Infeksjon og immunologi

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og bakteriers resistensutvikling, meningokokk- og andre infeksjoner og primær immunsvikt inklusive DiGeorge syndrom.

Om gruppen

Gruppen har som mål å bedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner hos barn inklusiv dem med medfødte immunsykdommer. Oppbygging av biobanker og kvalitetsregistre vil stå sentralt i arbeidet. Forskningsgruppen driver også Ressurssenteret for DiGeorge syndrom.

Pågående studier

 • T-cells, autoimmunity and inflammation in 22q11.2 deletion syndrome (DiGeorge syndrome).
 • Newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID).
 • Hematologiske og immunologiske studier av pasienter med DiGeorge syndrom.
 • Antibiotic resistance in the fecal flora of children treated for cancer and cystic fibrosis.
 • Exome squencing of DNA from primary immunodeficiency patients to find new discease genes.

 

 

Publisert 24. sep. 2012 12:38 - Sist endret 11. aug. 2015 11:35

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Tore G Abrahamsen
 • Kari Lima
 • Hans Christian Erichsen
 • Torstein Øverland
 • Karianne Wiger
 • Dina Aresvik
 • Kathleen Halvorsen
 • Marius K. Skram
 • Kiran Gul
 • Per Kristian Knudsen
 • Astrid Rojahn
 • Ingvild Heier
Detaljert oversikt over deltakere