Tidligere brukermedvirkning for bedre digitale helsetjenester

Nettverket INNSIKT skal gjennom inkluderende brukermedvirkning utvikle flere forskningsprosjekter med nye metoder for å sikre bedre og mer tilgjengelige digitale helse- og velferdstjenester.

Applikasjon på nettbrett med kostholdsveiledning.

Illustrasjonsbilde digitale helse- og velferdstjenester. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Samfunnet utvikler stadig nye digitale og interaktive tjenester og det er viktig at disse er tilgjengelig for og tilpasset brukernes behov. Brukerbehovene er komplekse og medvirkning i utforming av digitale helse- og velferdstjenester – fra ide til ferdige løsninger – er helt nødvendig.

Aktørene identifiserer utfordringene

- Det er brukerne selv som best vet hvor skoen trykker. Likevel ser vi at brukerne først blir inkludert i utviklingen av slike tjenester når mange av behovene er definert, premissene lagt eller løsningene klare. Gjennom INNSIKT vil vi utvikle metoder slik at brukerne kan være sentrale aktører som identifisere utfordringer, utvikler de gode ideene, foreslår funksjonelle krav til løsninger og prioriterer konsepter for nye digitale innbyggertjenester, forklarer prosjektleder professor Anne Moen.

Hypotesen for prosjektet er at nye metoder for inkluderende brukermedvirkning vil kunne styrke muligheten for personer som opplever dårligere helse- og velferdstilbud, sosial ulikhet og digital utestengelse.  

Møter innbyggerne der de er

Målet med aktivitetene i nettverket er å etablere samarbeide med nasjonale bruker- og interesseorganisasjoner, og aktivt oppsøke innbyggere der de ferdes og møtes.

- Økt brukerinnflytelse fordrer en systematisk tilnærming til samarbeid med innbyggerne, både på individnivå og systemnivå, i planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av nye konsepter for digitale helse- og velferdstjenester, sier Anne Moen.

3-årig prosjekt

Norges forskningsråd har gjennom HELSEVEL programmet gitt 825 000 kroner i forskningsstøtte til prosjektet som skal gå over 3 år.

Prosjektet eies av Universitetet i Oslo ved Institutt for helse og samfunn. Nettverkspartnere er Norsk Regnesentral, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Blindeforbund, Unge Funksjonshemmede, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen, Akershus universitetssykehus, Ullensaker kommune, Bydel Nordre Aker i Oslo, Det kongelige selskap for Norges Vel og Norway Health Tech.

 

Les mer om forskningsprosjektet INNSIKT

 

Publisert 28. aug. 2018 14:49 - Sist endret 24. apr. 2019 11:03