English version of this page

Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Doktorgrad og forskerutdanning

Forskningsarrangementer

i dag feb.
13:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166
03 mars
12:30, Frederik Holsts hus.
09 mars
10 mars
18:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus