Olav Inge Klingenberg

Førsteamanuensis - Avdeling for medisinsk biokjemi
Bilde av Olav Inge Klingenberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Utredning av hemoglobinopatier, dvs. thalassemier og hemoglobinvarianter.

Proteinanalyser i klinisk diagnostikk.

 

Undervisning

Forelesninger, 3. modul: Plasmaproteiner.  Myelomatose og andre gammopatier. Anemi. Inflammasjon/aktiv prosess.

Seminarer, 3. modul: Hemoglobinopatiutredning - jernmangel - anemi. Hematologi. Plasmaproteiner - M-komponent - inflammasjon. 

 

Bakgrunn

Fra 1/6-19 -dd. Avdelingsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS og Førsteamanuensis II, Institutt for klinisk medisin, UiO

1/7-14 - 31/5-19: Overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS og Førsteamanuensis II, Institutt for klinisk medisin, UiO

Fra 1/5-05: Overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet / OUS

2004: Spesialist i medisinsk biokjemi.

2001-2005: Assistentlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål

1999-2000: Postdoc, Biokjemisk avd., Inst. for kreftforskning, DNR

1999: Dr.med.,UiO, Biokjemisk avd., Inst. for kreftforskning, DNR

1988: Cand med., UiO

 

Verv

2008 - dd.  - Redaksjonssekretær,  Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation

2011-2015 - Fagrepresentant i Helsedirektoratets faggruppe for Norsk laboratoriekodeverk

2005-2013 - Sekretær (4 år) og leder (4 år) i Norsk forening for medisinsk biokjemi

2004-2008 - Styremedlem og nestleder (1 år) i Norsk selskap for medisinsk biokjemi

 

Emneord: Thalassemi, Hemoglobinopati, Hemoglobinvariant, Myelomatose
Publisert 13. aug. 2014 10:51 - Sist endret 18. mai 2021 16:01

Forskergrupper