English version of this page

Evaluering av trening med medisinsk simulering

Vi evaluerer trening med medisinsk simulering blant anestesi-helsepersonell og effekten av denne treningen på kunnskap i klinikken.

Prosjektet er presentert på engelsk

 

 

Publisert 30. sep. 2016 15:05

Deltakere

  • Tone Rustøen
  • Conrad Bjørshol, SUS
  • Torben Wisborg, UiT, OUS, Finnmarksykehuset
  • Luis Romundstad, OUS
  • Anne Strand Finstad, OUS
Detaljert oversikt over deltakere