Livet rundt studiene

Helseledernes studentforening

Helseledernes Studentforenings formål er å samle foreningens medlemmer til å drøfte spørsmål av allmenn og faglig art.

Helseledernes fagutvalg

Helseledernes Fagutvalg (HFU) er et utvalg av tillitsvalgte studenter som representerer studentdemokrati ved de ulike årskullene fra bachelor- og masterstudiet.

Felles for alle studenter ved UiO