English version of this page

Om instituttet

Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger: Allmennmedisin, Samfunnsmedisin og global helse, Tverrfaglig helsevitenskap, Helseledelse og helseøkonomi, Medisinsk etikk og Sykepleievitenskap. 

Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Denne kompleksiteten preger forskningen, undervisningen og formidlingen ved instituttet.

 

Organisasjon

Kontakt

Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo

Tlf: (47) 22 85 05 50

Faks: (47) 22 85 05 90

E-post: info@helsam.uio.no

Jobb ved Helsam