Demens og deltaking (avsluttet)

Dette doktorgradsprosjektet har fokus på deltagelse hos personer med demens.

Om prosjektet

Dette er en kvalitativ studie som omfatter ti personer med moderat demens. Data innsamling gjennom intervju med helsepersonell og nærmeste omsorgsgiver i familien samt observasjon av interaksjoner i morgenstell eller aktiviteter på dagsenter. Fenomenlogisk - hermeneutisk analyse.   

Mål

Hensikten med studien er å få en bedre forståelse av hvordan personer med demens deltar i beslutninger og i sosiale sammenhenger. 

Bakgrunn

En kan ikke anta at personer med demens på bakgrunn av diagnosen ikke har kompetanse til å delta i beslutninger. De kan ha gjenværende ressurser som kan stimuleres. Dette er av betydning for å forebygge ytterligere mental reduksjon, for selvfølelse og livskvalitet.  Demens er en sykdom som personer lever med i mange år og som også får følger for deres familier. På verdens basis er det for tiden over 24 millioner personer med demens. Befolkningsutviklingen medfører at i framtida vil stadig flere personer få demens.

Dette er en kvalitativ studie som omfatter ti personer med moderat demens. Data innsamling gjennom intervju med helsepersonell og nærmeste omsorgsgiver i familien samt observasjon av interaksjoner i morgenstell eller aktiviteter på dagsenter. Fenomenlogisk - hermeneutisk analyse.   

Veiledere

Marit Kirkevold (Hovedveileder)

Knut Engedal (medveileder)

Resultater

Personer med demens tar autonome/pseudo autonome beslutninger, delegerer beslutningsmyndighet til andre, deler ansvar for beslutninger med andre eller de deltar ikke i beslutninger.  

Sosial deltakelse – under arbeid

Finansiering

  • Høgskolen i Østfold 

Samarbeid

  • Fredrikstad kommune
  • Moss kommune
  • Spydeberg kommune 

Prosjektstart og sluttdato

2006-2011

Publisert 29. apr. 2011 15:06 - Sist endret 30. juli 2012 14:16

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere