English version of this page

Nevroklinikken (NVR)

Klinikken har ansvar for utredning, behandling og forskning innenfor fagområdene nevrologi, nevrokirurgi, nevrohabilitering, fysikalsk medisin og rehabilitering.

Forskning ved klinikken legger til grunn en høy etisk standard og kvalitet med sikte på å forbedre diagnostikk og behandling for alle våre pasienter.

Forskningen er organisert i 16 grupper, som omfatter et bredt spekter av ulike fagpersoner med kunnskap innen basalmedisin, epidemiologi, genetikk og klinisk forskning.

Forskergrupper ved NVR

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse OUS, Ullevål Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Ullevål Kirkeveien 166 0450 Oslo Stedkode: 534200