Infeksjon og immunologi

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og resistensutvikling i tillegg til primær og sekundær immunsvikt, i de senere årene spesielt DiGeorge syndrom.

Om gruppen

Gruppen har som mål å bedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner hos barn, særlig dem med medfødte immunsykdommer. Flere biobanker og kvalitetsregistre er etablert. Gjennom et internasjonalt samarbeid har gruppen vært involvert i kartlegging av flere immunsviktgen. Vi er et "Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center" fra 2014. Forskningsgruppen driver også Referansesenteret for DiGeorge syndrom siden 2008. Fra 1.januar 2019 har forskningsgruppeledervervet skiftet fra Tore G. Abrahamsen til Hans Christian Erichsen med Per Kristian Knudsen som nestleder og kontakt på Seksjon for infeksjonssykdommer, Avdeling for Barnemedisin, OUS Ullevål.

Pågående studier

 • T-cells, autoimmunity and inflammation in 22q11.2 deletion syndrome (DiGeorge syndrome)
 • Newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID), evaluering av effekt
 • Hematologiske og immunologiske studier av pasienter med DiGeorge syndrom og andre mikrodelesjonssyndromer
 • Subkutan immunglobulin infusjoner hos spebarn; gjennomførbarhet og foreldrenes rolle
 • Exome sequencing of primary immunodeficiency patients to find new disease genes
 • Funksjonelle studier av nye sykdomsgener med utgangspunkt i immunsviktpasienter behandlet ved OUS
 • Behandlingsstudier på primær immunsvikt, blant annet gjennom samarbeid med GOSH, London

Samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Nyfødtscreeningen, OUS
 • Avdeling for genetikk, OUS
 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Immunologisk institutt, UiO
 • Avdeling for medisinsk biokjemi, UiO
 • Folkehelseinstituttet
 • Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark

Inernasjonale

 • Andrew Cant/Andy Gennery, Great North Children´s Hospital, Newcastle, UK
 • Bobby Gaspar/Graham Davies, Great Ormond Street Hospital, London, UK
 • Adilia Warris, The Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, UK

Selekterte publikasjoner

 1. Transfer of a bla CTX-M-1-carrying plasmid between different Escherichia coli strains within the human gut explored by whole genome sequencing analyses. Knudsen PK, Gammelsrud KW, Alfsnes K, Steinbakk M, Abrahamsen TG, Müller F, Bohlin J. Sci Rep. 10:1-10, 2018.
 2. Strictly controlled glucose infusion rates are associated with a reduced risk of hyperglycaemia in extremely low birth weight preterm infants.  Stensvold HJ, Lang AM, Strommen K, Abrahamsen TG, Ogland B, Pripp AH, Ronnestad AE.  Acta Paediatr. 107:442-449, 2018.
 3. Genetic and mechanistic diversity in pediatric hemophagocytic lymphohistiocytosis. Ivan K. Chinn, Olive S. Eckstein, Erin C. Peckham-Gregory, Baruch R. Goldberg, Lisa R. Forbes, Sarah K. Nicholas, Emily M. Mace, Tiphanie P. Vogel, Harshal A. Abhyankar, Maria I. Diaz, Helen E. Heslop, Robert A. Krance, Caridad A. Martinez, Trung C. Nguyen, Dalia A. Bashir, Jordana R. Goldman, Asbjørg Stray-Pedersen, Luis A. Pedroza, M. Cecilia Poli, Juan C. Aldave-Becerra, Sean A. McGhee, Waleed Al-Herz, Aghiad Chamdin, Zeynep H. Coban-Akdemir, Shalini N. Jhangiani, Donna M. Muzny, Tram N. Cao, Diana N. Hong, Richard A. Gibbs, James R. Lupski, Jordan S. Orange, Kenneth L. McClain and Carl E. Allen.  Blood 132:89-100, 2018
 4. Lymphocyte Apoptosis and FAS Expression in Patients with 22q11.2 Deletion Syndrome.Aresvik DM, Øverland T, Lima K, Pettersen RD, Abrahamsen TG.  J Clin Immunol. 2018 Dec 19. doi: Epub ahead of print.

 

Publisert 24. sep. 2012 12:38 - Sist endret 9. juli 2019 14:03

Kontakt

Deltakere

 • Hans Christian Erichsen
 • Tore G Abrahamsen
 • Kari Lima
 • Torstein Øverland
 • Per Kristian Knudsen
 • Astrid Rojahn
 • Ingvild Ask
 • Jintana Bunpan Andersen
 • Karen Marie Lundeby
 • Dina Aresvik
 • Kiran Gul
 • Kathleen Halvorsen
 • Mona Hoff
 • Asbjørg Stray-Pedersen
 • Jochen Büchner
Detaljert oversikt over deltakere