English version of this page

Hjertemedisinsk avdeling

Avdelingen har et stort forskningsmiljø og driver med utstrakt undervisning på alle nivåer.

Viktige temaer er klinisk hjerteforskning, iskemisk hjertesykdom, karidovaskulære markører og studier knyttet til akutt hjerteinfarkt.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS HF Ullevål sykehus, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygning 3 0450 Oslo Telefon: +47 22119100

Enhetskoder

Koststed 13153005 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531110 Vortex, FS m.m.