English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning

Etikk i helsetjenesten

Veiledning, etikk-kompetanse, og kliniske etikk-komiteer/råd.

UiO:eColab

Avansert forskningsinfrastruktur som primært skal brukes i forskningsprosjekter.