English version of this page

Hypersensitivitet for kulde blant pasienter med håndskader (avsluttet)

Hypersensitivitet for kulde er antatt å være en av de viktigste grunnene til funksjonshemming for pasienter som har skadet hånden. Det finnes ingen etablert behandling eller kunnskap om prognoser for forbedring. Det mangler også en anbefalt strategi for egenbehandling.

Dette prosjektet er hovedsaklig presentert på engelsk.

Publisert 28. feb. 2014 17:01 - Sist endret 26. aug. 2016 10:32

Kontakt

Inger Holm

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere