English version of this page

POINT - Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter

Vi forsker på behandling av kroniske smerter med mål om å minimere risiko forbundet med opioider.

Om prosjektet

POINT (Preventing an opioid epidemic In Norway: Focusing on treatment of chronic pain) forskere vil at pasienter med smerte skal få god behandling. Bruk av opioider for kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter kan virke hensiktsmessig på kort sikt, men kan ofte ha negative konsekvenser for både individet og samfunnet, på lang sikt. 

I tillegg mangler det et robust kunnskapsgrunnlag som viser at langvarig opioidbehandling av kronisk smerte har god effekt. Negative konsekvenser knyttet til langvarig bruk er alvorlige bivirkninger, som risiko for overdose og avhengighetsutvikling.   

Den pågående opioidepidemi i USA, forårsaket av for omfattende forskrivning av opioider til smertepasienter, har ført til dramatiske helse- og samfunnsmessige konsekvenser.  

Mål

POINT har som mål å skaffe til veie kunnskap for å optimalisere behandlingen av pasienter med kroniske smerter. Vi vil unngå unødvendig opptrapping av opioidbehandling, øke pasientenes livskvalitet og redusere pasientens og samfunnets sykdomsbyrde. 

Målet er at dette på sikt skal forhindre uønskede konsekvenser av opioidbehandling og øke pasientenes livskvalitet.

Til slutt vil prosjektet forhåpentligvis forhindre en opioidepidemi i Norge. 

For å oppnå hovedmålet vårt vil vi fokusere på smertepasienter og deres leger, ettersom økende opioidbruk utvikler seg i samspill mellom pasient og lege.  

Metoder

Data fra nasjonale registre vil bli brukt for å identifisere risikofaktorer for langvarig bruk av opioider og konsekvenser av langvarig bruk.

Ved hjelp av kvalitative metoder vil vi systematisere, beskrive og forklare pasientenes og behandlende legers perspektiver på opioidbehandling, og bedre kommunikasjon mellom pasient og lege.

Prosjektet vil evaluere effekten av en kunnskapsbasert opplæring intervensjon rettet mot allmennleger. I tillegg vil prosjektet utvikle og teste to ikke-medikamentelle intervensjoner som består av en tverrfaglig gruppebehandling og et e-helseprogram.

Kommunikasjon mellom pasient og lege så vel som mellom ulike omsorgsgivere vil være i fokus. 

Finansiering

 • Norges Forskningsråd 

Samarbeid

 • St. Olavs Hospital 
 • Helse Stavanger HF 
 • Stavanger kommune 
 • Folkehelseinstituttet (FHI) 
 • Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning (Korfor) 
 • Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS)
 • Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO)
Noen deltakere ved oppstartsmøte 2021
POINT prosjekts oppstartmøte i oktober 2021

 

Publikasjoner

 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Trends in long-term use of prescribed opioids in Norway 2010-2019. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 30(supplement 2).
 • Bramness, Jørgen G.; Hjellvik, Vidar; Stubhaug, Audun & Skurtveit, Svetlana (2021). Possible opioid-saving effect of cannabis-based medicine using individual-based data from the Norwegian Prescription Database. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. s. 1–9. doi: 10.1111/bcpt.13660. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torp, Henrik Andreas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Skaga, Nils Oddvar; Gustavsen, Ingebjørg G.; Gran, Jon Michael & Rosseland, Leiv Arne (2021). Pre-injury dispensing of psychoactive prescription drugs in a ten years trauma population: a retrospective registry analysis. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 29(1), s. 1–8. doi: 10.1186/s13049-021-00939-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamina, Aleksi; Handal, Marte; Fredheim, Olav; Clausen, Thomas; Chen, Li-Chia & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Filled prescriptions for opioids among children and adolescents – A nationwide study from 2010 to 2018. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 65(10), s. 1475–1483. doi: 10.1111/aas.13968. Fulltekst i vitenarkiv
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Hamina, Aleksi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Use of other addictive drugs among opioid users with chronic pain. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 29(1-2), s. 45–53. doi: 10.5324/nje.v29i1-2.4045. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandlin av langvarige smerter. Glimt. ISSN 1890-8489.
 • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2021). Trends in long-term use of prescribed opioids in Norway 2010-2019. .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. apr. 2021 14:08 - Sist endret 10. jan. 2022 16:48

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere