English version of this page

POINT - Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter

Vi forsker på behandling av kroniske smerter med mål om å minimere risiko forbundet med opioider.

Bildet kan inneholde: fottøy, bukse, smil, team, begivenhet.

Oppstartsmøte i oktober 2021

Om prosjektet

POINT (Preventing an opioid epidemic In Norway: Focusing on treatment of chronic pain) forskere vil at pasienter med smerte skal få god behandling. Bruk av opioider for kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter kan virke hensiktsmessig på kort sikt, men kan ofte ha negative konsekvenser for både individet og samfunnet, på lang sikt. 

I tillegg mangler det et robust kunnskapsgrunnlag som viser at langvarig opioidbehandling av kronisk smerte har god effekt. Negative konsekvenser knyttet til langvarig bruk er alvorlige bivirkninger, som risiko for overdose og avhengighetsutvikling.   

Den pågående opioidepidemi i USA, forårsaket av for omfattende forskrivning av opioider til smertepasienter, har ført til dramatiske helse- og samfunnsmessige konsekvenser. 

Se videoopptak om prosjektet med forskerne Svetlana Skurtveit, Marte Handal og Stavanger kommune ved Jørgen Møllerop.

Mål

POINT har som mål å skaffe til veie kunnskap for å optimalisere behandlingen av pasienter med kroniske smerter. Vi vil unngå unødvendig opptrapping av opioidbehandling, øke pasientenes livskvalitet og redusere pasientens og samfunnets sykdomsbyrde. 

Målet er at dette på sikt skal forhindre uønskede konsekvenser av opioidbehandling og øke pasientenes livskvalitet.

Til slutt vil prosjektet forhåpentligvis forhindre en opioidepidemi i Norge. 

For å oppnå hovedmålet vårt vil vi fokusere på smertepasienter og deres leger, ettersom økende opioidbruk utvikler seg i samspill mellom pasient og lege.  

Metoder

Data fra nasjonale registre vil bli brukt for å identifisere risikofaktorer for langvarig bruk av opioider og konsekvenser av langvarig bruk.

Ved hjelp av kvalitative metoder vil vi systematisere, beskrive og forklare pasientenes og behandlende legers perspektiver på opioidbehandling, og bedre kommunikasjon mellom pasient og lege.

Prosjektet vil evaluere effekten av en kunnskapsbasert opplæring intervensjon rettet mot allmennleger. I tillegg vil prosjektet utvikle og teste to ikke-medikamentelle intervensjoner som består av en tverrfaglig gruppebehandling og et e-helseprogram.

Kommunikasjon mellom pasient og lege så vel som mellom ulike omsorgsgivere vil være i fokus. 

Finansiering

 • Norges Forskningsråd 

Samarbeidspartnere

 • St. Olavs Hospital 
 • Helse Stavanger HF 
 • Stavanger kommune 
 • Folkehelseinstituttet (FHI) 
 • Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning (Korfor) 
 • Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS)
 • Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO)

Samarbeid med andre prosjekter

 

Publikasjoner

 • Hamina, Aleksi; Hjellvik, Vidar; Handal, Marte; Odsbu, Ingvild; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Describing long-term opioid use utilizing Nordic Prescription Registers - A Norwegian example. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 130(4), s. 481–491. doi: 10.1111/bcpt.13706. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Endringer i opioidbruken i Norge må tas på dypeste alvor. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.21.0909.
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Nesvåg, Ragnar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Vedvarende bruk av opioider og samtidig bruk av andre vanedannende legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.21.0659. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamina, Aleksi; Muller, Ashley Elizabeth; Clausen, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Hesse, Morten & Tjagvad, Christian [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Prescription opioids among older adults: ten years of data across five countries. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 22(429). doi: 10.1186/s12877-022-03125-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bramness, Jørgen G.; Hjellvik, Vidar; Stubhaug, Audun & Skurtveit, Svetlana (2021). Possible opioid-saving effect of cannabis-based medicine using individual-based data from the Norwegian Prescription Database. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. s. 1–9. doi: 10.1111/bcpt.13660. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Hamina, Aleksi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Use of other addictive drugs among opioid users with chronic pain. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 29(1-2), s. 45–53. doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4045. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamina, Aleksi; Handal, Marte; Fredheim, Olav; Clausen, Thomas; Chen, Li-Chia & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Filled prescriptions for opioids among children and adolescents – A nationwide study from 2010 to 2018. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 65(10), s. 1475–1483. doi: 10.1111/aas.13968. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torp, Henrik Andreas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Skaga, Nils Oddvar; Gustavsen, Ingebjørg G.; Gran, Jon Michael & Rosseland, Leiv Arne (2021). Pre-injury dispensing of psychoactive prescription drugs in a ten years trauma population: a retrospective registry analysis. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 29. doi: 10.1186/s13049-021-00939-6. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). OxyContin: Ser vi amerikanske trender i Norge?
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Forskrevne opioider og overdoser.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Bruk av forskrevne opioider og dødelige overdoser .
 • Odsbu, Ingvild (2022). FHI om opioid-tall: - Vi er bekymret. [Avis]. Sol.no.
 • Uleberg, Oddvar; Stenehjem, Jo S.; Nordseth, Trond; Clausen, Thomas; Natvig, Bård & Skurtveit, Svetlana Ondrasova [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). The injury prevention and outcomes following trauma (IPOT) project: is a nationwide registry-based study in Norway feasible?
 • Odsbu, Ingvild (2022). Vedvarende opioidbruk og samtidig bruk av andre vanedannende legemidler.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Hvordan unngå en opioid epidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter .
 • Clausen, Thomas (2022). Dagsrevyen Avhengig av medisiner . [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Odsbu, Ingvild (2022). I. Odsbu og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Borchgrevink, Petter Chr. (2022). Bad, Bad Medicine. [Internett]. NRK.
 • Odsbu, Ingvild (2022). Vi er bekymret. [Internett]. Sol.no.
 • Clausen, Thomas (2022). OxyContin: – Det er jeg som hører at hun gråter om natten . [Internett]. NRK Nyheter.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Avslører detaljer om dødelig legepraksis . [Internett]. TV2.
 • Odsbu, Ingvild (2022). Trends in use of prescribed opioids in Norway – should we be concerned?
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Bruk av forskrevne opioider. To dagers Nasjonalt overdosenettverk-nettverksamling.
 • Høibø, Trond (2022). Exploring GPs Prescribing of Opioids to Patients with Severe Chronic Non-Cancer Pain.
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Trends in long-term use of prescribed opioids in Norway 2010-2019. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 30, s. 53–53. doi: 10.1002/pds.5305.
 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandlin av langvarige smerter. Glimt. ISSN 1890-8489.
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Trends in long-term use of prescribed opioids in Norway 2010-2019. .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. apr. 2021 14:08 - Sist endret 20. mai 2022 14:07

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere