Trond Haaken Diseth

Professor II - Pediatri
Bilde av Trond Haaken Diseth
English version of this page
Telefon +47 23074951
Rom E3.4024
Brukernavn
Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 Barne- og ungdomsklinikken E3 4.etasje 0372 Oslo
Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Klinisk arbeidsområde og forskningsfelt har siden ansettelse på Barneklinikken, Rikshospitalet i 1990 dreid seg om tverrfaglig/helhetlig utredning, behandling og oppfølging av alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn/unge og deres familier, samt ulike komplekse psykosomatiske tilstandsbilder.

Disse områdene krever en helhetlig multifaktoriell biopsykososial forståelse og tilnærming hvor også smerte-, stress- og traumeperspektivet står sentralt.

Tidlig intervensjon og forebygging av smerter, stress og traumer ifm medisinske utrednings- og behandlingsprosedyrer har hatt spesielt fokus.

Jeg arbeider også for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering.

Bakgrunn

 • Forskningsgruppeleder for Forskningsgruppe NERVOUS II
 • 2005 - d.d. - Professor II ved Det medisinske fakultetet ved UiO
 • 2004 - d.d. - Avdelingsoverlege ved Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, OUS Rikshospitalet
 • 2000 - Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • 1997 - Dr.med. Universitetet i Oslo
 • 1984 - Cand.med. Universitetet i Oslo

Undervisning

 • Foreleser i en rekke semestre/moduler ved Med.Fak UiO
 • Foredragsholder i spesialist-/etterutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, pediatri og allmennmedisin
 • Foredragsholder ved en rekke nasjonale og internasjonale konferanser

Utvalg/verv

 • Semesterleder 8. semester Med.Fak. UiO
 • Fagplanutvalget / Undervisningsutvalget 5. modul Med.Fak. UiO
 • Tilsettingutvalget Med.Fak. UiO
 • Leder Dnlf Utvalg for konsultasjon-liaison barnepsykiatri og psykosomatisk medisin
 • Styremedlem, Legat til forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Emneord: Kronisk sykdom, Pediatri, Biopsykososial, Psykosomatikk, Barnepsykiatri
Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 6. apr. 2016 10:46

Forskergrupper