Om instituttet

Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger: Allmennmedisin, Tverrfaglig helsevitenskap, Helseledelse og helseøkonomi, Medisinsk etikk, Samfunnsmedisin og Sykepleievitenskap. 

Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Denne kompleksiteten preger forskningen, undervisningen og formidlingen ved instituttet.

 

Organisasjon

Kontakt

Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo

Tlf: (47) 22 85 05 50

Faks: (47) 22 85 05 90

E-post: info@helsam.uio.no

Strategi

Institutt for helse og samfunn skal være et synlig og grensesprengende fagmiljø som driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå, av betydning for helse og samfunn, lokalt og globalt.

Jobb ved Helsam