Tore Gunnar Abrahamsen

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}
Bilde av Tore Gunnar Abrahamsen
English version of this page
Rom E1.3001
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 OSLO
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo
{## [call[person:affiliation, {, primaryunit, :, false, ,, hidestudentaff, :, false, }]] ##}

Faglige interesser

 • Barn med primær immunsvikt
 • Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter
 • Soppinfeksjoner
 • Antibiotika bruk

Bakgrunn

 • Professor emeritus ved Universitetet i Oslo
 • Leder av forskningsgruppen "Infeksjon og immunsvikt hos barn" gjennom mange år
 • fra 2011 - Medisinskfaglig rådgiver  ved Barnemedisinsk avdeling
 • fra 2010 - Seksjonsleder for Seksjon for spesialisert barnemedisin og transplantasjon, Barnemedisinsk avdeling, Kvinne- og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus
 • fra 2002 - Professor i barnesykdommer
 • 1986 - Spesialist i barnesykdommer
 • 1978 - Dr.med. i "Immunopathological studies of the rheumatoid inflammation"

Undervisning

 • Undervisningsleder i pediatri

Verv

 • Medlem i antibiotikakomitéen, Oslo Universitetssykehus
 • Medlem i fagrådet for Norsk Immunsviktforening

Samarbeid

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid om diagnose/behandling/oppfølging av barn med primær immunsvikt

Emneord: Immunsvikt, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter, Soppinfeksjoner, Antibiotikabruk

Publikasjoner

 • Popperud, Trine H.; Gul, Kiran A.; Brunborg, Cathrine; Olaussen, Richard W; Abrahamsen, Tore G & Osnes, Liv T. N. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Thymectomy in Juvenile Myasthenia Gravis Is Safe Regarding Long Term Immunological Effects. Frontiers in Neurology. ISSN 1664-2295. 12, s. 1–6. doi: 10.3389/fneur.2021.596859. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Annika Klungland; Diseth, Trond H; Abrahamsen, Tore G; Halvorsen, Kathleen; Reinfjell, Trude & Erichsen, Hans Christian (2021). Primary antibody deficiency: The impact on the quality of life and mental health of affected children and their parents. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 110, s. 1645–1652. doi: 10.1111/apa.15752. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gul, Kiran Aftab; Strand, Janne Maren; Pettersen, Rolf Dagfinn; Brun, Henrik & Abrahamsen, Tore G (2020). T-cell Receptor Excision Circles in Newborns with Heart Defects. Pediatric Cardiology. ISSN 0172-0643. 41(4), s. 809–815. doi: 10.1007/s00246-020-02317-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grinde, Dina Mikhailovna; Øverland, Torstein; Lima, Kari; Schjalm, Camilla; Mollnes, Tom Eirik & Abrahamsen, Tore G (2020). Complement Activation in 22q11.2 Deletion Syndrome. Journal of Clinical Immunology. ISSN 0271-9142. 40(3), s. 515–523. doi: 10.1007/s10875-020-00766-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Janne Maren; Gul, Kiran Aftab; Erichsen, Hans Christian; Lundman, Emma; Berge, Mona C. & Trømborg, Anette Kjoshagen [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2020). Second-Tier Next Generation Sequencing Integrated in Nationwide Newborn Screening Provides Rapid Molecular Diagnostics of Severe Combined Immunodeficiency. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 11. doi: 10.3389/fimmu.2020.01417. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hope, Sigrun; Nærland, Terje; Høyland, Anne Lise; Torske, Tonje; Malt, Eva & Abrahamsen, Tore G [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2020). Higher vitamin B12 levels in neurodevelopmental disorders than in healthy controls and schizophrenia A comparison among participants between 2 and 53 years. The FASEB Journal. ISSN 0892-6638. 34(6), s. 8114–8124. doi: 10.1096/fj.201900855RRR.
 • Aresvik, Dina Mikhailovna; Øverland, Torstein; Lima, Kari; Pettersen, Rolf Dagfinn & Abrahamsen, Tore G (2019). Lymphocyte Apoptosis and FAS Expression in Patients with 22q11.2 Deletion Syndrome. Journal of Clinical Immunology. ISSN 0271-9142. 39(1), s. 65–74. doi: 10.1007/s10875-018-0579-7.
 • Knudsen, Per Kristian; Gammelsrud, Karianne Wiger; Alfsnes, Kristian; Steinbakk, Martin; Abrahamsen, Tore G & Müller, Fredrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Transfer of a bla CTX-M-1-carrying plasmid between different Escherichia coli strains within the human gut explored by whole genome sequencing analyses. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8(1). doi: 10.1038/s41598-017-18659-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Filip, Charles; Impieri, Davide; Aagenæs, Ingegerd; Breugem, Corstiaan C.; Høgevold, Hans Erik & Særvold, Tone [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Adults with 22q11.2 deletion syndrome have a different velopharyngeal anatomy with predisposition to velopharyngeal insufficiency. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. ISSN 1748-6815. 71(4), s. 524–536. doi: 10.1016/j.bjps.2017.09.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensvold, Hans Jørgen; Lang, Astri Maria; Strømmen, Kenneth; Abrahamsen, Tore G; Øglænd, Bjørn Edvin & Pripp, Are Hugo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Strictly controlled glucose infusion rates are associated with a reduced risk of hyperglycaemia in extremely low birth weight preterm infants. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 107(3), s. 442–449. doi: 10.1111/apa.14164.
 • Knudsen, Per Kristian; Brandtzæg, Petter; Høiby, Ernst Arne; Bohlin, Jon; Samuelsen, Ørjan & Steinbakk, Martin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Impact of extensive antibiotic treatment on faecal carriage of antibiotic-resistant enterobacteria in children in a low resistance prevalence setting. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(11). doi: 10.1371/journal.pone.0187618. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gul, Kiran Aftab; Stiansen-Sonerud, Tonje; Fjærli, Hans Olav; Nakstad, Britt; Abrahamsen, Tore G & Inchley, Christopher (2017). Thymus activity measured by T-cell receptor excision circles in patients with different severities of respiratory syncytial virus infection. BMC Infectious Diseases. ISSN 1471-2334. 17(18), s. 1–8. doi: 10.1186/s12879-016-2148-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Sorte, Hanne Sørmo; Samarakoon, Pubudu Saneth; Gambin, Tomasz; Chinn, Ivan K. & Akdemir, Zeynep H.C. [Vis alle 51 forfattere av denne artikkelen] (2016). Primary immunodeficiency diseases: Genomic approaches delineate heterogeneous Mendelian disorders. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 139(1), s. 232–245. doi: 10.1016/j.jaci.2016.05.042.
 • Sorte, Hanne Sørmo; Osnes, Liv T. N.; Fevang, Børre; Aukrust, Pål; Erichsen, Hans Christian & Backe, Paul Hoff [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2016). A potential founder variant in CARMIL2/RLTPR in three Norwegian families with warts, molluscum contagiosum, and T-cell dysfunction. Molecular Genetics & Genomic Medicine. ISSN 2324-9269. 4(6), s. 604–616. doi: 10.1002/mgg3.237.
 • Aresvik, Dina; Lima, Kari; Øverland, Torstein; Mollnes, Tom Eirik & Abrahamsen, Tore G (2016). Increased Levels of Interferon-Inducible Protein 10 (IP-10) in 22q11.2 Deletion Syndrome. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 83(3), s. 188–194. doi: 10.1111/sji.12406.
 • Stensvold, Hans Jørgen; Strømmen, Kenneth; Lang, Astri Maria; Abrahamsen, Tore G; Steen, Eline Kjørsvik & Pripp, Are Hugo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Early enhanced parenteral nutrition, hyperglycemia, and death among extremely low-birth-weight infants. JAMA pediatrics. ISSN 2168-6203. 169(11), s. 1003–1010. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.1667.
 • Raastad, Ragnhild; Tvete, Ingunn Fride; Abrahamsen, Tore G; Berild, Dag; Leegaard, Truls Michael & Walberg, Mette [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). A worrying trend in weight-adjusted paediatric antibiotic use in a Norwegian tertiary care hospital. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 104(7), s. 687–692. doi: 10.1111/apa.12994.
 • Gul, Kiran Aftab; Øverland, Torstein; Osnes, Liv T. N.; Baumbusch, Lars Oliver; Pettersen, Folf Dagfinn & Lima, Kari [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Neonatal Levels of T-cell Receptor Excision Circles (TREC) in Patients with 22q11.2 Deletion Syndrome and Later Disease Features. Journal of Clinical Immunology. ISSN 0271-9142. 35(4), s. 408–415. doi: 10.1007/s10875-015-0153-5.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Backe, Paul Hoff; Sorte, Hanne Sørmo; Mørkrid, Lars; Chokshi, N.Y. & Erichsen, Hans Christian [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2014). PGM3 mutations cause a congenital disorder of glycosylation with severe immunodeficiency and skeletal dysplasia. American Journal of Human Genetics. ISSN 0002-9297. 95(1), s. 96–107. doi: 10.1016/j.ajhg.2014.05.007.
 • Bigorgne, Amélie E.; Farin, Henner F.; Lemoine, Roxane; Mahlaoui, Nizar; Lambert, Nathalie & Gil, Marine [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2014). TTC7A mutations disrupt intestinal epithelial apicobasal polarity. Journal of Clinical Investigation. ISSN 0021-9738. 124(1), s. 328–337. doi: 10.1172/JCI71471.
 • Filip, Charles; Matzen, Per Michael; Aukner, Ragnhild; Moe, Marianne; Høgevold, Hans Erik & Åbyholm, Frank [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Superiorly Based Pharyngeal Flap for Treatment of Velopharyngeal Insufficiency in Patients With 22q11.2 Deletion Syndrome. The Journal of craniofacial surgery (Print). ISSN 1049-2275. 24(2), s. 501–504. doi: 10.1097/SCS.0b013e31827c84f2.
 • Nordgarden, Hilde; Lima, Kari; Skogedal, Nina ; Følling, Ivar; Storhaug, Kari & Abrahamsen, Tore G (2012). Dental developmental disturbances in 50 individuals with the 22q11.2 deletion syndrome; relation to medical conditions? Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. 70(3), s. 194–201. doi: 10.3109/00016357.2011.629624.
 • Lima, Kari; Abrahamsen, Tore G; Wolff, Anette Susanne Bøe; Husebye, Eystein Sverre; Alimohammadi, Mohammad & Kämpe, Olle [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Hypoparathyroidism and autoimmunity in the 22q11.2 deletion syndrome. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN 0804-4643. 165(2), s. 345–352. doi: 10.1530/EJE-10-1206.
 • Aresvik, Diana; Pettersen, Folf Dagfinn; Abrahamsen, Tore G & Wright, Marianne (2010). 5-Fluorouracil-induced Death of Jurkat T-Cells - A Role for Caspases and MCL-1. Anticancer Research. ISSN 0250-7005. 30(10), s. 3879–3887.
 • Warris, A.; Onken, Annette; Gaustad, Peter; Janssen, W; van der Lee, H & Verweij, P. E. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Point-of-use filtration method for the prevention of fungal contamination of hospital water. Journal of Hospital Infection. ISSN 0195-6701. 76(1), s. 56–59. doi: 10.1016/j.jhin.2010.03.014.
 • Lima, Kari; Følling, Ivar; Eiklid, Kristin Louise; Natvig, Solveig & Abrahamsen, Tore G (2010). Age-dependent clinical problems in a Norwegian national survey of patients with the 22q11.2 deletion syndrome. European Journal of Pediatrics. ISSN 0340-6199. 169(8), s. 983–989. doi: 10.1007/s00431-010-1161-3.
 • Lima, Kari; Abrahamsen, Tore G; Følling, Ivar; Natvig, Solveig; Ryder, LP & Olaussen, Richard W (2010). Low thymic output in the 22q11.2 deletion syndrome measured by CCR9+CD45RA+T cell counts and T cell receptor rearrangement excision circles. Clinical and Experimental Immunology. ISSN 0009-9104. 161(1), s. 98–107. doi: 10.1111/j.1365-2249.2010.04152.x.
 • Lappegård, Knut Tore; Lappegård, KT; Lappegård, Knut Tore; Christiansen, Dorte; Christensen, D & Pharo, Anne [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Human genetic deficiencies reveal the roles of complement in the inflammatory network: Lessons from nature. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 106(37), s. 15861–15866. doi: 10.1073/pnas.0903613106.
 • Riise, OR; Handeland, KS; Cvancarova, M; Wathne, KO; Nakstad, Britt & Abrahamsen, Tore G [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Incidence and characteristics of arthritis in Norwegian children: A population-based study. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 121. doi: 10.1542/peds.2007-0291.
 • Glosli, H; Stray-Pedersen, A; Brun, AC; Holtmon, LW; Tønjum, Tone & Chapgier, A [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Infections due to various atypical mycobacteria in a Norwegian multiplex family with dominant interferon-gamma receptor deficiency. Clinical Infectious Diseases. ISSN 1058-4838. 46. doi: 10.1086/525855.
 • Abrahamsen, Tore G; Andresen, Stein Erik; Haug, Ola; Lelek, Michaela; Ringertz, Signe H & Berild, Dag [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2008). A controlled intervention study to improve antibiotic use in a Russian paediatric hospital. International Journal of Antimicrobial Agents. ISSN 0924-8579. 31(5), s. 478–483. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2008.01.009.
 • Abrahamsen, Tore G & Nordal, Helge Jostein (2007). Infeksjoner i nervesystemet. I Gjerstad, Leif; Skjeldal, Ola & Helseth, Eirik (Red.), Nevrologi og nevrokirurgi (4. utg). Forlaget Vett & Viten AS. ISSN 8241206283. s. 463–478.
 • Klingenberg, Claus; Rønnestad, A; Anderson, A S; Abrahamsen, TG; Zorman, J & Villaruz, A [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2007). Persistent strains of coagulase-negative staphylococci in a neonatal intensive care unit: virulence factors and invasiveness. Clinical Microbiology and Infection (CMI). ISSN 1198-743X. 13, s. 1100–1111. doi: 10.1111/j.1469-0691.2007.01818.x.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Børresen-Dale, Anne-Lise ; Paus, E; Lindman, C.R; Burgers, T. & Abrahamsen, Tore G (2007). Alpha fetoprotein is increasing with age in ataxia–telangiectasia. European journal of paediatric neurology. ISSN 1090-3798. 11(6), s. 375–380. doi: 10.1016/j.ejpn.2007.04.001.
 • Winn, R.M.; Warris, A; Gaustad, Peter & Abrahamsen, Tore G (2007). The effect of antifungal agents and human monocytes on in vitro galactomannan release by Aspergillus spp. in liquid culture medium. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology. ISSN 0903-4641. 115, s. 1364–1369.
 • Abrahamsen, Tore G & Stray-Pedersen, Asbjørg (2006). Medfødt immunsvikt. I Wesenberg, Finn (Red.), Veileder i generell pediatri. Norsk barnelegeforening (NBF). ISSN 8280700404.
 • Lehne, Gustav; Haneberg, Bjørn; Gaustad, Peter; Johansen, Per Wiik; Preus, Hans Ragnar & Abrahamsen, Tore G (2006). Oral administration of a new soluble branched β-1,3-D-glucan is well tolerated and can lead to increased salivary concentrations of immunoglobulin A in healthy volunteers. Clinical and Experimental Immunology. ISSN 0009-9104. 143(1), s. 65–69. doi: 10.1111/j.1365-2249.2005.02962.
 • Ørstavik, Karen Helene; Kristiansen, Marianne; Knudsen, Gun Peggy Strømstad; Storhaug, K; Vege, Åshild & Eiklid, Kristin Louise [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2006). Novel splicing mutation in the NEMO (IKK-gamma) gene with severe immunodeficiency and heterogeneity of X-chromosome inactivation. American Journal of Medical Genetics. ISSN 0148-7299. 140(1), s. 31–39. doi: 10.1002/ajmg.a.31026.
 • Wisløff, Torbjørn Fosen; Abrahamsen, Tore G; Bergsaker, Marianne A Riise; Løvoll, Øistein & Kristiansen, Ivar Sønbø (2006). Vaccination--value for money? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 126, s. 2670–3.
 • Wisløff, Torbjørn Fosen; Abrahamsen, Tore G.; Bergsaker, Marianne A Riise; Løvoll, Øistein; Møller, Per & Pedersen, Maren Kristine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Cost effectiveness of adding 7-valent pneumococcal conjugate (PCV-7) vaccine to the Norwegian childhood vaccination program. Vaccine. ISSN 0264-410X. 24(29-30), s. 5690–5699. doi: 10.1016/j.vaccine.2006.04.042.
 • Abrahamsen, Tore G & Stray-Pedersen, Asbjørg (2005). Medfødt immunsvikt. I Wesenberg, Finn (Red.), VEILEDER I AKUTT PEDIATRI. Norsk Barnelegeforening.
 • Rønnestad, Arild Erlend; Abrahamsen, Tore G; Medbø, Sverre; Reigstad, Hallvard; Lossius, Kristin & Kaaresen, Per Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Septicemia in the First Week of Life in a Norwegian National Cohort of Extremely Premature Infants. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 115(3), s. 262–268.
 • Rønnestad, Arild Erlend; Abrahamsen, Tore G; Medbø, Sverre; Reigstad, Hallvard; Lossius, Kristin & Kaaresen, Per Ivar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2005). Late-Onset Septicemia in a Norwegian National Cohort of Extremely Premature Infants Receiving Very Early Full Human Milk Feeding. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 115(3), s. 269–275.
 • Abrahamsen, Tore G (2005). Feber. Helsenytt for alle. ISSN 0333-2861.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Aaberge, IS; Fruh, Andreas & Abrahamsen, Tore G (2005). Pneumococcal conjugate vaccine followed by pneumococcal polysaccharide vaccine; immunogenicity in patients with ataxia-telangiectasia. Clinical and Experimental Immunology. ISSN 0009-9104. 140(3), s. 507–516.
 • Warris, Adilia; Netea, M.G.; Verweij, Paul E.; Gaustad, Peter; Kullberg, Bart Jan & Weemaes, Corry M.R. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Cytokine responses and regulation of interferon-gamma release by human mononuclear cells to Aspergillus fumigatus and other filamentous fungi. Medical Mycology. ISSN 1369-3786. 43(7), s. 613–621. doi: 10.1080/13693780500088333.
 • Klingenberg, Claus; Aarag, Elizabeth; Rønnestad, A; Sollid, johanna u ericson; Abrahamsen, TG & Kjeldsen, Gry [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Coagulase-negative Staphylococcal Sepsis among Neonates: Association between Antibiotic Resistance, Biofilm Formation and the Host Inflammatory Response. The Pediatric Infectious Disease Journal. ISSN 0891-3668. 24, s. 817–822.
 • Rønnestad, Arild; Abrahamsen, Tore G.; Medbø, Sverre; Reigstad, Hallvard; Lossius, Kristin & Kaaresen, Per Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Septicemia in the First Week of Life in a Norwegian National Cohort of Extremely Premature Infants. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 115, s. e262–e268. doi: 10.1542/peds.2004-1834.
 • Rønnestad, Arild; Abrahamsen, Tore G.; Medbø, Sverre; Reigstad, Hallvard; Lossius, Kristin & Kaaresen, Per Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Late-Onset Septicemia in a Norwegian National Cohort of Extremely Premature Infants Receiving Very Early Full Human Milk Feeding. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 115, s. e269–e276. doi: 10.1542/peds.2004-1833.
 • Etokebe, Godfrey Essien; Abrahamsen, Tore G; Bogen, Bjarne & Spurkland, Anne (2004). Tumour necrosis factor receptor superfamily member 6 gene mutation detection by denaturing high-performance liquid chromatography. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 59, s. 496–503.
 • Wright, Marianne; Clausen, Hanne K. & Abrahamsen, Tore G (2004). Liver cells respond to Aspergillus fumigatus with an increase in C3 secretion and C3 gene expression as well as an expression increase in TLR2 and TLR4. Immunology Letters. ISSN 0165-2478. 95(1), s. 25–30.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Jónsson, T; Heiberg, Arvid; Lindman, C.R; Widing, Eva & Aaberge, Ingeborg S. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). The impact of an early truncating founder ATM mutation on immunoglobulins, specific antibodies and lymphocyte populations in atacia-telangiectasia patients and their parents. Clinical and Experimental Immunology. ISSN 0009-9104. 137(1), s. 179–186. doi: 10.1111/j.1365-2249.2004.0249.
 • Myhre, Anne Grethe; Stray-Pedersen, Asbjørg; Eide, E; Veimo, D.; Knappskog, P.M. & Abrahamsen, Tore G [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Chronic mucocutaneous candidiasis and primary hypothyroidism in two families. European Journal of Pediatrics. ISSN 0340-6199. 163(10), s. 604–611.
 • Stray-Pedersen, Arne; Jonsson, T.; Heiberg, A; Lindman, CR; Widing, E & Aaberge, Ingeborg Aase S. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). The impact of an early truncating founder ATM mutaion on Immunoglobulins,spesifc antibodies and lymphocyte populations in ataxia-telangiectasia patients and their parents. Clinical and Experimental Immunology. ISSN 0009-9104. s. 179–186.
 • Abrahamsen, Tore G (2003). Infeksjoner i sentralnervesystemet hos barn, Nevrologi og nevrokirurgi (3.utg)fra barn til voksen;undersøkelse, diagnose, behandling. Vett og Viten. s. 477–479.
 • Wathne, Karl-Olaf; Fjaerli, H.O.; Flaegstad, T & Abrahamsen, Tore G (2003). Flere barn bør vaksineres mot pneumokokker! Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 9(123), s. 1198–2000.
 • Farstad, H; Gaustad, Peter; Kristiansen, P. A.; Perminov, G & Abrahamsen, Tore G (2003). Cerebral venous thrombosis and Escherichia coli infection in neonates. Acta Paediatrica Scandinavica. ISSN 0001-656X. 92(2), s. 254–257.
 • Amundsen, H. F.; Stray-Pedersen, Asbjørg; Tjønnfjord, Geir Erland & Abrahamsen, Tore G (2003). Kronisk neutrolpeni - inndeling og behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 6(123), s. 624–626.
 • Amundsen, H. F.; Stray-Pedersen, Asbjørg; Tjønnfjord, Geir Erland & Abrahamsen, Tore G (2003). Pasienter med alvorlig kronisk neutropeni. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 6(123), s. 621–623.
 • Warris, A.; Netea, M.G.; Wang, Jacob Edward; Kullberg, B.J.; Gaustad, Peter & Verweij, P. E. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Cytokine release in healthy donors and patients with chronic granulomatous disease upon stimulation with Aspergillus fumigatus. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. ISSN 0036-5548. 35, s. 482–487.
 • Warris, A.; Klaassen, C.H.W; Meis, J.F.G.M.; de Ruiter, M.T; de Valk, H.A. & Abrahamsen, Tore G (2003). Molecular epidemiology of Aspergillus fumigatus isolates recovered from water, air and patients shows two clusters of genetically distinct strains. Journal of Clinical Microbiology. ISSN 0095-1137. 41, s. 4101–4106.
 • Warris, A.; Voss, A.; Abrahamsen, Tore G & Verweij, P. E. (2002). Contamination of hospital water with Aspergillus fumigatus and other molds: where do they come from? Clinical Infectious Diseases. ISSN 1058-4838. 34.

Se alle arbeider i Cristin

 • Abrahamsen, Tore G (2019). Helping on call paediatricians to identify acute primary immunodeficiency diseases. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 108(12), s. 2127–2128. doi: 10.1111/apa.15000.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Sorte, Hanne Sørmo; Rødningen, Olaug Kristin; Lyle, Robert; Gonzaga-Jauregui, C G & Hanson, C I [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2012). THE UTILITY OF EXOME SEQUENCING IN PRIMARY IMMUNODEFICIENCY DISEASES AND IMMUNODYSREGULATIVE DISORDERS. Journal of Clinical Immunology. ISSN 0271-9142. 32(Supp. 1), s. 184–185.
 • Andersen, C; Pettersen, Renate Regine; Aresvik, D; Wright, Marianne & Abrahamsen, Tore G (2008). Gliotoxin mediated apoptotic cell death in Jurkat cells. International Journal of Infectious Diseases. ISSN 1201-9712. 12, s. S47–S47.
 • Aresvik, Dina; Pettersen, Folf Dagfinn; Abrahamsen, Tore G & Wright, Marianne (2008). 5-Fluorouracil Induces Cell Death in Jurkat E6 T cells.
 • Aresvik, Dina; Pettersen, Folf Dagfinn; Abrahamsen, Tore G & Wright, Marianne (2008). 5-Fluorouracil Induced Cell Death in leukemic T-cell line Jurkat E6.
 • Lappegård, KT; Christiansen, D; Abrahamsen, Tore G; Salvesen, Bodil; Lambris, JD & Mollnes, TE (2007). Complement is essential for phenotypic shift of leukocytes to a pro-inflammatory and pro-thrombotic state in a whole blood model of sepsis: Evidence from genetically complement-deficient patients. Molecular Immunology. ISSN 0161-5890. 44, s. 3919–3919.
 • Abrahamsen, Tore G (2007). Livet med Marthe. [Avis]. Kvinner og Klær (KK).
 • Lappegård, KT; Christiansen, D; Fadnes, D; Abrahamsen, Tore G; Salvesen, Bodil & Lambris, JD [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Complement is essential for phenotypic shift of leukocytes to a pro-inflammatory and pro-thrombotic state in a whole blood model of inflammation: Evidence from genetically complement-deficient patients.
 • Aresvik, Dina; Pettersen, Folf Dagfinn; Abrahamsen, Tore G & Wright, Marianne (2007). 5-Fluorouracil induces Death in Jurkat E6 cells.
 • Klingenberg, Claus; Rønnestad, Arild Erlend; Anderson, Annaliesa; Abrahamsen, Tore G; Flægstad, Trond & Sollid, J.E. (2006). Persistent strains of coagulase negative staphylococci in a neonatal intensive care unit are characterized by high levels of biofilm production and antibiotic resistance. European Society for Pediatric Infectious Diseases, Meeting Abstract Book.
 • Løvoll, Ø.; Wisløff, TF; Abrahamsen, Tore G; Pedersen, M.; Bergsaker, M.A.R. & Møller, P [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Cost-Effectiveness of Adding 7-Valent Pneumococcal Conjugate (PCV-7) Vaccine to the Norwegian Childhood Vaccination - Impact of Herd Immunity. The International Conference on Emerging Infectious Diseases: Abstracts Book. s. 177–177.
 • Abrahamsen, Tore G (2006). Diagnostikk av sepsis hos nyfødte. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 126(14).
 • Aresvik, Dina; Atneosen-Åsegg, Monika; Pettersen, Folf Dagfinn; Abrahamsen, Tore G & Wright, Marianne (2006). The effect of 5-FU om Jurkat E6 cells with respect to bcl-2 family proteins.
 • Abrahamsen, Tore G (2005). Foreldre har feberfobi. [Avis]. Aftenposten.
 • Abrahamsen, Tore G (2005). Immunsvikt ved gastrointestinale symptomer.
 • Abrahamsen, Tore G (2005). Alvorlig immunsvikt. Behandlingsresultater i historisk perspektiv.
 • Abrahamsen, Tore G (2005). Primær immunsvikt.
 • Klingenberg, Claus; Aarag, E.; Rønnestad, Arild Erlend; Sollid, J.E.; Abrahamsen, Tore G & Flægstad, Trond (2005). Biofilm forming coagulase-negative Staphylococci are associated with decreased neonatal inflammatory response in late onset sepsis.
 • Abrahamsen, Tore G (2004). Feber hos barn - venn eller fiende? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 124(12).
 • Berild, Dag; Abrahamsen, Tore G; Andresen, S.; Bjørløw, E. & Ivanova, S. (2004). The effect of a controlled intervention to improve antibiotic use in a Russian Paediatric hospital.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Bjerkely, B.; Stray-Pedersen, Asbjørg; Sandersen, Heidi & Abrahamsen, Tore G (2004). Description of daily life for children and adolescents with primary immunodeficiencies (PID) in Norway.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Aaberge, IS & Abrahamsen, Tore G (2004). Ataxia-teleangiectasia and antibody responses to pneumococcal conjugate vaccine plus pneumococcal polysaccharide vaccine.
 • Bergsaker, M.A.R.; Aaberge, IS; Abrahamsen, Tore G; Flægstad, Trond; Høiby, E. A. & Løvoll, Ø. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). Anbefalinger for bruk av konjugert pneumokokkvaksine.
 • Nordøy, I.; Stray-Pedersen, Asbjørg; Glosli, Heidi; Holtmon, L.; Szpinda, I. & Tønjum, Tone [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). A family with atypical mycobacterial infections.
 • Ørstavik, Karen Helene; Kristiansen, Marianne; Knudsen, Gun Peggy Strømstad; Storhaug, K; Vege, Åshild & Eiklid, Kristin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2004). Novel splicing mutation in the NEMO (IKK-gamma) gene with impaired IkBa degradation in a family with severe immunodeficiency and both skewed and random X inactivation in female carriers.
 • Warris, A.; Netea, M.G.; Gaustad, Peter; Kullberg, B.J.; Verweij, P. E. & Abrahamsen, Tore G (2003). Aspergillus fumigatus induces Amphotericin A (AmB) tolerance and inhibits AmB induced cytokine release.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Garred, P; Heggelund, Lars; Holmskow, U; Vermeesch, J. & Abrahamsen, Tore G (2003). A boy with severe pulmonal infectious problems due to NKX2.1 haploinsufficiency and mannan-binding lectin deficiency.
 • Wright, Marianne; Clausen, H; Mollnes, Tom Eirik & Abrahamsen, Tore G (2003). Aspergillus fumigatus elicits a complement response in a liver cell line (HepG2 cells).
 • Abrahamsen, Tore G (2002). Indikasjon for anleggelse av blodkultur hos barn.
 • Steen-Johnsen, Jon; Abrahamsen, Tore G & Ørstavik, Karen Helene (2002). Genetisk drama med løsning etter 30 år.
 • Etokebe, Godfrey Essien; Bogen, Bjarne; Abrahamsen, Tore G & Spurkland, Anne (2002). TNFR6 gene mutation detection by denaturing high performance liquid chromatogarphy (DHPLC).
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Lindman, C.; Stoltenberg, Lauritz; Heiberg, Arvid; Vermeesch, J. & Mellbye, Ove J. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). Respiratory distress, neurologic abnormalities, subclinical hypothyroidism and immuodeficiency due to microdelition of chromosome 14q12 and NKX1-2 haploinsufficiency.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg; Refsum, D.; Aaberge, Ingeborg S.; Mellbye, Ove J. & Abrahamsen, Tore G (2002). Three siblings with disseminated molluscum contagiosum, transient neutropenia and variable antibody deficency.
 • Stray-Pedersen, Asbjørg & Abrahamsen, Tore G (2008). Ataxia-telangiectasia and other primary immunodeficiency diseases. Unipub forlag. ISSN 978-82-8072-755-8.
 • Abrahamsen, Tore G.; Frøland, Stig S.; Sandven, Per & Berge, Magnhild (2007). Terapianbefaling: Behandling av profylakse av invasive soppinfeksjoner. Statens legemiddelverk.
 • Abrahamsen, Tore G & Erichsen, Hans Christian (2007). Single Nucleotide Polymorphisms in Genes Encoding Vitamin C Transport Proteins and Inflammatory Cytokines: Risk of Colon Adenoma and Preterm Birth. Unipub forlag. ISSN 9788280726834.
 • Rønnestad, Arild Erlend & Abrahamsen, Tore G (2006). Neonatal septicaemia: Epidemiology, diagnostic and therapeutic aspects. Unipub forlag. ISSN 82-8072-833-3.
 • Etokebe, Godfrey Essien & Abrahamsen, Tore G (2004). Physical separation of alleles at polymorphic loci. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:35 - Sist endret 28. sep. 2022 14:53