English version of this page

Protektive immunmarkører under Myobacterium tubercolosis infeksjon (avsluttet)

Hovedobjektivet til prosjektet er å identifisere og sammenlikne humoral og t-celle protektive immune effektor molekyler i tuberkolosepasienter, deres kontakter og samfunnskontroll som kan være basis for utviklingen av en effektiv vaksine.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 25. mai 2011 17:58 - Sist endret 30. aug. 2016 15:05

Kontakt

Prosjektleder:

Fekadu Abebe

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere