Sverre Erik Kjeldsen

Bilde av Sverre Erik Kjeldsen
English version of this page
Mobiltelefon +4799224616
Rom Søsterhjemmet, 1. etasje mot Bygg 3
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål sykehus Kirkeveien 166 0407 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Farmasøytisk institutt

Faglige interesser

 • Akuttmedisin inklusive akutte forgiftninger
 • Forskning relatert til hypertensjon; patofysiologi, epidemiologi og behandling
 • Hypertensiv hjertesykdom (venstre ventrikkel hypertrofi)
 • Evidence based medicine (randomized clinical trials)
 • Veiledet/medforfattet ca. 50 doktorgrader ved Universitet i Oslo

CITATION STATUS – SEPTEMBER 8, 2020

Web of Science H-index = 79 and Total Publications = 978

Sum of Times Cited = 51,183 by 34,476 Articles

Average Citations per Item =  52.33

PUB MED STATUS – April 2020:  710 publications

Undervisning

 • Klinisk kardiologi modul 3 og 8, tidligere 5. semester, forelesninger om utredning og behandling av hypertensjon, hjertesvikt, hjerteklaffefeil, hjerteinfarkt, atrieflimmer
 • Mangeårig leder for eksamenskommisjonen indremedisin og kirurgi
 • 650 inviterte akademiske forelesninger internasjonale kongresser og foreninger
 • European Society of Hypertension Summer School 20 år
 • Visiting Faculty International Society of Hypertension and American College of Cardiology

Bakgrunn

 • Cand. med Universitetet i Oslo 1979; Dr. med. UiO 1984; ECFMG 1986
 • Spesialist indremedisin og kardiologi; utdannet ved Ullevål sykehus, Oslo og University of Michigan Hospital, Ann Arbor, Michigan, USA
 • Overlege akuttmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, 1989-1993
 • Seksjonsoverlege Hjertemedisinsk avdeling Ullevål sykehus 1993-2020
 • Sjefslege Hjerte-Lunge senteret Ullevål sykehus 1999-2005
 • Fellow American Heart Association (FAHA), European Society Cardiology (FESC) & American College Cardiology (FACC)
 • Professor II hjertemedisin UiO 2003-2020; emeritus fra 1.10.2020

Priser

 • International Society Hypertension Fellowship Award 1988
 • Cardiovasc Grand Rounds, Harvard Medical School, Boston 1989
 • Ullevaal University Hospital Research Award 1992
 • Blood Pressure Young Author Award 1997
 • Norwegian Society Cardiol (Ole Storstein’s) Scientific Award 2002
 • Ullevaal University Hospital Research Award 2003
 • Honorary Member Swedish Society of Hypertension 2004
 • Honorary Member Hungarian Society of Hypertenson 2005
 • Invited Lecturer, BHS Annual Scientific Meeting, Cambridge, UK 2007
 • Honorary Member Bulgarian Society of Hypertension 2007
 • Lennart Hansson Memorial Award and Lecture, ESH/ISH Berlin 2008
 • Honorary Member Polish Society of Hypertension 2008
 • Honorary Member Danish Society of Hypertension 2011
 • Harry Boström Memorial Lecture, Stockholm 2012
 • Hjerteprisen, Norwegian Council for Cardiovascular Diseases 2013
 • Robert Tigerstedt Award, Finish Society of Hypertension, Helsinki 2013
 • Thomson Reuter – most Highly Cited Researchers 2002-2012
 • Lecturer of the year, Belgisch Hypertensie Comité 2016
 • Thomson Reuter – most Highly Cited Researchers 2014-2016
 • Orkidépris (Orchid Prize), Norwegian Medical Association 2018
 • Alberto Zanchetti (European Society Hypertension) Life Time Achievement Award 2018
 • Oslo University Hospital Research Award (co-shared) 2018, 2019
 • Honorary Member of 1st Academic China National Health Com 2019

Verv

 • Coordinator, Associate Chair, Executive Committee or Steering Committe member in RCT mega-trials (HOT, NORDIL, INSIGHT, LIFE, VALUE, ASCOT, ACCOMPLISH, SCAST)
 • Chair/Co-Chair BEAUTY, DISTINCT, OSLO-RDN, ENCOReD, Oslo Ischemia Study, IDA
 • Norwegian Society of Hypertension 1987-
 • Council European Society of Hypertension 1999-2009
 • President European Society of Hypertension 2005-07
 • Chair, 20th. Scientific Meeting European Society of Hypertension, Oslo 2010
 • Member 2003, 2007, 2013 og 2018 ESC/ESH Hypertension Guidelines Committes
 • Sekretær Hjertekirurgiutvalget Ullevål sykehus 1997
 • Medlem Helsedirektoratets ekspertgruppe for retningslinjer i forebyggende kardiologi
 • Editor in Chief, Blood Pressure 2016-
 • Editorial Board, HYPERTENSION.AHA
 • Clinical Trialist Reviewer Lancet

Samarbeid

 • Assistent Prof. of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, 1987-1989
 • Visiting Prof. of Medicine, U of Michigan, Ann Arbor, 1989-2002
 • Adjunct Prof. of Cardiovasc Medicine, U of Michigan, Ann Arbor, 2002-
 • Nasjonalt forskningssamarbeid Haukeland, St. Olav og Tromsø
 • Internasjonalt forskningssamarbeid med spesielt Imperial College, London; Oxford, UK; Sahlgrenska, Gøteborg; Karolinska, Stockholm; Glostrup, København; Helsinki, Finland; Pompidou, Paris; Milan-Bicocca, Milano; Padova, Italia; Lausanne, Sveits; Gdansk, Polen; Barcelona, Spania; Leuven og Brussel, Belgia; Shanghai og Beijing, Kina; Baker, Melbourne; University of Birmingham, Alabama; Weill Medical College of Cornell, New York; Northwestern University, Chicago; foruten University of Michigan, Ann Arbor
Emneord: Hypertensjon, Venstre Ventrikkel Hypertrofi, Clinical Trials

Publikasjoner

 • Esler, Murray; Kjeldsen, Sverre; Pathak, Atul; Grassi, Guido; Kreutz, Reinhold & Mancia, Giuseppe (2022). Diverse pharmacological properties, trial results, comorbidity prescribing and neural pathophysiology suggest European hypertension guideline downgrading of beta-blockers is not justified. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 31(1), s. 210–224. doi: 10.1080/08037051.2022.2110858.
 • Lilja-Cyron, Alexander; Bang, Casper N.; Gerdts, Eva; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Kjeldsen, Sverre & Julius, Stevo [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Aortic root dilatation in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy–application of a new multivariate predictive model. The Life Study. Reviews in Cardiovascular Medicine. ISSN 1530-6550. 23:095(3), s. 1–10. doi: 10.31083/j.rcm2303095.
 • Copland, Emma; Canoy, Dexter; Nazarzadeh, Milad; Bidel, Zeinab; Ramakrishnan, Rema & Woodward, Mark [Vis alle 99 forfattere av denne artikkelen] (2021). Antihypertensive treatment and risk of cancer: an individual participant data meta-analysis. The Lancet Oncology. ISSN 1470-2045. 22(4), s. 558–570. doi: 10.1016/S1470-2045%2821%2900033-4.
 • Bergland, Ola Undrum; Halvorsen, Lene Vernås; Søraas, Camilla Lund; Hjørnholm, Ulla; Kjær, Vibeke Norheim & Rognstad, Stine [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2021). Detection of Nonadherence to Antihypertensive Treatment by Measurements of Serum Drug Concentrations. Hypertension. ISSN 0194-911X. 78(3), s. 617–628. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17514. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kasiakogias, Alexandros; Rosei, Enrico Agabiti; Camafort, Miguel; Ehret, Georg; Faconti, Luca & Ferreira, João Pedro [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hypertension and heart failure with preserved ejection fraction: position paper by the European Society of Hypertension. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 39(8), s. 1522–1545. doi: 10.1097/HJH.0000000000002910. Fulltekst i vitenarkiv
 • Falk, Ragnhild Sørum; Mariampillai, Julian Eek; Prestgaard, Erik Edvard; Heir, Trond; Bodegard, Johan & Robsahm, Trude Eid [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). The Oslo Ischaemia Study: cohort profile. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(10). doi: 10.1136/bmjopen-2021-049111. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mariampillai, Julian Eek; Prestgaard, Erik Edvard; Kjeldsen, Sverre; Liestøl, Knut; Grundvold, Irene & Bodegard, Johan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Novel insights into stroke risk beyond resting and maximal bicycle exercise systolic blood pressure. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 39(10), s. 2022–2029. doi: 10.1097/HJH.0000000000002894.
 • Parati, Gianfranco; Kjeldsen, Sverre; Coca, Antonio; Cushman, William C. & Wang, Jiguang (2021). Adherence to Single-Pill Versus Free-Equivalent Combination Therapy in Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis. Hypertension. ISSN 0194-911X. 77(2), s. 692–705. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15781. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Eirik; Holzhauer, Björn; Julius, Stevo; Kjeldsen, Sverre; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen & Mancia, Giuseppe [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cardiovascular outcomes at recommended blood pressure targets in middle-aged and elderly patients with type 2 diabetes mellitus compared to all middle-aged and elderly hypertensive study patients with high cardiovascular risk. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 30. doi: 10.1080/08037051.2020.1856642. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Eirik; Holzhauer, Björn; Julius, Stevo; Kjeldsen, Sverre; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen & Mancia, Giuseppe [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cardiovascular outcomes at recommended blood pressure targets in middle-aged and elderly patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. doi: 10.1080/08037051.2020.1855968. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldsen, Sverre & Os, Ingrid (2020). Assessing hypertension therapies: randomization or confounding by indication? Nature Reviews Cardiology. ISSN 1759-5002. 17(2), s. 73–74. doi: 10.1038/s41569-019-0313-z.
 • Mahfoud, Felix; Azizi, Michel; Ewen, Sebastian; Pathak, Atul; Ukena, Christian & Blankestijn, Peter J [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2020). Proceedings from the 3rd European Clinical Consensus Conference for clinical trials in device-based hypertension therapies. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 41(16), s. 1588–1599. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa121.
 • Burnier, Michel; Kreutz, Reinhold; Narkiewicz, Krzysztof; Kjeldsen, Sverre; Oparil, Suzanne & Mancia, Giuseppe (2020). Circadian variations in blood pressure and their implications for the administration of antihypertensive drugs: Is dosing in the evening better than in the morning? Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 38(8), s. 1396–1406. doi: 10.1097/HJH.0000000000002532.
 • Mehlum, Maria Hollund; Liestøl, Knut; Kjeldsen, Sverre; Wyller, Torgeir Bruun; Julius, Stevo & Rothwell, Peter M. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Blood pressure-lowering profiles and clinical effects of angiotensin receptor blockers versus calcium channel blockers. Hypertension. ISSN 0194-911X. 75(6), s. 1584–1592. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14443.
 • Prestgaard, Erik Edvard; Mariampillai, Julian Eek; Engeseth, Kristian; Erikssen, Jan Emil; Bodegard, Johan & Liestøl, Knut [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Change in body weight and long-term risk of stroke and death in healthy men. Stroke. ISSN 0039-2499. 51(5), s. 1435–1441. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.027233.
 • Mirza, Yusuf Ahmed; Prestgaard, Erik Edvard; Selmer, Randi Marie; Liestøl, Knut; Grundvold, Irene & Erikssen, Jan Emil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tiårsprediksjon av hjerte-og karsykdom hos friske norske menn basert på NORRISK-2. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(12), s. 1–10. doi: 10.4045/tidsskr.20.0089. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldsen, Sverre; Halvorsen, Sigrun; Wyller, Torgeir Bruun; Bath, Philip M. & Sandercock, Peter (2020). Eivind Berge, MD, PhD, 1964-2020: Cardiologist Who Was Fighting Stroke. Stroke. ISSN 0039-2499. 51(5), s. 1353–1355. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.029351.
 • Willeit, Peter; Tschiderer, Lena; Allara, Elias; Reuber, Kathrin; Seekircher, Lisa & Gao, Lu [Vis alle 76 forfattere av denne artikkelen] (2020). Carotid Intima-Media Thickness Progression as Surrogate Marker for Cardiovascular Risk : Meta-Analysis of 119 Clinical Trials Involving 100 667 Patients. Circulation. ISSN 0009-7322. 142(7), s. 621–642. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046361.
 • Holanger, Magnus; Kjeldsen, Sverre; Jamerson, Kenneth & Julius, Stevo (2020). Smoking and overweight associated with masked uncontrolled hypertension: a Hypertension Optimal Treatment (HOT) Sub-Study. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. s. 1–9. doi: 10.1080/08037051.2020.1787815. Fulltekst i vitenarkiv
 • Okin, Peter M.; Hille, Darcy A.; Wachtell, Kristian; Kjeldsen, Sverre Erik; Julius, Stevo & Devereux, Richard B. (2020). On-treatment HDL cholesterol predicts incident atrial fibrillation in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 29(5), s. 319–326. doi: 10.1080/08037051.2020.1782171. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldsen, Sverre; von Lueder, Thomas Gero; Smiseth, Otto A.; Wachtell, Kristian; Mistry, Nisha & Westheim, Arne [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Medical Therapies for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. Hypertension. ISSN 0194-911X. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14057. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mariampillai, Julian Eek; Liestøl, Knut; Kjeldsen, Sverre; Prestgaard, Erik Edvard; Engeseth, Kristian & Bodegard, Johan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Exercise Systolic Blood Pressure at Moderate Workload Is Linearly Associated With Coronary Disease Risk in Healthy Men. Hypertension Research. ISSN 0916-9636. 75(1), s. 44–50. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13528. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egan, Brent M; Kjeldsen, Sverre; Grassi, Guido; Esler, Murray D. & Mancia, Giuseppe (2019). The global burden of hypertension exceeds 1.4 billion people: should a systolic blood pressure target below 130 become the universal standard? Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 37(6), s. 1148–1153. doi: 10.1097/HJH.0000000000002021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Stokke, Ildri Maria; Kjeldsen, Sverre; Hecht Olsen, Michael; Okin, Peter M. & Devereux, Richard B [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Antihypertensive therapy prevents new-onset atrial fibrillation in patients with isolated systolic hypertension: the LIFE study. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(5), s. 317–326. doi: 10.1080/08037051.2019.1633905. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldsen, Sverre; Aksnes, Tonje Amb; Mo, Rune & Klemsdal, Tor Ole (2019). Impact of the new ACC/AHA and ESC/ESH hypertension guidelines for Norway. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 40(19), s. 1485–1487. doi: 10.1093/eurheartj/ehz266.
 • Kjeldsen, Sverre; Os, Ingrid & Westheim, Anne (2019). Could adverse events offset the benefit of intensive blood pressure lowering treatment in the Systolic Blood Pressure Intervention Trial? Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 37(5), s. 902–904. doi: 10.1097/HJH.0000000000002018.
 • Smiseth, Otto A.; Kjeldsen, Sverre; Andersen, Øyvind Senstad; Mistry, Nisha; Westheim, Arne & Skulstad, Helge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Hjertesvikt med normal ejeksjonsfraksjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(6), s. 522–527. doi: 10.4045/tidsskr.18.0523.
 • Okin, Peter M.; Kjeldsen, Sverre & Devereux, Richard B (2019). Effect of antihypertensive therapy on development of incident conduction system disease in hypertensive patients. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 37(3), s. 629–635. doi: 10.1097/HJH.0000000000001915.
 • Stokke, Ildri Maria; Li, Zhi Bin; Cicala, Silvana; Okin, Peter M.; Kjeldsen, Sverre & Devereux, Richard B [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Association of left bundle branch block with new onset abnormal wall motion in treated hypertensive patients with left ventricle hypertrophy: the LIFE Echo Sub-study. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(2), s. 84–92. doi: 10.1080/08037051.2019.1569463. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mariampillai, Julian Eek; Prestgaard, Erik Edvard; Kjeldsen, Sverre; Liestøl, Knut; Engeseth, Kristian & Erikssen, Jan Emil [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). SBP above 180 mmHg at moderate exercise workload increases coronary heart disease risk in healthy men during 28-year follow-up. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 37(5), s. 949–955. doi: 10.1097/HJH.0000000000001959.
 • Prestgaard, Erik Edvard; Mariampillai, Julian Eek; Engeseth, Kristian; Erikssen, Jan Emil; Bodegard, Johan & Liestøl, Knut [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Change in Cardiorespiratory Fitness and Risk of Stroke and Death. Stroke. ISSN 0039-2499. 50, s. 155–161. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.021798.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2018). Take a blood pressure pill or benefit from renal denervation? European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 39(33), s. 3010–3012. doi: 10.1093/eurheartj/ehy440.
 • Williams, Bryan; Mancia, Giuseppe; Spiering, Wilko; Agabiti Rosei, Enrico; Azizi, Michel & Burnier, Michel [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2018). 2018 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC). Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 27(6), s. 314–340. doi: 10.1080/08037051.2018.1527177.
 • Hjørnholm, Ulla; Aamodt, Josephine Jeanette Mikaela; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Fadl Elmula, Fadl Elmula M.; Høieggen, Aud & Andersen, Marit Helen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Directly Observed Therapy in Hypertension (DOT-HTN). I Burnier, Michel (Red.), Drug Adherence in Hypertension and Cardiovascular Protection . Springer Nature. ISSN 978-3-319-76592-1. s. 57–85. doi: 10.1007/978-3-319-76593-8_6.
 • Mehlum, Maria Hollund; Liestøl, Knut; Kjeldsen, Sverre; Julius, Stevo; Hua, Tsushung A. & Rothwell, Peter M. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Blood pressure variability and risk of cardiovascular events and death in patients with hypertension and different baseline risks. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 39(24), s. 2243–2251. doi: 10.1093/eurheartj/ehx760.
 • Engeseth, Kristian; Prestgaard, Erik Edvard; Mariampillai, Julian Eek; Grundvold, Irene; Liestøl, Knut & Kjeldsen, Sverre [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Physical fitness is a modifiable predictor of early cardiovascular death: A 35-year follow-up study of 2014 healthy middle-aged men. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. 25(15), s. 1655–1663. doi: 10.1177/2047487318793459.
 • Heimark, Sondre; Mariampillai, Julian Eek; Narkiewicz, Krzysztof; Nilsson, Peter M. & Kjeldsen, Sverre (2018). Which Target Blood Pressure in Year 2018? Evidence from Recent Clinical Trials. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention. ISSN 1120-9879. 25(2), s. 151–158. doi: 10.1007/s40292-018-0258-z.
 • Okin, Peter M.; Kjeldsen, Sverre & Devereux, Richard B. (2017). The relationship of all-cause mortality to average on-treatment systolic blood pressure is significantly related to baseline systolic blood pressure: implications for interpretation of the Systolic Blood Pressure Intervention Trial study. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 36(4), s. 916–923. doi: 10.1097/HJH.0000000000001620.
 • Lüscher, Thomas F.; Kjeldsen, Sverre; Mancia, Giuseppe & Papademetriou, Vasilios (2017). From ‘essential’ hypertension to intensive blood pressure lowering: the pros and cons of lower target values. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 38, s. 3258–3271. doi: 10.1093/eurheartj/ehx643.
 • Kjeldsen, Sverre (2017). Hypertension and cardiovascular risk: General aspects. Pharmacological Research. ISSN 1043-6618. 129, s. 95–99. doi: 10.1016/j.phrs.2017.11.003.
 • Prestgaard, Erik Edvard; Hodnesdal, Christian; Engeseth, Kristian; Erikssen, Jan Emil; Bodegard, Johan & Liestøl, Knut [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Long-term predictors of stroke in healthy middle-aged men. International Journal of Stroke. ISSN 1747-4930. 13(3), s. 292–300. doi: 10.1177/1747493017730760.
 • Mahfoud, Felix; Schmieder, Roland E.; Azizi, Michel; Pathak, Atul; Sievert, Horst & Tsioufis, Costas [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2017). Proceedings from the 2nd European clinical consensus conference for device-based therapies for hypertension: State of the art and considerations for the future. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 38(44), s. 3272–3281. doi: 10.1093/eurheartj/ehx215.
 • Jacobs, Lotte; Persu, Alexandre; Huang, Qi-Fang; Lengelé, Jean-Philippe; Thijs, Lutgarde & Hammer, Frank [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2017). Results of a randomized controlled pilot trial of intravascular renal denervation for management of treatment-resistant hypertension. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(6), s. 321–331. doi: 10.1080/08037051.2017.1320939.
 • Okin, Peter M.; Hille, Darcy A.; Kjeldsen, Sverre Erik & Devereux, Richard B (2017). Combining ECG criteria for left ventricular hypertrophy improves risk prediction in patients with hypertension. Journal of the American Heart Association (JAHA). ISSN 2047-9980. 6(11). doi: 10.1161/JAHA.117.007564. Fulltekst i vitenarkiv
 • Persu, Alexandre; Gordin, Daniel; Jacobs, Lotte; Thijs, Lutgarde; Bots, Michiel L & Spiering, Wilko [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2017). Blood pressure response to renal denervation is correlated with baseline blood pressure variability: a patient-levelmeta-analysis. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 36(2), s. 221–229. doi: 10.1097/HJH.0000000000001582.
 • Mariampillai, Julian Eek; Engeseth, Kristian; Kjeldsen, Sverre Erik; Grundvold, Irene; Liestøl, Knut & Erikssen, Gunnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Exercise systolic blood pressure at moderate workload predicts cardiovascular disease and mortality through 35 years of follow-up in healthy, middle-aged men. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(4), s. 229–236. doi: 10.1080/08037051.2017.1291276.
 • Fadl Elmula, Fadl Elmula M.; Feng, Ying-Mei; Jacobs, Lotte; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Kjeldsen, Sverre Erik & Persu, Alexandre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sham or no sham control: that is the question in trials of renal denervation for resistant hypertension. A systematic meta-analysis. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(4), s. 195–203. doi: 10.1080/08037051.2017.1311769.
 • Tanoue, Michael T; Kjeldsen, Sverre Erik; Devereux, Richard B & Okin, Peter M. (2017). Relationship between abnormal P-wave terminal force in lead V1 and left ventricular diastolic dysfunction in hypertensive patients: the LIFE study. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(2), s. 94–101. doi: 10.1080/08037051.2016.1215765.
 • Palatini, Paolo; Rosei, Enrico Agabiti; Casiglia, Edoardo; Chalmers, John; Ferrari, Roberto & Grassi, Guido [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2016). Management of the hypertensive patient with elevated heart rate: Statement of the Second Consensus Conference endorsed by the European Society of Hypertension. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 34(5), s. 813–821. doi: 10.1097/HJH.0000000000000865.
 • Mancia, G.; Cha, Gloria; Gil-Extremera, Blas; Harvey, P; Lewin, Andrew J & Villa, Giuseppe [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Blood pressure-lowering effects of nifedipine/candesartan combinations in high-risk individuals: subgroup analysis of the DISTINCT randomised trial. Journal of Human Hypertension. ISSN 0950-9240. 31(3), s. 178–188. doi: 10.1038/jhh.2016.54.
 • Aksnes, Tonje Amb; Kjeldsen, Sverre Erik; Rostrup, Morten; Holzhauer, Björn; Hua, Tsushung A. & Julius, Stevo (2016). Predictors of cardiac morbidity in diabetic, new-onset diabetic and non-diabetic high-risk hypertensive patients: The Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation (VALUE) trial. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 25(4), s. 235–240. doi: 10.3109/08037051.2015.1134071.
 • Mariampillai, Julian Eek; Eskås, Per Anders; Heimark, Sondre; Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof & Mancia, Giuseppe (2016). A case for less intensive blood pressure control: it matters to achieve target blood pressure early and sustained below 140/90 mmHg. Progress in cardiovascular diseases. ISSN 0033-0620. 59(3), s. 209–218. doi: 10.1016/j.pcad.2016.09.002.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Dzongowski, P; Li, N; Wang, L & Radlmaier, A (2016). Fixed-dose combination of nifedipine gastrointestinal therapeutic system and candesartan cilexetil in patients with moderate-to-severe essential hypertension: an open-label, long-term safety and efficacy study. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. ISSN 0269-4727. 41(6), s. 695–702. doi: 10.1111/jcpt.12451.
 • Engeseth, Kristian; Hodnesdal, Christian; Grundvold, Irene; Liestøl, Knut; Gjesdal, Knut & Kjeldsen, Sverre Erik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Temporal reduction in chronotropic index predicts risk of cardiovascular death among healthy middle-aged men: A 28-year follow-up study. Journal of the American Heart Association (JAHA). ISSN 2047-9980. 5:e004555, s. 1–12. doi: 10.1161/JAHA.116.004555.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Stenehjem, Aud Eldrid; Os, Ingrid; Van de Borne, Philippe; Burnier, Michel & Narkiewicz, Krzysztof [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Treatment of high blood pressure in elderly and octogenarians: European Society of Hypertension statement on blood pressure targets. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 25(6), s. 333–336. doi: 10.1080/08037051.2016.1236329.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Cha, Gloria; Villa, Giuseppe & Mancia, Giuseppe (2016). Nifedipine GITS/Candesartan Combination Therapy Lowers Blood Pressure Across Different Baseline Systolic and Diastolic Blood Pressure Categories: DISTINCT Study Subanalyses. Journal of clinical pharmacology. ISSN 0091-2700. 56(9), s. 1120–1129. doi: 10.1002/jcph.712.
 • Okin, Peter M.; Kamel, Hooman; Kjeldsen, Sverre Erik & Devereux, Richard B. (2016). Electrocardiographic left atrial abnormalities and risk of incident stroke in hypertensive patients with electrocardiographic left ventricular hypertrophy. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 34(9), s. 1831–1837. doi: 10.1097/HJH.0000000000000989.
 • Berra, Elena; Azizi, Michel; Capron, Arnaud; Høieggen, Aud; Rabbia, Franco & Kjeldsen, Sverre Erik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Evaluation of adherence should become an integral part of assessment of patients with apparently treatment-resistant hypertension. Hypertension. ISSN 0194-911X. 68(2), s. 297–306. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07464.
 • Persu, Alexandre; Kjeldsen, Sverre Erik; Staessen, Jan A. & Azizi, Michel (2016). Renal Denervation for Treatment of Hypertension: a Second Start and New Challenges. Current Hypertension Reports. ISSN 1522-6417. 18(1), s. 1–11. doi: 10.1007/s11906-015-0610-9.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Lund-Johansen, Per; Nilsson, Peter M. & Mancia, Giuseppe (2016). Unattended blood pressure measurements in the systolic blood pressure intervention trial: Implications for entry and achieved blood pressure values compared with other trials. Hypertension. ISSN 0194-911X. 67(5), s. 808–812. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07257.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Berge, Eivind; Bangalore, Sripal; Messerli, Franz H.; Mancia, Giuseppe & Holzhauer, Bjoern [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). No evidence for a J-shaped curve in treated hypertensive patients with increased cardiovascular risk: The VALUE trial. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 25(2), s. 83–92. doi: 10.3109/08037051.2015.1106750.
 • Mancia, Giuseppe; Kjeldsen, Sverre Erik; Zappe, Dion H.; Holzhauer, Bjoern; Hua, Tsushung A. & Zanchetti, Alberto [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Cardiovascular outcomes at different on-treatment blood pressures in the hypertensive patients of the VALUE trial. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. doi: 10.1093/eurheartj/ehv633.
 • Skårn, Sigrid Nordang; Eggesbø, Heidi Beate; Flaa, Arnljot; Kjeldsen, Sverre Erik; Rostrup, Morten & Brunborg, Cathrine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Predictors of abdominal adipose tissue compartments: 18-year follow-up of young men with and without family history of diabetes. European journal of internal medicine. ISSN 0953-6205. 29, s. 26–31. doi: 10.1016/j.ejim.2015.11.027.
 • Engeseth, Kristian; Hodnesdal, Christian; Grundvold, Irene; Liestøl, Knut; Gjesdal, Knut & Erikssen, Gunnar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Heart rate reserve predicts cardiovascular death among physically unfit but otherwise healthy middle-aged men: a 35-year follow-up study. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. 23(1), s. 59–66. doi: 10.1177/2047487314553202.
 • Fadl Elmula, Fadl Elmula M.; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Kjeldsen, Sverre Erik; Persu, Alexandre; Jin, Yu & Staessen, Jan A (2015). Renal sympathetic denervation after Symplicity HTN-3 and therapeutic drug monitoring in severe hypertension. Frontiers in Physiology. ISSN 1664-042X. doi: 10.3389/fphys.2015.00009.
 • Fadl Elmula, Fadl Elmula M.; Rebora, Paola; Talvik, Anneli; Salerno, Sabrina; Miszkowska-Nagórna, Eliza & Liu, Xiaoqiu [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2015). A randomized and controlled study of noninvasive hemodynamicmonitoring as a guide to drug treatment of uncontrolled hypertensive patients. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 33(12), s. 2534–2545. doi: 10.1097/HJH.0000000000000749.
 • Hasvold, Lars Pål; Thuresson, Marcus; Sundström, Johan; Hammar, Niklas; Kjeldsen, Sverre Erik & Johansson, Gunnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Association between paradoxical HDL cholesterol decrease and risk of major adverse cardiovascular events in patients initiated on statin treatment in a primary care setting. Clinical drug investigation. ISSN 1173-2563. 26(3), s. 225–233. doi: 10.1007/s40261-015-0372-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fadl Elmula, Fadl Elmula M.; Rebora, Paola; Talvik, Anneli; Salerno, Sabrina; Miszkowska-Nagorna, Eliza & Liu, Xiaoqiu [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2015). A randomized and controlled study of noninvasive hemodynamic monitoring as a guide to drug treatment of uncontrolled hypertensive patients. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 33(12), s. 2534–2545. doi: 10.1097/HJH.0000000000000749.
 • Vishram, Julie K.K.; Dahlöf, Bjørn; Devereux, Richard B; Ibsen, Hans; Kjeldsen, Sverre Erik & Lindholm, Lars H. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Blood pressure variability predicts cardiovascular events independently of traditional cardiovascular risk factors and target organ damage: a LIFE substudy. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 33(12), s. 2422–2430. doi: 10.1097/HJH.0000000000000739.
 • Okin, Peter M.; Kjeldsen, Sverre Erik & Devereux, Richard B (2015). Systolic Blood Pressure Control and Mortality After Stroke in Hypertensive Patients. Stroke. ISSN 0039-2499. 46(8), s. 2113–2118. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.009592.
 • Fadl Elmula, Fadl Elmula M.; Jin, Yu; Yang, Wen-Yi; Thijs, Lutgarde; Lu, Yi-Chao & Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2015). Meta-analysis of randomized controlled trials of renal denervation in treatment-resistant hypertension. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 24(5), s. 263–274. doi: 10.3109/08037051.
 • Skårn, Sigrid Nordang; Flaa, Arnljot; Kjeldsen, Sverre Erik; Rostrup, Morten; Brunborg, Cathrine & Reims, Henrik Mikael [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Family history of hypertension and serumtriglycerides predict future insulin sensitivity: A17-year follow-up study of youngmen. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 33(9), s. 1845–1852. doi: 10.1097/HJH.0000000000000632.
 • Okin, Peter M.; Hille, Darcy A.; Wachtell, Kristian; Kjeldsen, Sverre Erik; Boman, Kurt & Dahlöf, Björn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Digoxin use and risk of mortality in hypertensive patients with atrial fibrillation. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 33(7), s. 1480–1486. doi: 10.1097/HJH.0000000000000559.
 • Mahfoud, Felix; Böhm, Michael; Azizi, Michel; Pathak, Atul; Durand Zaleski, Isabelle & Ewen, Sebastian [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2015). Proceedings from the European clinical consensus conference for renal denervation: Considerations on future clinical trial design. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 36(33), s. 2219–2227. doi: 10.1093/eurheartj/ehv192.
 • Okin, Peter M.; Hille, Darcy A.; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Wachtell, Kristian; Kjeldsen, Sverre Erik & Dahlöf, Björn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Effect of lower on-treatment systolic blood pressure on the risk of atrial fibrillation in hypertensive patients. Hypertension. ISSN 0194-911X. 66(2), s. 368–373. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.05728.
 • Holme, Ingar Morten K & Kjeldsen, Sverre Erik (2015). Long-term survival in the randomized trial of drug treatment in mild to moderate hypertension of the Oslo study 1972-3. European journal of internal medicine. ISSN 0953-6205. 26(2), s. 123–126. doi: 10.1016/j.ejim.2015.01.013.
 • Skårn, Sigrid Nordang; Flaa, Arnljot; Kjeldsen, Sverre Erik; Rostrup, Morten; Brunborg, Cathrine & Reims, Henrik Mikael [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). High screening blood pressure at young age predicts future masked hypertension: A 17 year follow-up study. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 24(3), s. 131–138. doi: 10.3109/21695717.2015.1030889.
 • Persu, Alexandre; Jin, Yu; Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; Renkin, Jean; Høieggen, Aud & Kjeldsen, Sverre Erik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Renal denervation in treatment-resistant hypertension: A reappraisal. Current opinion in pharmacology (Print). ISSN 1471-4892. 21, s. 48–52. doi: 10.1016/j.coph.2014.12.013.
 • Skoglund, Per H; Svensson, Per; Asp, Joline; Dahløf, Bjørn; Kjeldsen, Sverre Erik & Jamerson, Kenneth [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Amlodipine+Benazepril is Superior to Hydrochlorothiazide+Benazepril Irrespective of Baseline Pulse Pressure: Subanalysis of the ACCOMPLISH Trial. The Journal of Clinical Hypertension. ISSN 1524-6175. 17(2), s. 141–146. doi: 10.1111/jch.12460.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Julius, Stevo; Dahlöf, Björn & Weber, Michael A. (2015). Physician (investigator) inertia in apparent treatment-resistant hypertension – Insights from large randomized clinical trials. Lennart Hansson Memorial Lecture . Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 24(1), s. 1–6. doi: 10.3109/08037051.2014.946787.
 • Zanned, F.; Stough, Wendy Gattis; Mahfoud, Felix; Bakris, George L.; Kjeldsen, Sverre Erik & Kieval, Robert S. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Design considerations for clinical trials of autonomic modulation therapies targeting hypertension and heart failure. Hypertension. ISSN 0194-911X. 65(1), s. 5–15. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.04057.
 • Persu, Alexandre; Azizi, Michel; Jin, Yu; Volz, Sebastian; Rosa, Jan & Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2014). Hyperresponders vs. nonresponder patients after renal denervation: do they differ? Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 32(12), s. 2422–2427. doi: 10.1097/HJH.0000000000000347.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Sica, Domenic A.; Haller, Hermann; Cha, Gloria; Gil-Extremera, Blas & Harvey, Peter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Nifedipine plus candesartan combination increases blood pressure control regardless of race and improves the side effect profile: DISTINCT randomized trial results. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 32(12), s. 2488–2498. doi: 10.1097/HJH.0000000000000331.
 • Mariampillai, Julian Eek; Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; HOFFMANN, PAVEL; Sørensen, Heidi; Høieggen, Aud & Kjeldsen, Sverre Erik (2014). En oppdatering på renal denervasjon som behandling av terapiresistent hypertensjon. Hjerteforum. ISSN 0802-1465. 27(4), s. 47–55.
 • Hasvold, Lars Pål; Bodegard, Johan; Thuresson, Marcus; Stålhammar, J.; Hammar, N. & Sundstrom, J [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Diabetes and CVD risk during angiotensin-converting enzyme inhibitor or angiotensin II receptor blocker treatment in hypertension: a study of 15,990 patients. Journal of Human Hypertension. ISSN 0950-9240. 28(11), s. 663–669. doi: 10.1038/jhh.2014.43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Feldman, Ross D.; Lisheng, Liu; Mourad, Jean-Jacques; Chiang, Chern-En & Zhang, Weizhong [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Updated national and international hypertension guidelines: a review of current recommendations. Drugs. ISSN 0012-6667. 74(17), s. 2033–2051. doi: 10.1007/s40265-014-0306-5.
 • Sandset, Else Charlotte; Berge, Eivind; Kjeldsen, Sverre Erik; Julius, Stevo; Holzhauer, B & Krarup, Lars-Henrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Heart rate as a predictor of stroke in high-risk, hypertensive patients with previous stroke or transient ischemic attack. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. ISSN 1052-3057. 23(10), s. 2814–2818. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.07.009.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Aksnes, Tonje Amb & Ruilope, Luis M. (2014). Clinical implications of the 2013 ESH/ESC hypertension guidelines: targets, choice of therapy, and blood pressure monitoring. Drugs in R&D. ISSN 1174-5886. 14(2), s. 31–43. doi: 10.1007/s40268-014-0049-5.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; Persu, Alexandre; Jin, Yu & Staessen, Jan A. (2014). Renal sympathetic denervation in the aftermath of Symplicity HTN-3. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 23(5), s. 256–261. doi: 10.3109/08037051.2014.953861.
 • Persu, A.; Jin, Y.; Azizi, M.; Baelen, M.; Völz, S. & Elvan, A. [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2014). Blood pressure changes after renal denervation at 10 European expert centers. Journal of Human Hypertension. ISSN 0950-9240. 28(3), s. 150–156. doi: 10.1038/jhh.2013.88.
 • Neldam, Steen; Schumacher, Helmut; Kjeldsen, Sverre Erik & Neutel, Joel M. (2014). Telmisartan in combination with hydrochlorothiazide 12.5mg for the management of patients with hypertension. Current Medical Research and Opinion. ISSN 0300-7995. 30(9), s. 1715–1724. doi: 10.1185/03007995.2014.924912.
 • Persu, Alexandre; Jin, Yu; Baelen, Marie; Vink, Eva; Verloop, Willemien L. & Schmidt, Bernhard [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2014). Eligibility for renal denervation: Experience at 11 European expert centers. Hypertension. ISSN 0194-911X. 63(6), s. 1319–1325. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03194.
 • Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; HOFFMANN, PAVEL; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Fossum, Eigil; Brekke, Magne & Kjeldsen, Sverre Erik [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2014). Adjusted drug treatment is superior to renal sympathetic denervation in patients with true treatment-resistant hypertension. Hypertension. ISSN 0194-911X. 63(5), s. 991–999. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03246.
 • Okin, Peter M.; Bang, Casper N.; Wachtell, Kristian; Hille, Darcy A.; Kjeldsen, Sverre Erik & Julius, Stevo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Racial differences in incident atrial fibrillation among hypertensive patients during antihypertensive therapy. American Journal of Hypertension. ISSN 0895-7061. 27(7), s. 966–972. doi: 10.1093/ajh/hpu006.
 • Persu, Alexandre; Jin, Yu; Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; Jacobs, Lotte; Renkin, Jean & Kjeldsen, Sverre Erik (2014). Renal denervation after symplicity HTN-3: An update. Current Hypertension Reports. ISSN 1522-6417. 16(8). doi: 10.1007/s11906-014-0460-x.
 • Okin, Peter M.; Hille, Darcy A.; Kjeldsen, Sverre Erik; Dahlöf, Björn & Devereux, Richard B. (2014). Persistence of left ventricular hypertrophy is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients with lower achieved systolic pressure during antihypertensive treatment. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 23(2), s. 71–80. doi: 10.3109/08037051.2013.791414.
 • Sørensen, Heidi; Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; Kjeldsen, Sverre Erik; Brekke, Magne; Gjønnæss, Eyvind & Hjørnholm, Ulla [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2014). Renal sympatisk denervering ved terapiresistent hypertensjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(1), s. 32–36. doi: 10.4045/tidsskr.13.0276.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Mancia, Giuseppe; Schmieder, Roland; Mattheus, Michaela & Unger, Thomas (2013). An update on telmisartan/hydrochlorothiazide combinations for the management of hypertensive patients with additional cardiovascular risk factors. Expert Review of Cardiovascular Therapy. ISSN 1477-9072. 11, s. 673–682. doi: 10.1586/ERC.13.63.
 • Larsson, Erik; Wahlstrand, Björn; Hedblad, Bo; Hedner, Thomas; Kjeldsen, Sverre Erik & Melander, Olle [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Hypertension and Genetic Variation in Endothelial-Specific Genes. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 8(4). doi: 10.1371/journal.pone.0062035.
 • Schmieder, Roland E.; Redon, Josep; Grassi, Guido; Kjeldsen, Sverre Erik; Mancia, Giuseppe & Narkiewicz, Krzysztof [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Updated ESH position paper on interventional therapy of resistant hypertension. EuroIntervention. ISSN 1774-024X. 9, s. R58–R66. doi: 10.4244/EIJV9SRA11.
 • Hodnesdal, Christian; Prestgaard, Erik Edvard; Erikssen, Gunnar; Gjesdal, Knut; Kjeldsen, Sverre Erik & Liestøl, Knut [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Rapidly upsloping ST-segment on exercise ECG: a marker of reduced coronary heart disease mortality risk. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. 20(4), s. 541–548. doi: 10.1177/2047487312444370.
 • Mancia, Giuseppe; Fagard, Robert; Narkiewicz, Krzysztof; Redón, Josep; Zanchetti, Alberto & Böhm, Michael [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2013). 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 31(10), s. 1925–1938. doi: 10.1097/HJH.0b013e328364ca4c.
 • Mancia, Giuseppe; Fagard, Robert; Narkiewicz, Krzysztof; Redon, Josep; Zanchetti, Alberto & Böhm, Michael [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2013). 2013 ESH/ESC Guidelines for themanagement of arterial hypertension The Task Force for the management ofarterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 31(7), s. 1281–1357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.
 • Schlaich, Markus P.; Schmieder, Roland E.; Bakris, George; Blankestijn, Peter J.; Böhm, Michael & Campese, Vito M. [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2013). International expert consensus statement percutaneous transluminal renal denervation for the treatment of resistant hypertension. Journal of the American College of Cardiology. ISSN 0735-1097. 62(22), s. 2031–2045. doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.1616.
 • Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; HOFFMANN, PAVEL; Fossum, Eigil; Brekke, Magne; Gjønnæss, Eyvind & Hjørnholm, Ulla [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Renal Sympathetic Denervation in Patients With Treatment-Resistant Hypertension After Witnessed Intake of Medication Before Qualifying Ambulatory Blood Pressure. Hypertension. ISSN 0194-911X. 62(3), s. 526–532. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01452.
 • Skretteberg, Torger; Nordeide, Grytten Anette; Gjertsen, Kathrine; Grundvold, Irene; Kjeldsen, Sverre Erik & Erikssen, Jan Emil [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Triglycerides-diabetes association in healthy middle-aged men: Modified by physical fitness? A long term follow-up of 1962 Norwegian men in the Oslo Ischemia Study. Diabetes Research and Clinical Practice. ISSN 0168-8227. 101(2), s. 201–209. doi: 10.1016/j.diabres.2013.06.001.
 • Okin, Peter M.; Hille, Darcy A.; Wiik, Benedicte Pran; Kjeldsen, Sverre Erik; Lindholm, Lars H. & Dahlöf, Björn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). In-treatment HDL cholesterol levels and development of new diabetes mellitus in hypertensive patients: The LIFE Study. Diabetic Medicine. ISSN 0742-3071. 30(10), s. 1189–1197. doi: 10.1111/dme.12213.
 • Grundvold, Irene; Skretteberg, Torger; Liestøl, Knut; Erikssen, Gunnar; Engeseth, Kristian & Gjesdal, Knut [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Low Heart Rates Predict Incident Atrial Fibrillation in Healthy Middle-Aged Men. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. ISSN 1941-3149. 6(4), s. 726–731. doi: 10.1161/CIRCEP.113.000267.
 • Fyhrquist, Frej; Eriksson, Anders; Saijonmaa, Outi; Nordestgaard, Børge G.; Kontula, Kimmo & de Faire, Ulf [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Telomere length is associated with ACE I/D polymorphism in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System (JRAAS). ISSN 1470-3203. 14(3), s. 227–234. doi: 10.1177/1470320312460292.
 • Mancia, Giuseppe; Fagard, Robert; Narkiewicz, Krzysztof; Redon, Josep; Zanchetti, Alberto & Böhm, Michael [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2013). 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 34(28), s. 2159–+. doi: 10.1093/eurheartj/eht151.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Schumacher, Helmut; Neldam, Steen & Guthrie, Robert M. (2013). Telmisartan/Hydrochlorothiazide Combination Therapy for the Treatment of Hypertension: A Pooled Analysis in Older and Younger Patients. The Journal of Clinical Hypertension. ISSN 1524-6175. 15(6), s. 380–388. doi: 10.1111/jch.12089.
 • Okin, Peter M.; Bang, Casper N.; Wachtell, Kristian; Hille, Darcy A.; Kjeldsen, Sverre Erik & Dahløf, Bjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Relationship of Sudden Cardiac Death to New-Onset Atrial Fibrillation in Hypertensive Patients With Left Ventricular Hypertrophy. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. ISSN 1941-3149. 6(2), s. 243–251. doi: 10.1161/CIRCEP.112.977777.
 • Perlini, S; Naditch-Brule, L; Farsang, C.; Zidek, W & Kjeldsen, Sverre Erik (2013). Pulse pressure and heart rate in patients with metabolic syndrome across Europe: insights from the GOOD survey. Journal of Human Hypertension. ISSN 0950-9240. 27(7), s. 412–416. doi: 10.1038/jhh.2012.61.
 • Skretteberg, Per Torger; Grundvold, Irene; Kjeldsen, Sverre Erik; Engeseth, Kristian; Liestøl, Knut & Erikssen, Gunnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Seven-Year Increase in Exercise Systolic Blood Pressure at Moderate Workload Predicts Long-Term Risk of Coronary Heart Disease and Mortality in Healthy Middle-Aged Men. Hypertension. ISSN 0194-911X. 61(5), s. 1134–1140. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00793.
 • Hassellund, Skjalg; Flaa, Arnljot; Kjeldsen, Sverre Erik; Seljeflot, Ingebjørg; Karlsen, Anette & Erlund, Iris [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Effects of anthocyanins on cardiovascular risk factors and inflammation in pre-hypertensive men: a double-blind randomized placebo-controlled crossover study. Journal of Human Hypertension. ISSN 0950-9240. 27(2), s. 100–106. doi: 10.1038/jhh.2012.4.
 • Schmieder, Roland E.; Grassi, Guido & Kjeldsen, Sverre Erik (2013). Patients with treatment-resistant hypertension report increased stress and anxiety: a worldwide study. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 31(3), s. 610–615. doi: 10.1097/HJH.0b013e32835d6e53.
 • Søraas, Camilla Lund; Friis, Charlotte Mathilde; Engebretsen, Kristin V Thunheim; Sandvik, Leiv; Kjeldsen, Sverre Erik & Tønnessen, Theis (2012). Troponin T is a better predictor than creatine kinase-MB of long-term mortality after coronary artery bypass graft surgery. American Heart Journal. ISSN 0002-8703. 164(5), s. 779–785. doi: 10.1016/j.ahj.2012.05.027.
 • Grundvold, Irene; Skretteberg, Torger; Liestøl, Knut; Gjesdal, Knut; Erikssen, Gunnar & Kjeldsen, Sverre Erik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Importance of physical fitness on the predictive effect of body mass index and weight gain on incident atrial fibrillation in healthy middle-aged men. American Journal of Cardiology. ISSN 0002-9149. 110(3), s. 425–432. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.03.043.
 • Hamrefors, Viktor; Sjögren, Marketa; Almgren, Peter; Wahlstrand, Björn; Kjeldsen, Sverre Erik & Hedner, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Pharmacogenetic implications for eight common blood pressure-associated single-nucleotide polymorphisms. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 30(6), s. 1151–1160. doi: 10.1097/HJH.0b013e3283536338.
 • Hassellund, Skjalg; Flaa, Arnljot; Kjeldsen, Sverre Erik; Seljeflot, Ingebjørg; Karlsen, Anette & Erlund, Iris [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Effects of anticyanins on blood pressure, cardiovasclular risk factors and stress reactivity. A double blind randomized placebo-controlled crossover study. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. doi: 10.1038/jhh.2012.4.
 • Weber, Michael A.; Julius, Stevo; Kjeldsen, Sverre Erik; Jia, Yan; Brunner, Hans R. & Zappe, Dion H. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Cardiovascular outcomes in hypertensive patients: comparing single-agent therapy with combination therapy. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 30(11), s. 2213–2222. doi: 10.1097/HJH.0b013e3283582ed6.
 • Okin, Peter M.; Kjeldsen, Sverre Erik; Julius, Stevo; Dahlöf, Björn & Devereux, Richard B (2012). Racial differences in sudden cardiac death among hypertensive patients during antihypertensive therapy: The LIFE study. Heart Rhythm. ISSN 1547-5271. 9(4), s. 531–537. doi: 10.1016/j.hrthm.2011.11.008.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Messerli, Franz H.; Chiang, Chern-En; Meredith, Peter A. & Liu, Lisheng (2012). Are fixed-dose combination antihypertensives suitable as first-line therapy? Current Medical Research and Opinion. ISSN 0300-7995. 28(10), s. 1685–1697. doi: 10.1185/03007995.2012.729505.
 • Sandset, Else Charlotte; Murray, Gordon D.; Bath, Philip M.W.; Kjeldsen, Sverre Erik & Berg, Eivind (2012). Relation Between Change in Blood Pressure in Acute Stroke and Risk of Early Adverse Events and Poor Outcome. Stroke. ISSN 0039-2499. 43(8), s. 2108–U174. doi: 10.1161/STROKEAHA.111.647362.
 • Okin, Peter M.; Kjeldsen, Sverre Erik; Lindholm, Lars H; Dahlöf, Björn & Devereux, Richard B (2012). The relationship of electrocardiographic left ventricular hypertrophy to decreased serum potassium. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 21(3), s. 146–152. doi: 10.3109/08037051.2011.649537.
 • Schmieder, Roland E.; Redon, Josep; Grassi, G.; Kjeldsen, Sverre Erik; Mancia, Giuseppe & Narkiewicz, Krzysztof [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). ESH Position Paper: Renal denervation - an interventional therapy of resistant hypertension. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 30(5), s. 837–841. doi: 10.1097/HJH.0b013e328352ce78.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mariampillai, Julian Eek; Kjeldsen, Sverre; Gjesdal, Knut Tjøl & Skretteberg, Torger (2022). Blood pressure during moderate or maximal exercise: hardly two sides of the same coin. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 40(6), s. 1243–1244. doi: 10.1097/HJH.0000000000003121.
 • Kjeldsen, Sverre; Zachs, Eran S.; Stokke, Ildri Maria; Wachtell, Kristian; Hille, Darcy A. & Høieggen, Aud [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Time-varying serum uric acid predicts new-onset atrial fibrillation in treated hypersensitive patients. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 40, s. e3–e3. doi: 10.1097/01.hjh.0000835312.59915.7b.
 • Kjeldsen, Sverre; Egan, Brent M.; Narkiewicz, Krzysztof; Kreutz, Reinhold; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2022). Thirty years with LIFE—a randomized clinical trial with more than 200 published articles on clinical aspects of left ventricular hypertrophy. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 31(1), s. 125–128. doi: 10.1080/08037051.2022.2083578.
 • Burnier, Michel; Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Egan, Brent & Kreutz, Reinhold (2022). Hypertension management during the COVID-19 pandemic: what can we learn for the future? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 31(1), s. 47–49. doi: 10.1080/08037051.2022.2058909.
 • Burnier, Michel & Kjeldsen, Sverre (2022). A 30th anniversary and a glimpse of the future. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 31(1), s. 1–3. doi: 10.1080/08037051.2021.2021638.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2021). Better drug adherence improves blood pressure control and lowers cardiovascular disease outcomes–from single pill combinations to monitoring of a nationwide health insurance database. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 30(3), s. 143–144. doi: 10.1080/08037051.2021.1917192.
 • Burnier, Michel; Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof & Oparil, Suzanne (2021). Cuff-less measurements of blood pressure: are we ready for a change? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 30(4), s. 205–207. doi: 10.1080/08037051.2021.1956178.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2021). Potential protective effects of antihypertensive treatments during the Covid-19 pandemic: from inhibitors of the renin-angiotensin system to beta-adrenergic receptor blockers. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 30(1), s. 1–3. doi: 10.1080/08037051.2021.1862483.
 • Gjesdal, Knut & Kjeldsen, Sverre (2021). Fusk og feil i forskning og forskningsformidling. Indremedisineren. ISSN 1891-1617. s. 54–57.
 • Kjeldsen, Sverre E.; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2021). The five RADIANCE-HTN and SPYRAL-HTN randomised studies suggest that the BP lowering effect of RDN corresponds to the effect of one antihypertensive drug. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. doi: 10.1080/08037051.2021.1995975.
 • Kreutz, Reinhold; Kjeldsen, Sverre E. & Mancia, Giuseppe (2021). Why we do not need a single independent international hypertension clinical practice guideline. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 39(11), s. 2125–2127. doi: 10.1097/HJH.0000000000002940.
 • Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel; Kjeldsen, Sverre & Oparil, Suzanne (2021). Combining proteomics, home blood pressure telemonitoring and patient empowerment to improve cardiovascular and renal protection. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 30(5), s. 267–268. doi: 10.1080/08037051.2021.1975878.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2020). Was it optimal to drop a diuretic as a first-line choice of drug treatment in the 2020 International Society of Hypertension Guidelines? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 29(6), s. 341–343. doi: 10.1080/08037051.2020.1838766.
 • Kreutz, Reinhold; Kjeldsen, Sverre; Burnier, Michel; Narkiewicz, Krzysztof; Oparil, Suzanne & Mancia, Giuseppe (2020). Disregard the reported data from the HYGIA project: blood pressure medication not to be routinely dosed at bedtime. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 38(11), s. 2144–2145. doi: 10.1097/HJH.0000000000002671.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2020). The International Society of Hypertension Guidelines 2020–a new drug treatment recommendation in the wrong direction? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 29(5), s. 264–266. doi: 10.1080/08037051.2020.1806494.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2020). Intensive systolic blood pressure control and prevention of new onset atrial fibrillation in the SPRINT study: is the association really controversial? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 29(4), s. 199–201. doi: 10.1080/08037051.2020.1782595.
 • Kreutz, Reinhold; Kjeldsen, Sverre; Burnier, Michel; Narkiewicz, Krzysztof; Oparil, Suzanne & Mancia, Giuseppe (2020). Blood pressure medication should not be routinely dosed at bedtime. We must disregard the data from the HYGIA project. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 29(3), s. 135–136. doi: 10.1080/08037051.2020.1747696.
 • Kjeldsen, Sverre & Os, Ingrid (2020). Poor reproducibility of masked and white coat uncontrolled hypertension: Important new information on MUCH and WUCH. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 41(16), s. 1572–1574. doi: 10.1093/eurheartj/ehz703.
 • Burnier, Michel; Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof & Oparil, Suzanne (2020). How to deal with the occurrence of rare drug-induced adverse events: the example of sprue-like enteropathy induced by olmesartan medoxomil and other angiotensin-receptor blockers. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 29(2), s. 68–69. doi: 10.1080/08037051.2020.1726101.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2020). The Health Outcomes Prevention and Evaluation 4 (HOPE 4) project: A successful community-based intervention to lower cardiovascular risk in people with hypertension. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 29(1), s. 1–2. doi: 10.1080/08037051.2020.1707440.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2019). Systolic blood pressure control prevents cognitive decline and slows development of white matter lesions in the brain: the SPRINT MIND study outcomes. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(6), s. 356–357. doi: 10.1080/08037051.2019.1678261.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2019). The PARAGON-Heart failure trial–another disappointment for heart failure patients with hypertension and preserved ejection fraction. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(5), s. 276–278. doi: 10.1080/08037051.2019.1664717.
 • Kjeldsen, Sverre & Os, Ingrid (2019). Are people with masked hypertension adherent to their antihypertensive medication? Hypertension. ISSN 0194-911X. 74(3), s. 497–498. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13350.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2019). The PARAGON Heart Failure trial–ongoing investigation of the angiotensin receptor antagonist/neprilysin inhibitor sacubitril/valsartan in heart failure patients with hypertension and preserved ejection fraction. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(4), s. 215–216. doi: 10.1080/08037051.2019.1625523.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2019). Need for multiple risk reduction strategies in clinical trials enrolling high risk patients - FOURIER investigating PCSK-9 inhibitor to lower cholesterol revisited. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(3), s. 144–145. doi: 10.1080/08037051.2019.1614278.
 • Kjeldsen, Sverre; Atar, Dan & von Lueder, Thomas Gero (2019). Angiotensin receptor neprilysin inhibition for the treatment of hypertension: The neglected child in cardiovascular pharmacotherapy. European Heart Journal (EHJ) - Cardiovascular Pharmacotherapy. ISSN 2055-6837. 5(2), s. 122–123. doi: 10.1093/ehjcvp/pvz005.
 • Kjeldsen, Sverre; Fadl Elmula, Fadl Elmula M. & Persu, Alexandre (2019). Future of Renal Sympathetic Denervation in the Treatment of Hypertension. Journal of the American College of Cardiology. ISSN 0735-1097. 73(13), s. 1643–1645. doi: 10.1016/j.jacc.2019.02.008.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2019). Will we ever use angiotensin receptor neprilysin inhibition (ARNi) for the treatment of hypertension? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(2), s. 75–76. doi: 10.1080/08037051.2019.1584975.
 • Burnier, Michel; Narkiewicz, Krzysztof; Kjeldsen, Sverre & Oparil, Suzanne (2019). New data on antihypertensive drugs and risk of cancer: should we worry? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(1), s. 1–3. doi: 10.1080/08037051.2019.1568182.
 • Kjeldsen, Sverre & Mancia, Giuseppe (2019). Unattended automated office vs. ambulatory blood pressure in people with high cardiovascular risk: implications for understanding the SPRINT results. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 37(1), s. 6–8. doi: 10.1097/HJH.0000000000001874.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2018). Intensive blood pressure lowering prevents mild cognitive impairment and possible dementia and slows development of white matter lesions in brain: the SPRINT Memory and Cognition IN Decreased Hypertension (SPRINT MIND) study. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 27(5), s. 247–248. doi: 10.1080/08037051.2018.1507621.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2018). Renal denervation achieved by endovascular delivery of ultrasound in RADIANCE-HTN SOLO or by radiofrequency energy in SPYRAL HTN-OFF and SPYRAL-ON lowers blood pressure. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 27(4), s. 185–187. doi: 10.1080/08037051.2018.1486178.
 • Kjeldsen, Sverre; Mariampillai, Julian Eek & Nilsson, Peter M. (2018). Optimal blood pressure target in diabetic and nondiabetic hypertensive patients. Circulation Research. ISSN 0009-7330. 123(5), s. 528–530. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.312763.
 • Mehlum, Maria Hollund; Liestøl, Knut; Kjeldsen, Sverre & Berge, Eivind (2018). Response to letters from Torp-Pedersen and colleagues and de Courson and colleagues. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 39(47), s. 4221–4221. doi: 10.1093/eurheartj/ehy605.
 • Kjeldsen, Sverre; Os, Ingrid & Nilsson, Peter M. (2018). Does intensive glucose control cancel out benefits of systolic blood pressure target <120 mmHg in patients with diabetes mellitus participating in accoRD? Hypertension. ISSN 0194-911X. 72(2), s. 291–293. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11455.
 • Burnier, M.; Oparil, Suzanne; Narkiewicz, Krzysztof & Kjeldsen, Sverre (2018). New 2017 American Heart Association and American College of Cardiology guideline for hypertension in the adults: major paradigm shifts, but will they help to fight against the hypertension disease burden? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 27(2), s. 62–65. doi: 10.1080/08037051.2018.1430504.
 • Kjeldsen, Sverre & Esler, Murray D. (2018). Take a blood pressure pill or undergo renal denervation? The Lancet. ISSN 0140-6736. doi: 10.1016/S0140-6736%2818%2931126-7.
 • Narkiewicz, Krzysztof; Kjeldsen, Sverre; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2018). Challenges in oscillometric blood pressure measurement in atrial fibrillation: looking for practical solutions. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 27(1), s. 1–2. doi: 10.1080/08037051.2017.1407218.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2017). Treatment strategies for comorbid conditions lower residual risk in patients with treated hypertension: FOURIER and other randomized outcome trials. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(5), s. 257–258. doi: 10.1080/08037051.2017.1357110.
 • Kjeldsen, Sverre; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2017). The INTERSTROKE Study: hypertension is by far the most important modifiable risk factor for stroke. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(3), s. 131–132. doi: 10.1080/08037051.2017.1292456.
 • Burnier, Michel; Narkiewicz, Krzysztof; Kjeldsen, Sverre & Oparil, Suzanne (2017). Renal denervation in hypertension: is it the end or the beginning of a SPYRAL? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(6), s. 319–320. doi: 10.1080/08037051.2017.1386539.
 • Messerli, Franz H.; Hofstetter, Louis; Agabiti-Rosei, Enrico; Burnier, Michel; Elliott, William J. & Franklin, Stanley S. [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2017). Reply. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 35(11), s. 2327–2328. doi: 10.1097/HJH.0000000000001526.
 • Klemsdal, Tor Ole; Gjelsvik, Bjørn E.; Elling, Inger; Johansen, Sirin; Kjeldsen, Sverre Erik & Kristensen, Øivind [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(16), s. 1164–1168. doi: 10.4045/tidsskr.17.0109.
 • Messerli, Franz H.; Hofstetter, Louis; Agabiti-Rosei, Enrico; Burnier, Michel; Elliott, William J. & Franklin, Stanley S. [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2017). Expertise: No longer a sine qua non for guideline authors? Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352. 35(8), s. 1564–1566. doi: 10.1097/HJH.0000000000001435.
 • Messerli, Franz H.; Hofstetter, Louis; Agabiti-Rosei, Enrico; Burnier, Michel; Elliott, William J. & Franklin, Stanley S. [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2017). Expertise: no longer a sine qua non for guideline authors? Hypertension. ISSN 0194-911X. 70(2), s. 235–237. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09470.
 • Burnier, Michel; Narkiewicz, Krzysztof & Kjeldsen, Sverre Erik (2017). Prevention of heart failure mortality and hospitalizations in SPRINT, EMPA-REG, ALLHAT and HYVET: are diuretics the clue? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(4), s. 193–194. doi: 10.1080/08037051.2017.1332478.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2017). The INTERSALT Study and the complex relationship between salt intake and blood pressure. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(2), s. 65–66. doi: 10.1080/08037051.2016.1274957.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof; Burnier, Michel & Oparil, Suzanne (2017). The Global Burden of Disease Study 2015 and Blood Pressure. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(1). doi: 10.1080/08037051.2016.1267557.
 • Messerli, Franz H.; Bangalore, Sripal & Kjeldsen, Sverre Erik (2017). Letter by Messerli et al Regarding Article, "the Implications of Blood Pressure Measurement Methods on Treatment Targets for Blood Pressure". Circulation. ISSN 0009-7322. 135(7), s. e45–e46. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025301.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof & Oparil, Suzanne (2017). Blood Pressure in 2016: increased impact factor and change of editors. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 25(6), s. 331–332. doi: 10.1080/08037051.2016.1274957.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Hedner, Thomas & Narkiewicz, Krzysztof (2016). HOPE-3, SPRINT, VALUE and a meta-analysis of trials in patients with diabetes support treatment of hypertension to a target below 140 mmHg. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 25(3), s. 131–132. doi: 10.1080/08037051.2016.1182857.
 • Kjeldsen, Sverre Erik & Lund-Johansen, Per (2016). Tynt grunnlag for å endre mål for blodtrykksbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(3), s. 209–210. doi: 10.4045/tidsskr.15.1298.
 • Hedner, Thomas; Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof & Oparil, Suzanne (2016). The polypill: an emerging treatment alternative for secondary prevention of cardiovascular disease. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 25(5), s. 276–279. doi: 10.3109/08037051.2016.1139324.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Oparil, Suzanne; Narkiewicz, Krzysztof & Hedner, Thomas (2016). The J-curve phenomenon revisited again: SPRINT outcomes favor target systolic blood pressure below 120 mmHg. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 25(1), s. 1–3. doi: 10.3109/08037051.2016.1096564.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof; Hedner, Thomas & Mancia, Giuseppe (2016). The SPRINT study: Outcome may be driven by difference in diuretic treatment demasking heart failure and study design may support systolic blood pressure target below 140 mmHg rather than below 120 mmHg. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 25(2), s. 63–66. doi: 10.3109/08037051.2015.1130775.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Fadl Elmula, Fadl Elmula M. & Persu, Alexandre (2015). The setback of renal denervation should not backfire on sympathetic overactivity in hypertension. Journal of the American College of Cardiology. ISSN 0735-1097. 65(13), s. 1322–1323. doi: 10.1016/j.jacc.2015.01.037.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Sørensen, Heidi; Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; Brekke, Magne; Gjønnæss, Eyvind & Hjørnholm, Ulla [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2014). Re: Renal sympatisk denervering ved terapiresistent hypertensjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(15), s. 1449–1450.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof; Oparil, Suzanne & Hedner, Thomas (2014). Hypertension Management by Practice Guidelines. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 23(1), s. 1–2. doi: 10.3109/08037051.2014.881646.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof; Oparil, Suzanne & Hedner, Thomas (2014). Renal denervation in treatment-resistant hypertension-Oslo RDN, Symplicity HTN-3 and INSPiRED randomized trials. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 23(3), s. 135–137. doi: 10.3109/08037051.2014.916896.
 • Mariampillai, Julian Eek; Fadl El Mula, Fadl El Mula Mohamed; HOFFMANN, PAVEL; Sørensen, Heidi; Høieggen, Aud & Kjeldsen, Sverre Erik (2014). Tvilsom effekt av renal denervering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(17), s. 1643–1644. doi: 10.4045/tidsskr.13.0276..
 • Grundvold, Irene; Skretteberg, Torger; Liestøl, Knut; Erikssen, Gunnar; Engeseth, Kristian & Gjesdal, Knut [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Predictors of atrial fibrillation differ in men with high vs low physical fitness. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 34, s. 1041–1041.
 • Sandset, Else Charlotte; Kjeldsen, Sverre Erik; Rothwell, P.M.; Bath, P & Berge, E. (2013). Effects of candesartan on blood pressure variability in acute stroke: Is it important for prognosis? Results from the Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial. Cerebrovascular Diseases. ISSN 1015-9770. 35, s. 91–91.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Os, Ingrid & Mahfoud, Felix (2013). Treatment resistant hypertension and renal sympathetic denervation: drug adherence and the consolidation of blood pressure lowering effects. EuroIntervention. ISSN 1774-024X. 9, s. R7–+. doi: 10.4244/EIJV9SRA1.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Hedner, Thomas; Narkiewicz, Krzysztof & Oparil, Suzanne (2013). Revisiting the pre-hypertension debate: Increasing evidence for treatment - or not? Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 22(6), s. 344–344. doi: 10.3109/08037051.2013.787711.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof; Oparil, Suzanne & Hedner, Thomas (2013). Blood pressure lowering effect of renal sympathetic denervation or placebo? - building expectations for Symplicity-HTN 3. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 22(5), s. 279–281. doi: 10.3109/08037051.2013.840445.
 • Søraas, Camilla Lund; Friis, Charlotte Mathilde; Engebretsen, Kristin V Thunheim; Sandvik, Leiv; Kjeldsen, Sverre Erik & Tønnessen, Theis (2013). Authors' reply to the letter from Dr Wang: Troponins after coronary artery bypass grafting: Continuous or cut-point approach? American Heart Journal. ISSN 0002-8703. 166(2). doi: 10.1016/j.ahj.2013.05.001.
 • Kjeldsen, Sverre Erik; Narkiewicz, Krzysztof; Oparil, Suzanne & Hedner, Thomas (2013). 2013 European Society of Hypertension/European Society of Cardiology Hypertension Guidelines. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 22(4), s. 191–192. doi: 10.3109/08037051.2013.817814.
 • Grundvold, Irene; Skretteberg, Per Torger; Engeseth, Kristian; Gjesdal, Knut; Kjeldsen, Sverre Erik & Arnesen, Harald [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Response to Letter by Morris et al Regarding Article, "Low Heart Rates Predict Incident Atrial Fibrillation in Healthy Middle-Aged Men" by Grundvold et al. Circulation Arrhythm Electrophysiology. 6(6), s. E102–E102. doi: 10.1161/CIRCEP.113.001154.
 • Hedner, Thomas; Narkiewicz, Krzysztof; Oparil, Suzanne & Kjeldsen, Sverre Erik (2013). Primary cardiovascular prevention by Mediterranean diet - The PREDIMED trial. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 22(3), s. 129–130. doi: 10.3109/08037051.2013.793882.
 • Kjeldsen, Sverre Erik & Mancia, Giuseppe (2013). Wolfgang Kiowski 1949-2012 In Memoriam. Hypertension. ISSN 0194-911X. 61(2), s. 268–269. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00619.
 • Mahfoud, F & Kjeldsen, Sverre Erik (2013). Catheter-based renal denervation: a word of caution. EuroIntervention. ISSN 1774-024X. 8(9), s. 997–998. doi: 10.4244/EIJV8I9A152.
 • Grundvold, Irene; Skretteberg, Per Torger; Liestoel, K; Gjesdal, K; Kjeldsen, Sverre Erik & Arnesen, H [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Resting and exercise heart rate as predictors of incident atrial fibrillation in healthy middle-aged men. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 33, s. 374–375.
 • Engeseth, Kristian; Skretteberg, Per Torger; Grundvold, Irene; Liestøl, Knut; Erikssen, Gunnar & Erikssen, Jan Emil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). 7-year reduction of exercise max heart rate predicts new onset diabetes. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 33, s. 886–887.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:40 - Sist endret 2. okt. 2020 12:01