Læringsressurser ved instituttet

Ferdighetssenteret

Studenter øver her på praktiske ferdigheter. Eget rom for kommunikasjonsøvelse, multimedieprogram for prosedyrer, og kursvirksomhet.