Sverre Erik Kjeldsen

Professor emeritus - Hjertemedisinsk avdeling
Bilde av Sverre Erik Kjeldsen
English version of this page
Telefon +47 22119100
Mobiltelefon +4799224616
Rom Søsterhjemmet, 1. etasje mot Bygg 3
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål sykehus Kirkeveien 166 0407 Oslo
Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Akuttmedisin inklusive akutte forgiftninger
 • Forskning relatert til hypertensjon; patofysiologi, epidemiologi og behandling
 • Hypertensiv hjertesykdom (venstre ventrikkel hypertrofi)
 • Evidence based medicine (randomized clinical trials)
 • Veiledet/medforfattet ca. 50 doktorgrader ved Universitet i Oslo

CITATION STATUS – SEPTEMBER 8, 2020

Web of Science H-index = 79 and Total Publications = 978

Sum of Times Cited = 51,183 by 34,476 Articles

Average Citations per Item =  52.33

PUB MED STATUS – April 2020:  710 publications

Undervisning

 • Klinisk kardiologi modul 3 og 8, tidligere 5. semester, forelesninger om utredning og behandling av hypertensjon, hjertesvikt, hjerteklaffefeil, hjerteinfarkt, atrieflimmer
 • Mangeårig leder for eksamenskommisjonen indremedisin og kirurgi
 • 650 inviterte akademiske forelesninger internasjonale kongresser og foreninger
 • European Society of Hypertension Summer School 20 år
 • Visiting Faculty International Society of Hypertension and American College of Cardiology

Bakgrunn

 • Cand. med Universitetet i Oslo 1979; Dr. med. UiO 1984; ECFMG 1986
 • Spesialist indremedisin og kardiologi; utdannet ved Ullevål sykehus, Oslo og University of Michigan Hospital, Ann Arbor, Michigan, USA
 • Overlege akuttmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, 1989-1993
 • Seksjonsoverlege Hjertemedisinsk avdeling Ullevål sykehus 1993-2020
 • Sjefslege Hjerte-Lunge senteret Ullevål sykehus 1999-2005
 • Fellow American Heart Association (FAHA), European Society Cardiology (FESC) & American College Cardiology (FACC)
 • Professor II hjertemedisin UiO 2003-2020; emeritus fra 1.10.2020

Priser

 • International Society Hypertension Fellowship Award 1988
 • Cardiovasc Grand Rounds, Harvard Medical School, Boston 1989
 • Ullevaal University Hospital Research Award 1992
 • Blood Pressure Young Author Award 1997
 • Norwegian Society Cardiol (Ole Storstein’s) Scientific Award 2002
 • Ullevaal University Hospital Research Award 2003
 • Honorary Member Swedish Society of Hypertension 2004
 • Honorary Member Hungarian Society of Hypertenson 2005
 • Invited Lecturer, BHS Annual Scientific Meeting, Cambridge, UK 2007
 • Honorary Member Bulgarian Society of Hypertension 2007
 • Lennart Hansson Memorial Award and Lecture, ESH/ISH Berlin 2008
 • Honorary Member Polish Society of Hypertension 2008
 • Honorary Member Danish Society of Hypertension 2011
 • Harry Boström Memorial Lecture, Stockholm 2012
 • Hjerteprisen, Norwegian Council for Cardiovascular Diseases 2013
 • Robert Tigerstedt Award, Finish Society of Hypertension, Helsinki 2013
 • Thomson Reuter – most Highly Cited Researchers 2002-2012
 • Lecturer of the year, Belgisch Hypertensie Comité 2016
 • Thomson Reuter – most Highly Cited Researchers 2014-2016
 • Orkidépris (Orchid Prize), Norwegian Medical Association 2018
 • Alberto Zanchetti (European Society Hypertension) Life Time Achievement Award 2018
 • Oslo University Hospital Research Award (co-shared) 2018, 2019
 • Honorary Member of 1st Academic China National Health Com 2019

Verv

 • Coordinator, Associate Chair, Executive Committee or Steering Committe member in RCT mega-trials (HOT, NORDIL, INSIGHT, LIFE, VALUE, ASCOT, ACCOMPLISH, SCAST)
 • Chair/Co-Chair BEAUTY, DISTINCT, OSLO-RDN, ENCOReD, Oslo Ischemia Study, IDA
 • Norwegian Society of Hypertension 1987-
 • Council European Society of Hypertension 1999-2009
 • President European Society of Hypertension 2005-07
 • Chair, 20th. Scientific Meeting European Society of Hypertension, Oslo 2010
 • Member 2003, 2007, 2013 og 2018 ESC/ESH Hypertension Guidelines Committes
 • Sekretær Hjertekirurgiutvalget Ullevål sykehus 1997
 • Medlem Helsedirektoratets ekspertgruppe for retningslinjer i forebyggende kardiologi
 • Editor in Chief, Blood Pressure 2016-
 • Editorial Board, HYPERTENSION.AHA
 • Clinical Trialist Reviewer Lancet

Samarbeid

 • Assistent Prof. of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, 1987-1989
 • Visiting Prof. of Medicine, U of Michigan, Ann Arbor, 1989-2002
 • Adjunct Prof. of Cardiovasc Medicine, U of Michigan, Ann Arbor, 2002-
 • Nasjonalt forskningssamarbeid Haukeland, St. Olav og Tromsø
 • Internasjonalt forskningssamarbeid med spesielt Imperial College, London; Oxford, UK; Sahlgrenska, Gøteborg; Karolinska, Stockholm; Glostrup, København; Helsinki, Finland; Pompidou, Paris; Milan-Bicocca, Milano; Padova, Italia; Lausanne, Sveits; Gdansk, Polen; Barcelona, Spania; Leuven og Brussel, Belgia; Shanghai og Beijing, Kina; Baker, Melbourne; University of Birmingham, Alabama; Weill Medical College of Cornell, New York; Northwestern University, Chicago; foruten University of Michigan, Ann Arbor
Emneord: Hypertensjon, Venstre Ventrikkel Hypertrofi, Clinical Trials
Publisert 13. apr. 2011 11:40 - Sist endret 2. okt. 2020 12:01