Infeksjon og immunologi

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og resistensutvikling i tillegg til primær og sekundær immunsvikt, i de senere årene spesielt DiGeorge syndrom.

Om gruppen

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og resistensutvikling i tillegg til primær og sekundær immunsvikt. Gruppen har som mål å bedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner hos barn. Videre studier på T celle immunitet og immunologiske mekanismer. Flere biobanker og kvalitetsregistre er etablert. Gjennom et internasjonalt samarbeid har gruppen vært involvert i kartlegging av flere immunsviktgen. Vi er et ”Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center” fra 2014.

Forskningsgruppen driver også Referansesenteret for DiGeorge syndrom siden 2008.

Pågående studier

 • Hematologiske og immunologiske studier av pasienter med DiGeorge syndrom og andre mikrodelesjonssyndromer
 • Alvorlig immunsvikt og uventet spedbarnsdød (inkl. nasjonal studie på spedbarn død før 2 års alder)

 • 22q11 syndromer og psykiatrisk sykdom, delstudie i BUPGEN prosjektet

 • Subkutan immunglobulin infusjoner hos spebarn; gjennomførbarhet og foreldrenes rolle
 • Exome sequencing of primary immunodeficiency patients to find new disease genes
 • Funksjonelle studier av nye sykdomsgener med utgangspunkt i immunsviktpasienter behandlet ved OUS
 • Behandlingsstudier på primær immunsvikt, bl.a. gjennom samarbeid med GOSH, London
 • Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance Network (NorEPIS) studier: 1) Rotavirus-studien; 2) Luftveisinfeksjoner hos barn og unge I Norge
 • Sykdomsbyrde av Enterovirus og Parechovirus assosierte CNS infeksjoner i Norge (i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, OUS og FHI. Oppstart 2020)
 • COVID-19 hos norske barn på sykehus – risikofaktorer, utfall og immunologi (i samarbeid med forskningsgruppen ORAACLE og flere norske barneavdlinger)
 • Maternal Infant Immunity against Vaccine Preventable Diseases in Norway (MINI-Nor) (FHI studie med oppstart 2020)
 • Best Available Treatment Study (BATS) (Behandling av Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C))

 • STAT1 Gain of Function gene editing study (inkl CRISPR-Cas genterapi for å bedre immunologisk kompetanse hos pasienter med denne typen immunsvikt)

 • Whole body MRI in healthy children and children with CNO (Studie ved Barneradiologisk avd OUS med pasientrekruttering fra Avdeling for barnemedisin)

Samarbeid

Nasjonalt

 • Nyfødtscreeningen, OUS
 • Avdeling for genetikk, OUS
 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Immunologisk institutt, UiO
 • Folkehelseinstituttet
 • Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark

Inernasjonalt

 • Andrew Cant/Andy Gennery, Great North Children´s Hospital, Newcastle, UK
 • Austin Worth/Graham Davies, Great Ormond Street Hospital, London, UK
 • Adilia Warris, The Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, UK

Utvalgte publikasjoner

 1. Popperud TH, Gul KA, Brunborg C, Olaussen RW, Abrahamsen TG, Osnes LT, et al. Thymectomy in Juvenile Myasthenia Gravis Is Safe Regarding Long Term Immunological Effects. Front Neurol. 2021;12:596859.

 2. Kristoffersen AW, Knudsen PK, Moller T. SARS-CoV-2 infection in an infant with severe dilated cardiomyopathy. Cardiol Young. 2021;31(3):485-7.

 3. Hu Y, Rojahn AE, Flato B. Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents after infection with SARS-CoV-2. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(2021-14).

 4. Bruun T, Salamanca BV, Bekkevold T, Dollner H, Gibory M, Gilje AM, et al. Impact of the Rotavirus Vaccination Program in Norway After Four Years With High Coverage. Pediatr Infect Dis J. 2021;40(4):368-74.

 5. Berg AK, Diseth TH, Abrahamsen TG, Halvorsen K, Reinfjell T, Erichsen HC. Primary antibody deficiency: The impact on the quality of life and mental health of affected children and their parents. Acta Paediatr. 2021;110(5):1645-52.

 

Publisert 24. sep. 2012 12:38 - Sist endret 15. okt. 2022 23:36

Kontakt

Deltakere

 • Tore Gunnar Abrahamsen
 • Per Kristian Knudsen
 • Astrid Rojahn
 • Ingvild Ask
 • Dina Aresvik
 • Kiran Gul
 • Kari Lima
 • Torstein Øverland
 • Jintana Bunpan Andersen
 • Karen Marie Lundeby
 • Kathleen Halvorsen
 • Mona Hoff
 • Karen Helene Bronken Martinsen
 • Asbjørg Stray-Pedersen
 • Jochen Büchner
Detaljert oversikt over deltakere