Deltakere i Hvorfor får noen langvarige muskel‐ og skjelettplager og andre ikke?

  • Ottar Vasseljen
  • Astrid Woodhouse