Forskning

Forskerutdanning: Ph.D

Forskningsarrangementer

28 aug.
10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166
28 aug.
13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166