Eldre og ensomhet (avsluttet)

Hensikten med dette forskningsarbeidet er derfor å utforske hvordan eldre beskriver ensomhet.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Om prosjektet

Ensomhet er et fenomen som er krevende å forske på, blant annet fordi ensonhet er vanskelig å definere. Både i dagligtale og innen forskning blir ensomhet og det å være alene brukt omhverandre, slik at der blir uklart hva en faktisk utforsker eller snakker om.

Det er gjennomført flere studier om eldre og utbredelse av ensomhet både nasjonalt og internasjonalt: Resultatene fra disse undersøkelsene er imidlertid svært sprikende. Noen studier viser at bare 6-7% av eldre over 65 år opplever ensomhet, mens andre viser at så mye som 49% opplever ensomhet. Det er gjennomført svært få kvalitative studier der eldre kan beskrive og nyansere hvordan de erfarer ensomhet.

Spørsmål som blir belyst er: Hva er eller kan ensomhet være? Hva kan årsakene til ensomhet være? Hvordan kan eldre takle en eventuell ensomhetsopplevelse?

Mål

Hensikten med dette forskningsarbeidet er derfor å utforske hvordan eldre beskriver ensomhet

Resultater

Publikasjoner

Bakgrunn

Det er foretatt kvalitative dybdeintervjuer med eldre mennesker over 67 år. For å kunne delta i studien måtte de være villige til å snakke om ensomhet, men de trengte ikke å definere seg selv som ensomme. Utvalget består av totalt 30 eldre, 21 kvinner og 9 menn, som varierte i alder fra 70 til 97 år. Ni bodde i sykehjem, fire i omsorgsboliger og 17 i private boliger. Tre av respondentene var gift, fire var ugifte, tre skilte og de resterende 20 var enker eller enkemenn.

Finansiering

  • GEOF
  • Sykepleierforbundet

Start - slutt

2006-2011

 

Publisert 16. mai 2011 16:56 - Sist endret 30. juli 2012 14:19

Kontakt

Prosjektledere:

Solveig Hauge

Marit Kirkevold