Kartlegging av kreftcellens programmer

Vi bruker avanserte genetiske og farmakologiske screening-plattformer for å kartlegge kreftcellens «programmer» som omformer normale cellulære prosesser til å bli prosesser som dekker kreftcellens spesielle behov.

Ler mer på våre engelske nettsider.

Publisert 7. juli 2017 12:20 - Sist endret 9. feb. 2018 12:43