English version of this page

Nevroklinikken

Klinikken har ansvar for utredning, behandling og forskning innenfor fagområdene nevrologi, nevrokirurgi, nevrohabilitering, fysikalsk medisin og rehabilitering og kompleks epilepsi.

Forskning ved klinikken legger til grunn en høy etisk standard og kvalitet med sikte på å forbedre diagnostikk og behandling for alle våre pasienter.

Forskningen er organisert i 16 grupper, som omfatter et bredt spekter av ulike fagpersoner med kunnskap innen basalmedisin, epidemiologi, genetikk og klinisk forskning.

Forskergrupper ved NVR

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen, OUS, Ullevål, 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 OUS Ullevål 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13155000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534200 Vortex, FS m.m.