important for program adherence and treatment outcome.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2014 09:12 - Sist endret 25. apr. 2018 13:50