Deltakere i Faktorer som påvirker gjennomføringen av eksperimentelle studier av ikke-farmasøytiske tiltak

Navn Telefon E-post Emneord
Pascale Renée Cyr Stipendiat p.r.cyr@medisin.uio.no
Trygve Ottersen Førsteamanuensis +47 22850537 trygve.ottersen@medisin.uio.no Global helse