Norwegian version of this page

Family involvement during severe mental health problems

This is a cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental health problems.

Nurse in conversation with patient and family

Photo: Colourbox

About the project

This project will map the implementation of selected elements of the national guideline for family involvement during severe mental health problems, investigate barriers and facilitators to implementing well-researched interventions and good practices, explore the most important moral dilemmas and conflicting interests related to family involvement – and how can these be dealt with, improve the implementation of selected elements in the national guidelines through a comprehensive implementation support program involving all stakeholders, and investigate whether implementation of selected core elements improves selected outcomes for patients, family, and staff.

This project will bridge the gap between knowledge and practice, and will improve triadic collaboration between users/patients, families and staff by introducing an implementation strategy that is responsive and participatory, engaging all relevant stakeholders.

Objective

To improve health services and psychosocial health of people with severe mental health problems and their families through implementing well-researched interventions and good practices on family involvement in a mixed method and multidisciplinary study involving all stakeholders.

Outcomes

Background

There are compelling reasons to intensify the implementation of family involvement in mental health care, in particular during severe mental health problems. Besides scientific evidence of positive effects on the economy and improvements in the health and wellbeing of people with severe mental health problems and their families, there is a moral imperative to involve those providing unpaid care and support in collaboration with professional care. Despite compelling evidence of the benefits and a broadly acknowledged ethical and legal imperative to involve families, family involvement in mental health services remains patchy and underdeveloped.

National guidelines on family involvement have been developed based on reviews of research, good practices, legal regulations and discussions among experts and key stakeholders. In spite of these developments and intentions to improve the services through guidelines, research indicates that the gap remains large. Furthermore, the extent to which guidelines on family involvement are implemented in everyday routine practice is largely unknown.

Sub-projects

 1. Developing the final implementation and evaluation plan in collaboration with the end-users and doing the implementation.
 2. Mapping, baseline, evaluation and monitoring.
 3. Policy and health economy.
 4. Ethics

Financing

 • The Research Council of Norway

Cooperation

 • Ahus
 • OsloMet

Start - finish

2017 - 2021

Publications

View all works in Cristin

 • Pedersen, Reidar (2022). Bedre pårørendesamarbeid (BPS) - bruk av resultatene og sosial innovasjon.
 • Hestmark, Lars (2021). Intervensjonspakken.
 • Hestmark, Lars (2021). Hva har intervensjonsenhetene lykkes med?
 • Pedersen, Reidar & Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Presentasjon prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid - foreløpige resultater og mulige spredning.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Foreløpige resultater fra intervensjonsenhetene i BPS – Hva sier de mest sentrale partene om betydningen?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Foreløpige resultater fra intervensjonsenhetene i BPS – Hva sier de mest sentrale partene om betydningen?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Hvordan få til et bedre pårørendesamarbeid for pasienter med psykoselidelser? Hva er hemmerne og fremmerne?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Hvordan få til et bedre pårørendesamarbeid for pasienter med psykoselidelser? Hva er hemmerne og fremmerne? .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Om psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) og betydningen av PEF for det generelle pårørendesamarbeidet.
 • Pedersen, Reidar (2021). Scaling up the implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP-SPARK).
 • Pedersen, Reidar (2021). Selvmordsforebygging, nullvisjon og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etiske aspekter ved en nullvisjon om selvmord og forebygging.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). The IFIP study: Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in mental health centres. Barriers and facilitators to family involvement.
 • Hestmark, Lars (2021). Bedre PårørendeSamarbeid - Et forsknings- og forbedringsprosjekt ved psykosepoliklinikken SODPS.
 • Pedersen, Reidar & Hestmark, Lars (2021). Lokal veiledning etter fidelitymåling.
 • Pedersen, Reidar (2021). Avslutning og veien videre.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Carlsen, Simon (2021). Om taushetsplikten – teori og praksis.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). "Hadde noen hjulpet oss med å snakke sammen da jeg ble syk, hadde jeg vært nykter i dag"- En presentasjon av forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) i psykisk helsevern.
 • Norheim, Irene (2021). Questionnaires patients and relatives - status and progress.
 • Romøren, Maria & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Preliminary results from interviews with patients and relatives (their experiences with the intervention).
 • Pedersen, Reidar & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Lokal veiledning etter BPS fidelitymåling 4 .
 • Pedersen, Reidar (2021). Lokal veiledning i BPS for Asker DPS etter fidelitymåling.
 • Hestmark, Lars & Pedersen, Reidar (2021). Assessments of fidelity (primary outcome measure) - preliminary results, impressions, and status.
 • Pedersen, Reidar (2021). Introduction to the project, status and progress.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2021). Velkommen, praktisk info og kort intro til prosjektet Bedre pårørendesamarbeid (BPS).
 • Pedersen, Reidar (2021). Om taushetsplikten.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hvorfor bør vi forbedre pårørendesamarbeidet? Generelt om betydning og effekter av bedre pårørendesamarbeid for pasientene, pårørende og tjenestene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hvorfor bør vi forbedre pårørendesamarbeidet? Generelt om betydning og effekter av bedre pårørendesamarbeid for pasientene, pårørende og tjenestene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Velkommen, praktisk info og kort intro til prosjektet Bedre pårørendesamarbeid (BPS).
 • Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Hvordan jobbe systematisk – med implementeringen og i praksis?
 • Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Hvordan jobbe systematisk – med implementeringen og i praksis?
 • Pedersen, Reidar (2021). Videre implementeringsstøtte for enhetene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Videre implementeringsstøtte for enhetene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Om taushetsplikten.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hva slags pårørendesamarbeid bør alle pasienter med psykoselidelser og deres pårørende få tilbud om? Nasjonale føringer og intervensjonspakken i BPS.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hva har intervensjonsenhetene lyktes med?
 • Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Hvem skal gjøre hva på hvilket nivå – og hvem har ansvaret? Behandlere, pårørendekoordinator, forbedringsteam? Team, seksjon, avdeling, klinikk?
 • Pedersen, Reidar (2020). Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19? [Internet]. TSB nyhetsbrev.
 • Pedersen, Reidar (2020). Om taushetsplikten og pårørende.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar (2020). Presentasjon BPS og implementeringsstøtte til kontrollenhet (Kongsberg DPS).
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Norheim, Irene (2020). Implementeringstøtte kontrollenhetene i BPS.
 • Pedersen, Reidar (2020). Nettside: Bedre Pårørendesamarbeid.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Hemmere og fremmere for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser- Med utgangspunkt i forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS).
 • Pedersen, Reidar (2020). Erfaringer med Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) -Om BPS og noen foreløpige forskningsfunn .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) - Et eksempel på systematisk forbedringsarbeid i psykisk helsevern. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Taushetsplikten i pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser. .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Undervisning i pårørendesamarbeid og etikk på masteremne SME4210 (halv dag).
 • Pedersen, Reidar & Heiervang, Kristin Sverdvik (2020). Lokal veiledning etter BPS fidelitymåling nr 3.
 • Pedersen, Reidar (2020). Dilemmaer i moderne psykiatri - om pårørendesamarbeid m.m.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Hvordan jobbe systematisk med pårørendesamarbeid? Eksempel fra psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar; Romm, Kristin Lie; Hymer, Inger Stølan; Norheim, Irene; Holter, Marit & Hegelstad, Wenche [Show all 7 contributors for this article] (2020). Pårørende nedprioriteres. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar (2020). Pårørende. In Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Ed.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. p. 72–82.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid .
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Om prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av tvang i somatikk og psykisk helsevern .
 • Pedersen, Reidar (2019). Undervisning psykiatri og etikk.
 • Romøren, Maria & Pedersen, Reidar (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark.
 • Romøren, Maria (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Vestfold.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre PårørendeSamarbeid (BPS)- Barrierer for pårørendesamarbeid knyttet til informasjon og dokumentasjon.
 • Romøren, Maria & Norheim, Irene (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Romøren, Maria & Norheim, Irene (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid - status høst 2019.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Barriers to family involvement in mental health care during severe mental illness.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre pårørendesamarbeid (BPS). Et forbedrings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Pedersen, Reidar (2018). Pårørendearbeid.
 • Pedersen, Reidar (2018). Bedre PårørendeSamarbeid - presentasjon av prosjektet.
 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2018). Presentasjon prosjektet Bedre pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2018). Presentasjon prosjektet "Bedre pårørendesamarbeid".
 • Pedersen, Reidar (2017). A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness.
 • Pedersen, Reidar (2017). Implementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer .

View all works in Cristin

Published Nov. 1, 2017 11:52 AM - Last modified Apr. 11, 2018 3:21 PM