Organisasjon

Senteret vårt består av seks forskergrupper med ekspertise på cellulære mekanismer og kreftutvikling.

Vi har knyttet til oss assosierte medlemmer med ekspertise innen klinisk medisin, bioinformatikk, biostatistikk og biokjemi, og verdensledende gjesteprofessorer vil bidra til et program som ligger helt i front innen kreftforskning og undervisning.

Ledelse

Forskergrupper

Senterets forskergrupper ledes av:

 • Harald Stenmark
  Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.
  Anne Simonsen
  Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.
 • Jorrit Enserink
  Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus og Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Ragnhild Eskeland
  Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
 • Tor Erik Rusten
  Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.
 • Jørgen Wesche
  Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.

Assosierte medlemmer

 • Yngvar Fløisand, Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus.
 • Åslaug Helland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.
 • Arnoldo Frigessi, Avdeling for Biostatistikk, Universitetet i Oslo
 • Eivind Hovig, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.
 • Emmet McCormack, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
 • Terje Johansen, Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet
 • Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Styre

 • Styreleder Ivar P. Gladhaug, Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 • Styremedlem Rein Aasland, Instituttleder ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Styremedlem Gunnar Sæter, Forskningsleder ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.
 • Styremedlem Harald Stenmark, Senterleder CanCell, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Rådgivende komité

 • Stephan Beck, University College London, England
 • Michael Boutros, German Cancer Research Center, Heidelberg, Tyskland
 • Pier Paolo di Fiore, European Institute of Oncology, Milano, Italia
 • Johanna Ivaska, University of Turku, Finland
 • Marja Jäättelä, Københavns Universitet, Danmark

Internasjonale gjesteprofessorer

Publisert 4. feb. 2014 10:11 - Sist endret 9. apr. 2021 12:12