English version of this page

Læringsressurser

Blodtrykksmåler

Fagsider

Oversikt over fag i medisinstudiet med lenker til fagressurser og læringsutbyttebeskrivelser i alle fag

E-læring

Multimedia læreprogrammer til støtte for undervisningen. Lyd, tekst, bilder, animasjoner og video benyttes for å illustrere praktiske prosedyrer.

Ferdighetssenteret

Studenter øver her på praktiske ferdigheter. Eget rom for kommunikasjonsøvelse, multimedieprogram for prosedyrer, og kursvirksomhet.

Sitat- og kildebruk

Lær deg korrekt bruk av sitat- og kildebruk.

Lesesaler

Studenter kan benytte lesesaler på de ulike studiesteder tilknyttet fakultetet.

Oppgaver og datafiler til statistikkurs

Finn oppgaver, datafiler og undervisningsplaner for våre statistikkurs på medisin og ernæringsstudier.

The Biomedical & Life Sciences Collection

Nettbasert samling med over 1100 foredrag og presentasjoner innen biomedisin og annen livsvitenskap fra verdens fremste eksperter på området.

Tidligere eksamensoppgaver

Forbered deg til eksamen ved å gå gjennom tidligere eksamensoppgaver.