Rehabiliteringstjenesteforskning - modeller og metoder

CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Research and Models) holder den første nasjonale konferansen om rehabiliteringstjenesteforskning i Oslo den 19. og 20. november 2013 på Hotel Bristol i Oslo sentrum.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Konferansens overordnede mål er å samle forskere innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltet som er i gang med eller ønsker å initiere eller delta i tjenesteforskning innen habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Konferansen vil bestå av keynote foredrag fra noen av våre prominente medlemmer i CHARMs internasjonale vitenskapelige board, samt en kombinasjon av presentasjoner av CHARMs prosjekter og presentasjoner av forskning som foregår ved andre institusjoner rundt om i Norge. Konferansen har også som mål å etablere et nettverk av forskere som arbeider innenfor (re)habiliteringstjenestefeltet.

Vi ser frem til å samle interesserte innen dette viktige feltet for første gang.

NB! Vi ønsker en bred representasjon fra forskjellige fagmiljøer. Imidlertid, på grunn av begrenset plass, dersom antall interesserte overstiger arrangementets maksimumkapasitet, vil vi prioritere å inkludere deltagere fra ulike miljøer rundt om i Norge.

Last ned konferanseprogram (pdf)

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.

 

Påmeldingskjema og informasjon om konferanseavgiften finner du i høyrekolonne. Påmeldingsfrist: 19.september 2013.

Arrangør

CHARM
Publisert 6. des. 2012 09:42 - Sist endret 27. mai 2014 11:08